Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 17.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Stor pålagring over tid på svakt snødekke kan føre til store skred. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg litt, men siden det finnes vedvarende svake lag mange plasser under den ferske snøen kan det fortsatt være lett å løse ut skred. På grunn av disse varende svake lagene som kan forplante seg langt, kan skred bli store og fjernutløses fra avstand Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
De siste dagene har det kommet mye nysnø i regionen, mest i vest. Periodevis kraftig vind har lagt opp snø i leområder.
I snødekket finnes det et vedvarende svakt lag med godt utviklede kantkorn. Kantkornlaget har vært utviklet rundt et skarelag, men i indre strøk kan selve skarelaget ha blitt omdannet. Det vedvarende svake laget finnes mange steder i regionen. Flest observasjoner er gjort ved Alteidet og Leirbotn-Stokkedalen. Her er det observert at laget er tydelig ustabilt med god evne til bruddforplantning. Det kan være lokale variasjoner i utbredelse og egenskaper.
Mandag gikk to store skred på Stjernøya, et stort skred på Skatviktinden ved Øksfjord og mest sannsynlig og et flertall store skred i Kvænangen. Søndag ble det observert et middels stort skred i tregrensa ved Stokkedalen. Lørdag formiddag ble det observert bruddkanter etter flere store skred både i Kåfjordfjella og Langfjordfjella.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-16 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

17.02.2021 kl. 17:42

257 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s fra Ø ← Stabilt og stille. Vært slik siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut SØ, S, SV Renner og søkk som er utsatt

Tester

ECTN7@8cmQ2 Middels Nedføyket svakt lag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har vært srabilt vær med synkende temperatur. Snødekket har fått satt seg. Ventes samme vær de neste døgnet.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Avblåst på rygger og koller. Ligger snødekke med 50 cm + i søkk og renner. Størst påbygg i sektor SV- SØ. Stor variasjon i området, da nedbøren har kommet i byger.

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F PP 5 mm D, 6 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm 4F DF 3 mm D, 29 cm 1F DF 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt nær søkk, for å få dybde.

ObsID: 256208

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

17.02.2021 kl. 17:07

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256175

Vest-Finnmark / Nuvsvåg

Snø

17.02.2021 kl. 12:15

11 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

17. feb 12:15 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256804

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.02.2021 kl. 11:27

673 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Kaldt og klart vær i går og i dag

Faretegn

Drønn i snøen Noen svake drønn omkring skoggrensa

Tester

ECTP13@23cmQ2 Middels

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 5-40 cm løssnø i det meste av fjellet, men vi har vært lite i N- til V-vendt terreng. Under er det i store deler fokksnølag på løsere fokksnø. ECT gikk til brudd i denne overgangen, men lite spenninger i fokksnøen overalt hvor vi gikk (lite oppsprekking, noen dager gammel og ganske stabilisert).

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S Solutløst svært lite skred. Ellers vises en del eldre bruddkanter, men ingen ferske observert

Snøprofil

0,5 cm F SH 4 mm D, 2 cm F DF 1 mm D, 20 cm P RG D, 10 cm 1F+ RG D, 90 cm K RG D, 37 cm K MFcr D Noe løsere lag også, bærende skare oppå, 5 cm F FC 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt leside. Representativt for tykt snødekke høyt til fjells der kantkornproblemet er mindre til stede

ObsID: 256152

Vest-Finnmark / Alta

Snø

17.02.2021 kl. 10:41

50 moh

Bjørn M (***)

Notater

Skredsyklusen i vest Finnmark. Det virker som at det var to topper med store skred. Den første var fredag/lørdag og den andre mandag morgen. De største skredene ser ut til å ha løsnet mandag morgen. Skredet øst for øksfjordbotn løsnet mandag morgen jfr Alta Kraftlag og gikk historisk langt (alpha vinkel 15). Det kom ytterligere pålagring søndag kveld fra nordlig sektor. Dette kombinert med at fokksnøflaket fra fredag/lørdag satte seg kan ha bidratt til den økende utbredelse/propagering. Men det ble også Observert store skred med flere hundre meters bredde lørdag. Temperatur økning med flere plussgrader mandag kan ha vært avgjørende trigger.

ObsID: 256029

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

17.02.2021 kl. 10:00

341 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  trondjn@tromsogfinnmark_fk

Notater

Stort skred gått rett øst for Loppatinden i Storelvdalen. Sørlig eksponering. Skredtidspunkt er usikkert, men mest sannsynlig siste del av helgen eller mandag da det fikk flere store skred. Skredet har knust isen på vannet nede i dalen. Tydelig kantkornlaget som flere skred går på.

