Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 06.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mye løssnø tilgjengelig i terrenget. Nysnø og vind vil føre til ferske fokksnøflak i lesider og terreng som samler fokksnø. Denne vil være lett å løse ut for skiløpere i mange bratte heng når den er fersk. Skredfaren vil være størst i de områder som har mest løs snø tilgjengelig i overflaten. Vær varsom i områder med tynt snødekke og der fokksnøen er myk. Her vil det være enklere å påvirke vedvarende svake lag i snødekket.
Det ligger tørr og tilgjengelig løssnø jevnt over i regionen. Mange steder er nysnøen stort sett lite vindpåvirket, men på vindutsatte steder og i høyfjellet er det mange steder hardere fokksnø eller avblåst ned til gammelt snødekke. Eldre snødekke og gammel fokksnø ligger hovedsakelig i heng mot S og Ø. Under tregrensa er det skarelag med tørr og ubunden snø over.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Drønn i snødekket fra helgen tyder på at vedvarende svak lag nå er blitt et mer aktivt skredproblem. Kaldt vær har vært gunstig for utviklingen av dette og rim i overflaten.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket. Søndag meldte Hovden om rim i snøoverflaten og et begynnende kantkornlag under fokksnø, men ingen tegn til bruddforplantning. Det er målt 5-20 cm nysnø siste døgn. Tirsdag formiddag har vinden på Honnegrasnuten (1340 moh) økt til NV kuling.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Mest vind midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

06.02.2019 kl. 18:15

692 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt nedbør siste døgn men ingen store mengder. Litt vind frå Nord ,men de er ikkje bygd seg opp så store skavlar. Lite snø i Lauvjuv.. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden skal dreie på vest og ikkje store nedbørsmengder. Stabil temp på rundt -7 grader..

ObsID: 179413

Vest-Telemark / VINJE

Snø

06.02.2019 kl. 16:07

985 moh

heidi@nve.no (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Flatt lys.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  hrb@nve.no Kommentar:  Tørr og ubunden snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  synker godt ned i løssnøen.

Skredfarevurdering

Der vi gikk var den øverste snøen ubunden og resten av snødekket fremsto som stabilt. MEN vi antar at det vil være mer ustabilt andre plasser i regionen der vinden har tatt. Vedvarende svake lag som vi fant responderte ikke på stabilitetstester (bortsett fra noen slappe drønn). Med en gang vinden tar seg opp/der hvor vinden tar tak, vil det legges opp flak av nysnø som kan løses ut over lag av løsere snø. Den ubundne snøen er lett flyttbar. Varslet faregrad er for høy Vinddata fra Honnegrasnuten Og Haukeli og Møsvatn viser at det har max vært 7 m/s (egentlig vindstille mange plasser), så det kan hende at det ikke har vært så mye vind som værmeldingen antok, så selv om vi bare har vært en kort obstur, så har vi ikke sett tegn i hverken terreng (ikke snøfokk) eller målestasjoner (nevnt over) som tyder på massiv vindtransport og mye fokksnø i mange heng.

Tester

ECTN10@21cmQ3 God Brudd i nedføyket lag med nysnø. Merk at denne ECTen er tatt ca 70 meter lavere enn den andre.

ECTN2@15cmQ3 God Brudd i lag med nedføyka nysnø ved 2 slag. Men det er knapt noe flak over nysnøen som bryter altså. Ved veldig mye makt får vi brukket ut blokka i kantkornlaget nederst også.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn på tynt snødekke. Liten forplantning. vi antar at de små drønnene vi hørte (små, slappe "whumph") gikk enten på kantkorn under skarelaget (som er i ferd med å gå i oppløsning) eller på kantkorn og beger helt i bunn av snødekket.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ser ikke snøfokk. Hovdenområdet ligger litt i "vakum" på denne vindretningen. Så her blåser det ikke i det hele tatt. Har visstnok ikke vært vind på Haukeli (vindstille i følge observatør) i dag heller.

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. under 1000 moh Vi har i grunnen ikke sett noen problemer. Der vi har vært i dag (omkring tregrensen) var snøen ubunden. Men vi kan anta at der det har vært vind, så kan det ha lagt seg opp nysnøflak som kan gå til brudd over lag av nysnø.

Vær

Hagl -3 °C 3 m/s fra Ø ← 95% skyer Sprøhagl i luften. Var -15 idag tidlig visstnok. Steget til -3 i ettemiddag.

Snøprofil

1 cm F PPgp 0 mm/0 mm, 20 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm skarelag som er i ferd med å smuldre opp., 31 cm 4F MF/DH 0 mm/0 mm M salig blanding av smelteformer, kantkorn og begerkrystaller. Stedvis kramt i bunn. 0 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen Dette profilet er tatt 70 meter lavere enn resten av observasjonen.

ObsID: 179410

Vest-Telemark / VALLE

Snø

05.02.2019 kl. 14:00

1185 moh

Ingvild@Obskorps (***)

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikkje observert sjølv, men mottatt følgande melding frå medlem i fjellredningsgruppa: Kan informere om mange naturlige utløste skred. Flere gikk når jeg var der inne og ikke i spesielt bratt terreng. Flakskred (fokksnø). Stor vindtransport av snø i dag. etter mitt skjønn må det være meget stor rasfare ! Det var i området Glåmsheii Strondefjødd, øst-sørøstvendte sider.

