Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar mange steder i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø med sørlig vind fra natt til fredag, med forbigående varmegrader opp til rundt 1100-1200 moh utpå fredag. Gunstig temperatur gjør at det forventes relativt rask stabilisering av fersk vindtransportert snø. Nedbøren kan forbigående slå over til litt regn i lavereliggende områder. Man bør være obs på at en enkelt skiløper kan løse ut skred i leområder med fersk fokksnø og kanskje i fuktig snø i bratte heng under mildværsgrensa.
Snøoverflaten består av vindpåvirket snø av ulik hardhet. Under skoggrensa og i leområder er det mye løs snø. Det gamle snødekket er kompakt og generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, samt store svingninger i temperatur. De siste dagene har det kommet mye nysnø lengst vest i regionen. Det ligger mest vindtransportert snø i østvendt terreng. Vestvendt og utsatt terreng har mindre snø og er noen steder avblåst. I de laveste nivåene er snøoverfaten lett fuktig torsdag formiddag.
Det er ikke meldt om skredaktivitet i regionen de siste 3 dagene.
Det har vært snøfall og vestlig kuling natt til torsdag. est nedbør i sørlvestlige områder, hvor det har kommet 20-25 cm nysnø, enkelte steder mer. Kortvarig opp i 0 grader til 1000-1100 moh. De siste dagene meldes det om fersk vindtransportert snø i det meste av regionen.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Valle

Snø

17.01.2020 kl. 17:21

965 moh

bbjornara@nrh (Ukjent)

Skredhendelse

17. feb 17:21 (+01:00) Skavlfall Fjernutløst Brattheng

Ulykke/hendelse

Tre personer tatt og begravd. Klarte å grave seg ut selv. Snø Person skredtatt, uten skader Fjellskitur https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Wb18jQ/tre-personer-ble-tatt-av-snoeskred

ObsID: 214989

Vest-Telemark / Bykle

Snø

17.01.2020 kl. 13:48

929 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Fuktig myk snøoverflate. Synker ned ca 10cm med skiene. Snødekket er fuktig ned til ca 55 cm, dypere ned er det mer vekselvis skarelag og smelteformer.

Vær

2 °C 100% skyer Skyet. Lett regn eller sludd i perioder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket opp til gravepunkt ved 950m er fuktig og påvirket av varme og gjenfrysing i ulik grad. Høyere opp kunne jeg se flere skavler i NØ fjellsider der vinden har virket. LBT ga kun utslag innad i det øverste fuktige laget over skarelaget. Snødekket i denne høyden virker stabilt med gode bindinger. Høyere opp er fokksnø nok et mer relevant problem. Kaldere temperatur vil gjøre at snødekket opp til tregrensa fryser til og det dannes skarelag. Under skaren vil det være fuktig snø der det kan utvikles kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ under 1000 moh

Tester

LBT@20cmQ2 Brudd i øverste delen med fuktig snø etter harde slag.

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F RG 1 mm M, 10 cm 4F RG 1 mm M, 22 cm 1F RG 1 mm M, 20 cm 4F RG 1 mm M, 2 cm P IF 1 mm D, 5 cm 1F MF 2 mm D, 60 cm 1F MF 1 mm D -0,1 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm

ObsID: 207460

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:28

921 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv9 Sæsvatn - Haukeli, Ingen aktivitet observert

ObsID: 206992

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:28

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og ein god del snø kan skape problemer i NV til SØ helninger.. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 206993

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

15.01.2020 kl. 09:23

457 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værvarsel, Varsom og kjentmann sine vurderinger.. FV806 Byrte kraftverk - Utistog er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 206989

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org