Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 21.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store til svært store skred kan gå på vedvarande svake lag. Naturlege skred kan gå der vinden laster snø inn i leheng, i hovudsak mot nord og vest, eller som følgje av skavlbrot. Personar eller skuterar kan løyse ut skred i alle himmelretningar, også frå avstand. I tillegg kan skred løysast ut i nyleg vindtransportert snø. Unngå skredterreng, også i skogen.
Frå torsdag har det vore lokalt sterk vind. Dette har stadvis gitt kraftig snøfokk, og snøen har ulik hardheit. Fleire stadar vil snøen vere vindpakka hard, medan andre stadar er den mjukare og laus.
Lengre ned i snødekket er det fleire vedvarande svake lag av kantkorn og delvis begerkrystallar. Dette er både ved bakken, i samband med skare, eller i lag under fokksnøen. Den siste tida, særleg førre helg men også denne helga, har det gått naturleg utløyste skred på desse laga. Dei fleste skreda har vore store, men også svært store skred har gått. Infrastruktur, som vegar og kraftlinjer har blitt påverka.
Før vindauka torsdag var det eit jamnt dekke med overflaterim med store krystallar.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med sørøstlig stiv kuling, lokalt sterk kuling med kraftige vindkast.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-24 °C til -16 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lokalt sørøstlig liten til full storm og kraftige vindkast.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

21.02.2021 kl. 21:57

4 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Foto: Mesta/Statens vegvesen

Skredhendelse

21. feb 21:57 (+01:00) Naturlig utløst Skred på E6 Langfjorden søndag kveld i nærheten av Ulsvåg. Litt usikker på eksakt plassering. Ingen registrerte skred her før i NVDB.

ObsID: 257105

Vest-Finnmark / Alta

Snø

21.02.2021 kl. 15:30

9 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ulf Grønn

Skredhendelse

21. feb 14:18 (+01:00) Skred gått på veg observert av hyttefolk. Vegen er allerede stengt pga. skredfare. Eksakt tidspunkt siden bilde ble tatt når skredet gikk. Løsneområdet ikke identifisert, mulig 700 moh. Gått på sjøen og skredmasser er observert i sjøen (drevet i land på andre siden). Strømmen har gått i området, mulig det skyldes skredet.

ObsID: 257036

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

21.02.2021 kl. 14:21

102 moh

Bratt_o (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bratt_o
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bratt_o

Vær

Ikke nedbør -13 °C 18 m/s fra SØ ↖ Fint vær, men kaldt og mye vind. Redusert sikt pga. fokksnø

Skredhendelse

21. feb 13:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 101 moh og sluttet på 97 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 80 m bred bruddkant Leområder

Ulykke/hendelse

Var ute på tur med hund og skulle skli ned siste bakken på 5 meter. I det jeg når bunnen hører jeg et drønn ut mot høyre og ser at skredet går. På det lengste gikk skredet ca. 4m(lengden av den lille bratta). Bruddkant ca. 30cm, bredde ca. 80. Snø Påvirket ingenting Fottur

ObsID: 257019

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

21.02.2021 kl. 13:38

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig sterk kuling, snøfokk over nordvendt heng. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn.

ObsID: 256997

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

21.02.2021 kl. 13:33

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye transport av snø over heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt stor transport av snø over heng.

Skredaktivitet

21. feb 13:37 (+01:00) - 20. feb 13:37 (+01:00) Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Skred gått etter at veien var stengt

ObsID: 256995

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

21.02.2021 kl. 12:12

20 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto lagt ut på Oppslagstavla i Kvænangen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ut fra kart og bratthet er det her grovt tegnet inn et sannsynlig skredløp fra ca 450 moh. Jøkelfjordveien og Hamnebuktveien er stengt. Startsone og hvor langt nedenfor veien skredet gikk er ikke bekreftet med opplysninger fra folk lokalt. Sannsynlig at skredet har gått helt til fjorden ut fra størrelsen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Hamnebuktveien og ned mot fjæra. En fjøs som har stått på nedsiden av veien kanskje helt siden noe etter 2. verdenskrig, ble tatt av dette skredet. Restene sees nede i skogen.

