Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 26.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flere svake lag i snødekket, men skredfaren er størst der det finnes et overliggende flak. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i NV himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. I losider der snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder. Til tross for kraftig vind, er det noe usikkert hvor mye snø som har flyttet seg på grunn av generelt lite snø i regionen. Det kan finnes eldre fokksnøflak også i andre himmelretninger etter litt snø og bygevær sist helg.
Kantkornlaget under skare kan påvirkes av en enkelt skiløper og er trolig mest utviklet mellom 300 - 600 moh. Dypere i snødekket finnes det flere kantkornlag, men disse anses som svært vanskelige å påvirke.
Søndag er det observert flere drønn i snødekket. Lørdag er det observert snøfokk høyt til fjells, samt lite vind nede i lavlandet. Fredag er det observert drønn og skytende sprekker i snødekket.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nesbør bare lengst i øst. Sørøst liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig i østlige områder. Østlig liten kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

26.01.2021 kl. 14:10

681 moh

Anders@sibelco (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Gjorde først en måling, hvor det ble utløst etter 21 slag. Det ble gjennomført en ny test på 30x90cm og denne ble ikke løst ut før en mann på 90 kg hoppet 2 ganger direkte på søylen. Bruddet (60 cm ned, Q2) forplantet seg i begge tilfellene gjennom hele søylen. Det tyder på et svakt lag, men det virker som snøen over er veldig kompakt og stabil.

CTM13@10cmQ3 God 30x30 blokk. Løsnet ut på totalt slag 13 (CTE-CTM)

Snøprofil

10 cm P D, 25 cm 1F D, 10 cm K M, 10 cm 1F M, 50 cm P D -10 °C @ 10 cm, -11 °C @ 35 cm, -10 °C @ 45 cm, -9 °C @ 55 cm, -9 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Ca 130 cm med snø

ObsID: 251958

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

26.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251984

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

25.01.2021 kl. 11:17

358 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SV mot Øksfjordjøkelen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover den N-vendte obstur-sida, 200-500 moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Sprekk i mykt fokksnøflak mellom skispor

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Denne observasjonsturen var for å sjekke et område med lite snø, og er ikke representativt for de deler av regionen som har fått mer snø gjennom vinteren og der skredfaren er høyere. Skredproblem fokksnø på nedføyket nysnø ble bekreftet her også likt store deler av regionen. Kantkorn under skare var ikke aktivt der jeg gravde. Kantkorn/beger ved bakken ble funnet her som ellers i regionen, låst under skarepakke bortsett fra der hvor det er helt tynt (omkring 20 cm) snødekke. Kan være lett å løse ut små skred i de hengene som har snø (få avgrensede heng). Faregrad 1 her i Fruvikdalen. For regionen: Kantkornlagene under og mellom skare blir vi kanskje ikke kvitt før til våren. Fokksnøflakene oppå som kan gi store skred er begrenset i utbredelse, og vil stabiliseres dag for dag så lenge det ikke kommer ny snønedbør. Det er usikkert hvordan kombinasjonen oppfører seg (kantkorn og fokksnø), men store skred kan ut fra dette være usannsynlige, og man kan vurdere å gå ned til faregrad 2. Varslet faregrad er riktig Riktig med faregrad 3 (til nå?) basert på de områder i regionen som har fått mest snø gjennom vinteren.

Tester

ECTP11@11cmQ2 Middels Videre slag ga ECTN22at41 cm Q2, oppå vindpolert skare/islag

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk i mykt fokksnøflak på nedføyket løssnø

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s 50% skyer

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Store deler av terrenget her ute har svært tynt snødekke med oppstikkende tuer og stein. Skare eller 5-10 cm bristende til bærende fokksnøflak med 10-20 cm kantkorn under (mot bakken). Enkelte heng har mer snø (se snøprofil). Et gjennomsnitt på 30 cm total snødybde er omkring 400 moh. Ned mot sjøen minker det til knapt 10 cm.

Snøprofil

3 cm F PP D, 8 cm P RG 0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm D Iblandet noe hagl i toppen, 10 cm P- RG 0 mm D, 0,5 cm I IF, 2 cm P MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm P MFcr, 10 cm 4F/1F FC 2 mm D, 25 cm K MFcr, 4 cm 4F DH 3 mm D Mellom steiner -12 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 3 cm, -12 °C @ 10 cm, -10,3 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen Innblåst NV-vendt heng 380 moh, bare få heng som er slik.

ObsID: 251774

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

25.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251983

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.01.2021 kl. 13:44

337 moh

Arne@regobs (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø frå aust/søraust.

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 5-10 drønn med forplantning 5-25 m. Tydeleg spenningar i fokksnøen etter kraftig vind frå SØ.

Vær

-16,5 °C 0 m/s 10% skyer

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 251611

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

24.01.2021 kl. 13:00

296 moh

Bratt_o (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør -12 °C 12 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Lite snø generelt, men der snø har samlet seg er den meget ustabil.

Snødekke

40 cm totalt Moderat snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 251622

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

24.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251982

Vest-Finnmark / Alta

Snø

23.01.2021 kl. 10:12

75 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Russelvdalen ved Langfjordbotn sett fra E6.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Utover (østover) Langfjorden. Mye vindherja etter natta

Snødekke

Lett snøfokk Snøfokk høyt til fjells. Enkelte utsatte steder med oppsamlingsområder kraftig snøfokk. Lite vind nede i lavlandet.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred observert i fjellene omkring Langfjordbotn

ObsID: 251390

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

23.01.2021 kl. 08:00

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite/ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Lite/ingen nedbør.

ObsID: 251981

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org