ObsID: 179286

Vest-Telemark / VINJE

Snø

05.02.2019 kl. 13:33

1201 moh

Bård Henning@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps Kommentar:  Antydning til kantkorn på 77 cm
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bård Henning@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Enkelte steder hvor vindpålagret snø ligger i lesider er det et skummelt lag med rimkrystaller Det er meldt mer nedbør og stabilt kaldt Varslet faregrad er for høy Lokale variasjoner, sett ett skred i dag som muligens har gått i natt. Skavelbrudd i sørvendt side på 1250 MOH

Notater

Vinden har tatt godt høyt til fjells i Rauland

Tester

ECTP9@25cmQ2 God Bryter i lag med rim-krystall. Ingen forplantning på min test

Skredaktivitet

5. feb. 6-12 (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 1100 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte drønn rett over tregrensa og på ca 1300 moh

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite skred i sørvendt helling. Fra i natt eller i dag tidelig

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S mellom 1300 moh og 1000 moh Fant lag med rimkrystaller 25 cm under pålagret snø på 1200 MOH

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Godt med løssnø under tregrensa. Vekslende avblåst og snø i leheng. Over 1300moh var snøen vindpakket

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s 20% skyer

ObsID: 179272

Vest-Telemark / BYKLE

Snø

03.02.2019 kl. 15:35

1185 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Jeg glemte notatblokk og temp blokk i bilen, derfor blir det bare bilder i dag. Bildet viser forskjellig hardhet, og to bruddsteder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Veldig lett nysnø med innslag av rim.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brudd over ratsterplaten er neføyket nysnølag ECT 11. q2 Der rasterplaten står er brudd i nedføyket nysnølag med innsalg av kant ECT 17 . Q1, propagerte ikke.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde fra bruddsted i nedføyket nysø med innsalg av kantkorn, der fingrene er er det ca 0,5 cm tykt F. hardt lag, Under det er det et 4 F. hardt lag ca 2 cm tykt lag. nedføyket nysnølag. Under dette igjen ett delvis nedbrutt gammelt skarelag.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Delvis nedbrutt gammelt skarelag under begynnende kantkorn i nedføyket nysnølag

Skredfarevurdering

2 Moderat I går og i dag har vi vært på tur, i går hørte vi to drønn. I dag ingen. Det løser ikke ut i testheng. Det ligger veldig løs og fin nysnø 5- 10 cm. oppå et bærende fokksnølag. På ECT og CT går det i brudd ca 15 cm ned i snødekket inedføyket nysnølag. neste brudd i et nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn, det virker som om det er noe mer kantkorn nå en på mandag. Det virker relativt stabilt, de svake lagene ligger beskyttet av bærende fokksnø, men der snødekket er tynnere eller at belastningen er større kan man påvirke de svake lagene. Det har ikke kommet så mye snø eller blåst tilstrekkelig på Hovden til at på lagring vest- nordvest er noe problem, slik jeg har observert det. Det skal hode seg kaldt og snø litt mandag, jeg vil anta at det vil ligge på samme faregrad inntil det eventuelt kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN11@15cmQ2 Middels Bryter i nedføyket nysnølag, som ligger under et ca 15 cm ned i snølaget. Over bruddet ligger det et 5 cm fokksnølag 1Finger hardt, bærende lag. Helt øverst på toppen ca 5 cm Fist nysnø. Når jeg fortsatte å slå, gikk neste lag på 17 slag, Q1. (propagerte ikke) i nedføyket nysnølag med innslag av kantkorn ( 1.5 mm.) og nåler. ca 20 cm ned i snødekket. Dette laget ligger over et delvis nedbrutt gammelt skarelag. Prøvde flere CT er og fikk samme resultat.

Faretegn

Rimkrystaller Noe rimkrystaller oppå ubunden nysnø

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veksler mellom hardpakket på toppene og mellom 5- 20 cm med veldig løs og fin nysnø.

Vær

Ikke nedbør -13 °C 2 m/s fra NV ↘ 20% skyer Kaldt i dag tidlig -22. Vekslende sol overskyet. stille.

ObsID: 179031

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 14:56

1044 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  NRHSpockeli

Skredhendelse

3. feb 13:56 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng

ObsID: 179021

Vest-Telemark / Holfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 12:24

1240 moh

Petterhove (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Overflaterim i bolla. Vindstille.

Drønn i snøen Tynt snødekke, oppstikkende steiner. Kantkorn under skare. 2x drønn.

ObsID: 179145

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

03.02.2019 kl. 11:29

692 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Liten/moderate snømengder i område,men har vert ein del vind frå nord og nordøst i fleire døgn som har resultert i at snøskavlar har begynt å lagt seg ut.. Uforandret skredfare neste døgn: Litt nedbør men svak vind neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv362 Sandviki - Aksvik,

ObsID: 179016

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

03.02.2019 kl. 11:16

1100 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rimkrystaller

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Snødekket er preget av vinden som har vært de siste dagene. Vinden har transportert en del snø over i sørvestvendte sider og heng. Fokksnøen har stort sett stabilisert seg.og det er vanskelig å få til brudd i testheng

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra NV ↘

Snøprofil

1 cm F SH 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 80 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm K MF 0 mm/0 mm

ObsID: 179026

Vest-Telemark / VALLE

Snø

03.02.2019 kl. 10:59

997 moh

NRHSpockeli (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Vindtransport
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NRHSpockeli Kommentar:  Mye transport av nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø

ObsID: 179019
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.