Snøskredvarsel for Vest-Telemark mandag 07.01.2019

1
Liten
Publisert:

Lite snø og generelt stabile forhold, kun mulighet for å løse ut skred i noen få leheng med mjuke nysnøflak.

Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind av skiftende retning kan gi mjuke nysnøflak i leheng i ulike himmelretninger, som stedvis kan ligge på glatt skare. I noen få heng kan det være lett å løse ut små skred i nysnøflak. Det er sannsynligvis svært vanskelig å løse ut skred i det gamle snødekket. Unntaket kan være noen få heng høyt til fjells der mildværet ikke har tatt tak, men det er avgrenset til de høyestliggende toppene.
Snødekket er preget av mye vær og mildvær. Vindutsatte områder er avblåst eller har lite snø, mens det ligger mer snø i terrengformasjoner som samler snø og i terreng mot Ø-S. Kuldegrader etter mildværet har gitt skare over store områder, med varierende bæreevne i skogen.
Det er tidligere observert kantkorn og rim i snødekket. Mildvær har sannsynligvis til dels brutt ned svake lag, men det må bekreftes med observasjoner.
Ingen ny nedbør av betydning søndag morgen, bris fra NV og en minusgrad på Honnegrasnuten (1340 moh).
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Delvis skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / Austre Skardsnut

Snø

05.01.2019 kl. 09:20

1472 moh

Thor (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skred observert med kikkert, usikkert når dette ble utløst.

ObsID: 174083

Vest-Telemark / Vinje

Snø

05.01.2019 kl. 08:51

983 moh

Rolf B. (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Rolf B. Kommentar:  Nedsmelting av snø

Vær

ObsID: 174072

Vest-Telemark / Holtardalen

Snø

04.01.2019 kl. 13:40

1088 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot øst
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø over 1000 moh

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Det er et tynnt skarelag øverst i snødekket som ligger over flere lag med løs lett fuktig snø med is/skarelag i mellom. Det er lite snø i Raulandsområdet. Over skoggrensa er det store avblåste områder,spesielt i vestvendte sider. Mesteparten av snøen ligger i østlige sider, men det er dårlig skiføre og mye synlig stein.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er rimelig stabilt akkurat nå. Ingen skred observert i området. Ingen sprekking eller drønning. Det er lite snø,så det er kun i veldig få bratte heng og renner det kan gå skred. Mildværet har fjernet det nedsnødde overflaterimet som jeg observerte i forrige uke. Mulig det finnes rester av rimet høyere oppe i fjellet. Kantkornet over og under skarelag kan bli et problem når det kommer mere snø. Mildværet som er meldt vil gjøre at snødekket blir våtere og mere ustabilt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm F RG 0 mm/0 mm M, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MF 0 mm/0 mm

ObsID: 173994

Vest-Telemark / Vinje

Snø

04.01.2019 kl. 11:51

985 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Ser utsikten sørvest. Etter som det ser ut så er de regn opp til minimum 1300moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 1 °C 6 m/s fra V → 100% skyer

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 173962

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org