Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 07.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt snøbyger og vind fra nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø de siste dagene. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er lett å løse ut skred. I leområder med mye snø antas det at evt skred kan bli store. Det er et komplekst snødekke med vedvarende svake lag, og med stor variasjon i tykkelse og hardhet på overliggende snø. Dette fører til at det er vanskelig å gjøre vurderinger av skredfaren, da det er vanskelig å vite hvor det er lett å påvirke det svake laget. Fjernutløsning av skred er mulig og enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.
Det har vært snøbyger og vind fra nord den siste uka, med store lokale variasjoner i nysnømengde. Flere steder er nysnøen flyttet på av vinden og det er dannet ferske fokksnøflak. I Langfjorden er det observert svært mye løs snø i skogen. Før siste ukes snøfall var det gamle snødekket for det meste vindherjet og bærende, og bestod jevnt over av harde fokksnøflak, men noen steder bestod det av ru, bristende skare med et lag av kantkorn under.
Skarelaget og det underliggende kantkornlaget finnes hovedsakelig i høydenivået 200-700 moh. Noen steder ligger det harde fokksnøflak over, slik at det er vanskelig å påvirke det svake laget.
Onsdag ble det fjernutløst et middels stort flakskred i brattheng ved Leirbotnvatn nord for Alta.
Lørdag ble det observert noen svake drønn og ferske sprekker i snødekket fra skoggrensa opp til ca 500 moh på Storfjellet i Langfjorden.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nord.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2021 kl. 15:59

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

7. feb 16:02 (+01:00) - 6. feb 16:02 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 0 moh Gjelder Fv8830 Korsfjord - Lerretsfjord, Mindre bakkesig som stoppet mot vei

ObsID: 254099

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2021 kl. 15:59

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nordlige bris, snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn..

ObsID: 254100

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

07.02.2021 kl. 13:00

215 moh

Bratt_o (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Bratt_o

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fokksnø i le fra nordøst.

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Veldig varierende snødybde. Profilen ble tatt i ei fokksnørenne. Snødybde varierer fra 20-80cm.

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels Brudd etter 12 slag på 20cm, nytt brudd etter 14 slag på 30cm. Ingen forplantningsevne å spore. Tok to tester lengre ned i siden. Da kom brudd hhv. etter 17 og 24 slag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små

ObsID: 254104

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

07.02.2021 kl. 11:20

260 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Denne siden vender mot SØ. Representativt for området.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Natt mot N, ser påbygning i søkk/renner
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Representativt for området.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Representativt for søkk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kun meget små naturlig utløste skred/ skavl som har løst ut. Kun i søkk/ renner. Ellers avblåst.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Generelt avblåst i terrenget. Kun søkk og renner i sektor SV til SØ jvor snøen legger seg. Her løser det nsturlig ut. Vind blåser snø på havet. Der hvor det er store henteområder legger det seg på le-siden. Varslet faregrad er riktig Er søkk/renner i sektor SV til SØ som har faregrad 3

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Meget avblåst. Snå i søkk og renner. Mest snø i sektor SV til SØ. Tynt dekke, med mye stein. Tøff dag for såle og stålkant.

Tester

CTE4@10cmQ2 Dårlig Tatt i søkk ved skavl. Representativt for renner/ søkk i området

Vær

Snø 4 °C 8 m/s fra N ↓ 90% skyer Bygevær, med kraftige byger. Stabil temp. siste døgn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Denne profilen er representativ for søkk og renner.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S. Over 200 moh Er bare i renner og søkk, ellers avblåst og steiner framme.

Snøprofil

9 cm 1F RG 2 mm D, 2 cm 4F RG 3 mm D, 38 cm 1F RG/RGwp 1 mm D, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F DH 4 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Snødekket er på 25-30 cm. Profil tatt i renne. Med snødekke på 55 cm

ObsID: 254066

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 16:48

528 moh

Aeh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 6 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeh

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fottur

Skredhendelse

6. feb 13:39 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 523 moh og sluttet på 522 moh 100 cm høy og 50 m bred bruddkant Nær rygg Har lite skredkunnskap, så beskriver med ord. Kom på skredet ovenfra. Så markert sprekk i snøen i forlengelse av bruddkant. Antar ca 30-50 m brudd i overkant. Med bredde i nedslagsfelt ca 100 meter. Løssnø i fjellet, men en del skarelag under løssnø i området. Snøen i skredet hadde pakket seg hele veien. Komprimert snø. Hadde også tatt med seg litt stein av god størrelse. Skredet var gått for ca 30 min da vi kom til stedet. Ingen spor av mennesker hverken ut eller inn i skredet.

