Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 30.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt regn og stigende temperatur fører til mye vann i snøen slik at det er mulig for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratte heng. Enkelte naturlig utløste skred kan også forekomme, sælig høyt til fjells der det har kommet litt nysnø de siste dagene. Store flakskred/glideskred kan forekomme, enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen/ved bakken, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Unngå særlig områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt snø uten særlig lagdeling. I fjellet finnes det fortsatt lagdeling i snødekket. Høyt til fjells kan det ligge noe nysnø på overflaten.
Observasjoner fra forrige uke tydet på at det fantes svakt lag av kantkorn ved et skarelag høyt i snødekket, men høye temperaturer den siste uka har sannsynligvis smelteomdannet dette.
Den siste uken, særlig i helgen, har det løsnet flere våte flakskred og løssnøskred med opp til stor størrelse.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler og glidesprekker.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest.
-2 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Skyet.
Stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 18:22

329 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Våte løsnøskred i sørvendte helning.

ObsID: 237299

Vest-Finnmark / Alta

Snø

28.05.2020 kl. 16:54

500 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Her ser man at det er en del vann rundt skarelagene.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Våt løssnø Meget våt Hvor snødekket er tynt er det stort sett gjennomfuktet. Man merker stor forskjell spesielt i sørvendt terreng at det er mye mer vann i snøen der det er bratt. Snødekket variere veldig i tykkelse det er helt klart en tendens at tykkere snødekke har flere skarelag hvor det opphoper seg vann.

Skredfarevurdering

2 Moderat Timing er veldig viktig nå. Østvendt terreng som får mye og kraftig sol tidlig nå har mye fukt i seg langt utover dagen og slik fortsetter det i de forskjellige eksponeringene. I nordvendt terreng er det åpenbart mindre solpåvirkning, men med tanke på temperatur begynner det absolutt å bli en del vann der også. Nattefrost er det lite av for tiden, kun når det er klarvær og høy utstråling bremser smeltingen opo litt. Tenker at det bli skumelt med nedbør i form av regn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Våte løsnøskred. Stort sett str. 1, men mulig str. 2 noen plasser.

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra V → 70% skyer

Tester

ECTX God Må brekke ut blokken med spade. Ved en vanlig blokktest brekker man ut ved første skarelag @ca.24cm fra overflaten.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 500 moh og 300 moh

Snøprofil

8 cm F MF 2 mm W, 11 cm P MF 1 mm W, 4 cm P MF 0 mm V, 5 cm P MF 2 mm W, 6 cm P MF 0 mm V, 0,5 cm I MFcr, 12 cm K MF 0 mm W, 1 cm 1F MF 1 mm V, 1 cm I MFcr, 17 cm P MF 0 mm W, 4 cm 1F MF 1 mm V, 0,5 cm MFcr, 7 cm 1F MF 1 mm V, 38 cm P MF 1 mm W, 25 cm 4F FC 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 237298

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org