Skredaktivitet

21. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NV Info fra Facebook og kart. Ca 80 m bredt på Hamnebuktveien ved Selmerbakken (Bratteng på kartet). Gikk i 4-tida i natt. Ser ut til å være et stort skred str 3. Det gikk også et mindre skred i går lørdag samme sted ned på Hamnebuktveien.

ObsID: 256962

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

20.02.2021 kl. 17:58

254 moh

Hammerfest Kommune (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hammerfest Kommune Kommentar:  Nordvendt skråning
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hammerfest Kommune

Vær

Ikke nedbør -12 °C 15 m/s fra S ↑ Sterk vind, jordfokk

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred fra fjellknaus

Skredfarevurdering

3 Betydelig Påtagende vind og fokk. Mindre løssnø pga vind siste 48 timer.

Skredhendelse

20. feb 12:15 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 246 moh og sluttet på 246 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 60 cm høy og 25 m bred bruddkant Nær rygg

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Snøskuter

ObsID: 256854

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 17:20

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 10 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 11 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 12 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 13 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 14 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 15 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 16 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 17 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 18 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 19 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 20 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 21 av 21 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 17:20 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 20.02.2021 kl. 16:40 og 26.02.2021 kl. 15:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256982

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 17:20

2 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 10 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 11 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 12 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 13 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 14 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 15 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 16 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 17 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 18 av 18 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 17:20 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: >1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 20.02.2021 kl. 16:40 og 26.02.2021 kl. 15:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256983

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 17:00

103 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Skredhendelse

20. feb 17:00 (+01:00) Tørt flakskred 4 - Svært store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 279 moh Skillefjord Sør Entreprenør meldte om to stort naturlig skred i sørsiden på Skillefjorden på stengt veg. Det ene ble er målt opp til rundt 140m og det andre er antatt rundt 100-140m.. Autovernet ligger på havet og høyspenten er truffet.

ObsID: 256900

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 12:00

42 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fjellsida mellom Ulvsvåg og Kjerringdalen. Her er det ei høy fjellside og slakere ned mot E6, og ev. skred må være store (svært store?) for å gå helt ned på vei.

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye utblåst snødekke over E6 i Langfjorden, men ligger innblåst fokksnø i forsenkninger og renner.

ObsID: 256786

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 10:42

moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred på vei i høyre kant av det åpne feltet under det markerte berget.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oversiktsbilde. Skredoverbygg i høyre kant. Ligger skredmasser fra et skred str 1 (-2?) på skredoverbygget. Ser ut til at dette også har startet i skogen

Skredhendelse

20. feb 00:01 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 125 moh og sluttet på 2 moh Brattheng Tidspunkt usikkert. Opptil ca 40 cm bruddkant flere steder i skogen ved siden av og ovenfor markert berg under Skredfjellet. Flere små skred.

ObsID: 256744

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.02.2021 kl. 10:22

4 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Foto: Mesta/Statens vegesen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Mesta
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Mesta
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Statens vegvesen/Mesta

Skredhendelse

20. feb 10:25 (+01:00) Naturlig utløst NV-vendt Skred mens vegen var stengt i natt, E6 Langfjordbotn. Blitt fortalt at et skred ved Melkelva, 1 lite ved Ulsvåg, et over skredtunnel og et til med ukjent lokasjon, trolig fra Skredfjellet.

ObsID: 256734

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.02.2021 kl. 10:18

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig sterk kuling i utsatte fjordstrøk, noe transport av snø i nord og nord vestlige lesider.. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 256732

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

20.02.2021 kl. 09:53

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). SØ stiv kuling, mye transport av snø og ugunstige snølag. FV8018 Tverrfjord - Myrnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fra ettermiddag 20.02 økende til S/SØ Full storm, fortsatt store områder for transport av snø. Er fortsatt en del snø i skredløpene..

