Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke. Unngå skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag vil det være rolig vær i regionen, men noe nedbør først på dagen og mildvær vil opprettholde snøskredfaren. Man må fortsatt forvente enkelte naturlig utløste våte løssnøskred, og i noen heng vil det for en skiløper være lett å løse ut slike skred. Flakskred opp til stor størrelse trenger nok stor tilleggsbelastning for å løses ut, men slik tilleggsbelastning kan komme i form av skavlbrudd eller mindre løssnøskred. Vær spesielt obs høyt til fjells og der det kommer mye nedbør. Utbredelsen er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet og skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter mildvær den siste tiden. Etter hvert som sola dreier i løpet av døgnet kan snøoverflaten fryse til mildværsskare i skyggen høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling og mye snø.
Observasjoner tyder på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn over et skarelag høyt i snødekket, men utbredelsen er usikker.
Lørdag og søndag løsnet det flere våte flakskred og løssnøskred med opp til stor størrelse, der noen også traff vei i Øksfjordområdet. Søndag gikk et stort til svært stort skred fra Russelvfjellet ved Alteidet.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-3 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Lillebukt, Stjernøya

Snø

25.05.2020 kl. 09:00

112 moh

VegardOvergard (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Sørpeskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NV. Mellom 600 moh og 100 moh Løsnet noen relativt små glideskred, stoppet opp før bunn av dalen.

ObsID: 236896

Vest-Finnmark / Alta

Snø

24.05.2020 kl. 19:39

75 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred ned fra Russelvfjellet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

24. mai 14:30 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 502 moh og sluttet på 80 moh 200 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Skredet har gått omtrent til bakken i løsneområdet. Svakt lag kan være kantkorn ved bakken, smelting fra bakken eller opphopning av vann over skare nært bakken. Skredstørrelse 3 til 4. Bruddkant i gj.sn. 2-3 m. Høyest i venstre kant opptil 4 m (vurdert med kikkert).

ObsID: 236845

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

24.05.2020 kl. 11:51

465 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Høye temperaturer og mye sol måtte til før endelig gikk et større skred i Klubbnestind.Ovalt bruddkant ca 150-200 m i renna fra toppen og har gått helt ned til skoggrensa.
ObsID: 236818

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org