ObsID: 253913

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 13:30

238 moh

Arne@regobs (***)

Tester

ECTP12@50cmQ1 Dårlig Brot på kantkorn 50 cm. Fekk også brot på 35cm, på muleg kantkorn under fokksnø. Dette laget var blankt, og såg ut som lite utvikla kantkorn.

ObsID: 253877

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

119 moh

Runar@ANG (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Frå 150 moh til 500 moh kor vi snudde ned igjen.

ObsID: 253934

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

06.02.2021 kl. 12:00

558 moh

Kenneth (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Vær

Snø 10 m/s fra NØ ↙ Snøbyger

ObsID: 253863

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.02.2021 kl. 10:42

475 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover Langfjorden

Faretegn

Ferske sprekker Sprakk opp ved skiene gjennom skare på kantkorn, der hvor det vqr tynt med snø oppå. Sprakk opp under/like ved skiene noen steder i fokksnøen.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Noen svake drønn fra skoggrensa 300 moh og oppover mot 500 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat I dagens obsturområde på Storfjellet i Langfjordbotn var det lett å påvirke kantkorn under skare i noen heng fra skoggrensa og et stykke oppover i fjellet. Store deler av fjellet virker å ha fått en del juling av vind før siste snøfall, og vind fra nord de siste dagene har erodert fokksnøen og flyttet den ned mot skogen. Vanskelig å påvirke fokksnøflakene. For dagens obstur er inntrykket en faregrad 2, der det er vanskelig å vite hvilke heng som kan gi skred på kantkornlaget. For regionen vil det i større fjellsider være potensiale for store skred, men det er en usikkerhet i dette, dvs. om kantkornlag har blitt herjet med slik at skred ikke forplanter seg så mye og begrenses til middels størrelse. Det ser ut til å fortsette å snø med vind fra N. Skredfaren opprettholdes Varslet faregrad er riktig Se "Vurdering" ovenfor

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk på toppen 839 moh. Svært mye tørr løssnø i skogen. Fra skoggrensa og oppover i fjellet var det lesider med mye tørr løssnø, men også mye vinderodert 1F til P-hard fokksnø og skare i snøoverflaten.

Tester

ECTP12@36cmQ2 Middels Gikk samtidig på 40 cm. Begge i kantkorn

Vær

Ikke nedbør Snøvær tidligere

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 200 moh Fokksnøflakene ga inntrykk av å ha stabilisert seg, lite oppsprekking.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 200 moh

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Snøvær ga ikke sikt til fjellene omkring fjellsida jeg gikk i.

Snøprofil

2 cm F PP D, 5 cm 4F DF 1 mm D, 14 cm F DF 1 mm D, 15 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F FCxr 2 mm D, 2 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm P MF, 0,5 cm K MFcr, 6 cm P- MF/FCxr 2 mm D, 12 cm P MF D, 40 cm K MF D Smeltepakke på bakken 1 test knyttet til snøprofilen 490 moh, litt S vendt flate/forsenkning

ObsID: 253812

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.02.2021 kl. 09:49

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Lokalt relativt mye nysnø og opptil nordlig liten kuling. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn..

ObsID: 253788

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.02.2021 kl. 07:19

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

5. feb 07:22 (+01:00) - 4. feb 07:22 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 300 moh og 200 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

ObsID: 253594

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.02.2021 kl. 07:19

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, enkelte snøbyger. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 253595

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.02.2021 kl. 07:18

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke faretruende mye transport av snø i lesider. Økende skredfare neste døgn: Ventes noe mer nedbør neste døgn. Fortsatt vind fra nord-øst.

ObsID: 253440

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org