ObsID: 256194

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.02.2021 kl. 08:42

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig, klart, pent og kaldt . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra sør-østlig retning og transport av snø i nord vestlige lesider.

ObsID: 256001

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.02.2021 kl. 17:17

35 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Svært stort skred som løsnet i sørvendt gryte fredag/lørdag. Kantkorn problemet m propagering var tydelig i høyre del. Dannet 15 ° utløpsvinkel.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Her stoppet skredet.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Livlovagge. Bratt dal der de fleste skred punkt løsnet på begge sider.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Oppdrettsanlegg i Stjernsundet truffet av 2 skred mandag morgen.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Store bruddkanter i nesten alt av større skredterreng.

Notater

Befaring med helikopter de siste dagene har dokumentert svært mange naturlig store og enkelte svært store skred. De fleste skredene gikk sannsynligvis etter været fredag/lørdag og noen bla Stjernøya søndag/mandag.

ObsID: 255939

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

16.02.2021 kl. 11:55

323 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Skred gått i Skattviktinden i går.Nådde helt til Fv 8018.Ser ut som skredet startet oppe i Svindal renna.Bruddkant dær og lenger ned

Vær

Skredet gikk antagelig mandag ut på dagen/ettermiddag.Det varNV liten kuling og dårlig sikt med regn/sludd og +2-3 grader.

ObsID: 255845

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.02.2021 kl. 10:19

458 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort skred gått i SØ vendt fjellside på Mikhaltind. Bruddkant anslag ca 150 m bred og opptil 2 m høy.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 700 moh og 400 moh 6 store skred med tydelige bruddkanter 400-700 moh sett fra E6 fra Alta til Alteidet. Bruddkanter fra fredag vanskelig å se. Disse er nyere (lørdag-mandag?).

ObsID: 255789

Vest-Finnmark / Alta

Snø

16.02.2021 kl. 10:00

624 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 4 - Svært store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Mellom 800 moh og 100 moh Det har gått svært mange skred, store som små, i forbindelse med den siste omgangen med NV. Dette skred står som en bauta og er av grovt kaliber. Har tatt med seg et stolpepunkt til kraftledningen og skadet en annen.stolpe på en kraftledning som går enda lenger ut. Skredet har gått godt utover maksimal utløpslengde. Tidspunkt for når skredet har gått er vi noe usikker på, men trolig en gang ila. fredag/natt til lørdag.

ObsID: 255960

Vest-Finnmark / D2015(TFFK4) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 16:15

141 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommer inntil 45 cm nysnø siste 3 døgn, vært noe vind i høyden og snøen har hatt mulighet for transport. Fortsatt en del ugunstige underlag. FV8018 Tverrfjord - Myrnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Væromslag til betydelige kaldere og opphold.

Skredaktivitet

16. feb 13:46 (+01:00) - 15. feb 13:46 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst NØ. Mellom 700 moh og 600 moh Gjelder Fv8018 Tverrfjord - Myrnes, kom over vei

ObsID: 255862

Vest-Finnmark / Skattvikneset

Snø

15.02.2021 kl. 16:15

6 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

15. feb 16:15 (+01:00) Snø på FV8018 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8018 mellom 15.02.2021 kl. 16:15 og 15.02.2021 kl. 18:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 255885

Vest-Finnmark / D2013(CLA10) Maze 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 13:36

209 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Kløfta (200moh) kl 13:37 40 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 255647

Vest-Finnmark / Stjernøya / Davaluft

Snø

15.02.2021 kl. 11:44

84 moh

dr-snow (*****)

Skredhendelse

15. feb 11:44 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Brattheng Større skred mot fiskeoppdrettsanlegg.

Ulykke/hendelse

Større snøskred mot oppdrettsanlegg. Ukjent skadeomfang, men ingen personer involvert. Snø Kun materielle skader Annet https://www.altaposten.no/nyheter/2021/02/15/Snøskred-feide-over-oppdrettsanlegg-–-Vi-vet-ikke-omfanget-på-skadene-men-folk-er-trygge-23496606.ece?

ObsID: 255618

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2021 kl. 11:03

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig og enkelte snøbyger . Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sør østlig bris, opphold og kaldere.

ObsID: 255605

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2021 kl. 11:00

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt enkelte snøbyger som kan utløse mindre skred . FV8830 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sør østlig, opphold og kaldere.