Skredaktivitet

20. feb 13:57 (+01:00) - 19. feb 13:57 (+01:00) Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv8018 Tverrfjord - Myrnes, kom over vei

ObsID: 256782

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

20.02.2021 kl. 08:57

209 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -15 °C Kløfta (200moh) kl 08:57 Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 256720

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

20.02.2021 kl. 08:49

10 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Kraftig snøfokk i fjellet fra SØ.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 256719

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

19.02.2021 kl. 19:40

209 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -15 °C Kløfta (200moh) kl 19:40 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 256663

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

19.02.2021 kl. 13:32

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Visuell observasjon. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Visuell observasjon.

ObsID: 256568

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

19.02.2021 kl. 13:20

846 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Flakskred i Tverrelvdalen gått i dag. NV vendt side. Ca 1,5 m høy bruddkant på det høyeste. 250 m bred. Stort skred str 3.

Snødekke

Kraftig snøfokk

Skredaktivitet

19. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst NV Regner med det har gått og går flere skred i samme himmelretning.

ObsID: 256564

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

19.02.2021 kl. 13:13

11 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Utklipp fra vegmelding på xgeo.no

Skredhendelse

19. feb 13:13 (+01:00) Naturlig utløst N-vendt Vannbergan/Loppa (Kollarn) Skred som meldt i vegmelding kl 06.50 for Fv 8018, skal i følge entreprenør i området ha gått fra fjellet Kollarn. 2 skred i hver sitt skredløp. Ca. 1,5 m dybde på veg, ca. 20 - 40 meter bredt. Mulig mer utfyllende og korrekt informasjon kommer fra drift@svv senere.

ObsID: 256560

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.02.2021 kl. 10:48

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør østlig sterk kuling utsatte steder, spesielt fjordstrøk som er sør-østlig. Stor transport av drivsnø i nordvestlige leider.. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme værtype neste døgn.

Skredaktivitet

19. feb 10:53 (+01:00) - 18. feb 10:53 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-x

ObsID: 256502

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.02.2021 kl. 09:30

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 09:30 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 19.02.2021 kl. 09:30 og 19.02.2021 kl. 10:30.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256533

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.02.2021 kl. 09:30

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

19. feb 09:30 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 19.02.2021 kl. 09:30 og 19.02.2021 kl. 10:30.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256536

Vest-Finnmark / Vannbergan

Snø

19.02.2021 kl. 05:00

14 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

19. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256805

Vest-Finnmark / Vannbergan

Snø

19.02.2021 kl. 05:00

13 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

19. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256806

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

18.02.2021 kl. 20:14

194 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I perioder kraftig snøfokk over topper og rygger. Mindre lavere til fjells.

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ Vind fra S til SØ i dag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

18. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV Så ett svært lite skred som gikk i nylig innblåst snø. Ingen større ferske skred observert i fjella omkring Jøkelfjordeidet

ObsID: 256411

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.02.2021 kl. 14:23

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økning i vind fra sør-østlig retning, foreløpig liten transport av snø . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes opp til stiv kuling fra sør-østlig retning utsatt steder..

ObsID: 256363

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.02.2021 kl. 14:04

435 moh

VegardOvergard (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VegardOvergard
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VegardOvergard
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VegardOvergard
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VegardOvergard

Skredhendelse

17. feb 12:00 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Skredet startet på 602 moh og sluttet på 95 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Leområder

ObsID: 256355

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

18.02.2021 kl. 13:12

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C E6 langfjord (100moh) kl 13:37

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Visuellt. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lik værtype.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 256349

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

18.02.2021 kl. 09:41

105 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Taguleng

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Rimet opp store krystaller på toppen av snødekket, melder fortsatt kaldt vær og økende vind. Fare for at rimkrystallene føyker ned og isoleres i snødekket.

ObsID: 256258

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org