Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 10.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes lite endringer i skredfaren, selv om det skal blåse kraftig. De fleste steder er det lite løs snø tilgjengelig for transport. Men vær forsiktig i terrengformasjoner som samler fokksnø. Enkelte steder kan fokksnø ligge over et vedvarende svakt lag av kantkorn, og der kan det være lett å løse ut skred.
Det er mer snø i Vest-Finnmark enn andre steder i Nord-Norge, men snødekket er tynt under 100 moh. Opp til ca. 600 moh er det et tynt skarelag som stedvis har litt løssnø eller fokksnø over seg.
Under skarelaget har det flere steder dannet seg et lag av kantkorn. Mildværet i starten av uka kan ha ødelagt dette laget i lavereliggende områder, og noen steder i høyden er laget blåst bort.
Dominerende vindretning den siste tida har vært fra sør, og i høyden er det stort sett hard vindpåvirket snø, særlig i terreng mot vest og nord. I indre deler av regionen er det tynnere snødekke som hovedsakelig består av løs kantkorn.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-17 °C til -8 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.01.2021 kl. 10:41

473 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Øverste skarelag glir lett ut. Ligger til høyre i bilder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  750 moh. Myk fokksnøoverflate.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lengre tids snøtørke og kulde har tatt ut det meste av spenninger i snødekket og gir inntrykk av lav skredfare. I enkelte heng kan det være innblåst fokksnø over et vedvarende svakt lag av kantkorn under tynn skare. Her kan skred være lett å løse ut og kan bli opptil middels store. Fortsatt kaldt og snøtørke vil opprettholde skredfare i de få hengene hvor det kan være fokksnøflak på vedvarende svakt lag av kantkorn under skare. Utbredelsen av kantkorn under skare er i alle himmelretninger opp til omkring 600 moh slik at i enkelte heng kan det ikke utelukkes at skred kan bli opptil middels store og forsvare en faregrad 2. Nåværende snødekke er et svært dårlig underlag når det kommer snøvær igjen. Varslet faregrad er riktig God beskrivelse av skredfare og snødekkehistorikk.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk opp et tynt fokksnøflak på 2 m2 i bratt terreng 800 moh (obs av andre i samme område).

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra S ↑ 5% skyer Gikk i botn der S vind får lite tak. Mer vind mange steder i fjellet

Tester

ECTP9@1cmQ2 Ingen snø oppå skarelaget som bryter, så stabiliteten er god nå, og svært dårlig hvis det kommer en del snø oppå

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Sprakk litt opp i et SØ vendt heng i dag.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV mellom 600 moh og 300 moh Får ikke sjekket store bratte N vendte heng på obsturer, men det forventes at skred der kan bli opptil middels store. I Koppartindgryta var det ingen flak å få ut på kantkornlaget.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Fra omkring 500 moh forsvinner det ene av de to skarelagene med kantkorn mellom. Over 600 moh er snøoverflaten vindpakket myk eller hard alt etter hvor vindutsatt det er, med rester av skareskorpe noen steder. Små overflaterim på snøoverflaten i alle høyder der hvor det ikke er blåst bort. Til tross for mye vind over fjelltopper og rygger i dag, var det ikke snøfokk å se, så det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm K MFcr D, 1 cm F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 4F FC 2 mm D, 0,2 cm K MFcr D, 5 cm 4F/P FC/FCxr 2 mm D Smeltepåvirket nedover og nå frosset til P-fast nederst mot smeltepakken ved bakken. i lupe ser det fortsatt ut som kantkorn., 45 cm K MFcr D -9,5 °C @ 0 cm, -11,1 °C @ 1 cm, -10,4 °C @ 3 cm, -8,7 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 30 cm, -1,9 °C @ 57 cm 1 test knyttet til snøprofilen Tynt snødekke

ObsID: 248427

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.01.2021 kl. 14:58

251 moh

Bjørn M (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørn M
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørn M

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Overflatekantkorn Snødekket var helt omdannet. Obsen er i en lo formasjon jfr. den sørlige kraftige vinden som har dominert regionen. Snødekket er løst og lite vindpåvirket helt til topps. Tydeligst knyttneve hard kantkorn nedre halvdel. Noe fastere 4 fingre i øvre del. Ingen tydelig skiktovergang. Snødekket her er lite påvirket av mildvær feks det underkjølte regnet som preger fjellene rundt Alta og sist. mildvær som laget tydelig skare lenger ut i regionen opp til 500 moh.

ObsID: 247938

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org