Skredaktivitet

15. feb 11:03 (+01:00) - 14. feb 11:03 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Mindre skred som stoppet på vei.

ObsID: 255602

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2021 kl. 10:55

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Avventer åpning av strekning til kl 14:00. Går fortsatt enkelte snøbyger og temperaturen ligger rundt 0C. . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreiende til sør østlig bris, opphold og kaldere.

Skredaktivitet

15. feb 11:00 (+01:00) - 14. feb 11:00 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Mange mindre snøskred i Skillefjord nord og to mindre skred i Kvibydalen

ObsID: 255600

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2021 kl. 10:52

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nord vestlig frisk bris, enkelte snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes dreining til sør østlig bris, opphold og kaldere.

Skredaktivitet

15. feb 10:55 (+01:00) - 14. feb 10:55 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Mindre snøskred som stoppet mot vei

ObsID: 255599

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 05:00

328 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 05:00 (+01:00) Snø på EV6 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255808

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 04:00

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 04:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 21:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255790

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

7 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 21:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255779

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 04:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255783

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255792

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

16 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255795

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra ur 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255802

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255805

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

61 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 4 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255806

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 03:00

61 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255807

Vest-Finnmark / Store Lerresfjord nord

Snø

15.02.2021 kl. 02:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 02:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 255815

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 02:00

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 8 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 9 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 10 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 11 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 12 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 13 av 13 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 02:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256198

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2021 kl. 02:00

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

15. feb 02:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra ur 50-200m. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256199

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.02.2021 kl. 12:31

306 moh

Arne@regobs (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Arne@regobs

Vær

Snø -8 °C 0 m/s 90% skyer

Notater

Skred str 2 observert. Uvisst om dette har gått siste døgn, eller tidlegare. Det ser ut til å ha gått på lag med kantkorn/begerkr. Muleg fjernutl. men ingen drønn observert i dag.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Skildring: Ca 40 cm tørr nysnø

Snødekke

118 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Ca 40 cm nysnø. Gradvis hardare delvis omforma nysnø, før overgang til runda, omdanna snø. Ca 13 cm med 6mm begerkrystallar under omdanna snø. Ingen skarelag observert. Tidl. skare over kantkorn har sannsynlegvis tørka ut. Ca 10 cm hard (p) smelt-frys-pakke under lag med begerkrystallar, ved bakken.

ObsID: 255424

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

14.02.2021 kl. 11:24

140 moh

Taguleng (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Isoler blokk, smuldrer under skarelag nederst.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Varierende fasthet. Nysnø over litt vindtransportert med et vaskere lag de øverste 40cm. Lag med sprøhagl ca midt i Skarelag over kantkorn, søyler og begerkrystaller nederst.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Nederste lag
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Lag av sprøhagl
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Taguleng Kommentar:  Brudd i lag med sprøhagl etter tipping av blokk med spade

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra V → Jevnt bygevær med litt vind. Økende vind i bygene.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Var gått 2 mindre skred rett før terrenget flatet ut. Uvisst om de var fra helga, men kunne se sånn ut. Mulig de ble utløst av fallende skavlekant som bygges ut over mindre brattheng i ledige for vinden som har dominert.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Økende vind mot toppen drar med seg snø. Vært mer vind tidligere som har flyttet mye snø. Spesielt fredag.

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Jevnt bygevær med en god del nedbør

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En del drønn i snøen, avtagende etter 250 moh, antar at drønn kom fra svakt lag ved bakkenivå.

Tester

ECTP13@80cm

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr En del snø i søkk og leheng. Veldig varierende tykkelse, fra 5cm - 100cm. Kommet mye snø de siste dagene. Det snøen ligger i le for vinden er det tørr løssnø og eller er det myk vindpakket.

ObsID: 255460

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.02.2021 kl. 10:47

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig bris, snøbyger. FV8830 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

Skredaktivitet

14. feb 10:50 (+01:00) - 13. feb 10:50 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Mindre skred utløst av stort snøfall. Betegnes som bakkesig

ObsID: 255367

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.02.2021 kl. 04:00

3 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 04:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 21:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255781

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.02.2021 kl. 03:00

13 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255797

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.02.2021 kl. 03:00

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. feb 03:00 (+01:00) Snø på FV8830 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.Stengt for all trafikk på FV8830 mellom 14.02.2021 kl. 20:00 og 15.02.2021 kl. 14:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 255804

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org