Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 21.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og stedvis snø gir betydelig skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Vedvarende svakt lag i snødekket kan nå være mer aktivt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør kombinert med vind vil danne ferske, ustabile fokksnøflak. Der pålagringen er størst vil det være lett å løse ut skred og enkelte steder kan skredene bli store. Dreiende vind fra sør og vest mandag, til vind fra vest og nord tirsdag gir flere utsatte leområder. Bygevær kan gi varierende snømengder i regionen, skredfaren kan derfor variere innad i regionen avhengig av nedbørsmengde og snøtransport. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. Dette kan aktiveres ved økt belastning fra fersk fokksnø. Trolig vil det fortsatt være vanskelig å påvirke laget, men vær obs på fare for fjernutløsning om du ferdes i fjellet frem til situasjonen er mer oversiktlig.
Snødekket er i endring med pågående vær. Snøen i de laveste høydene er trolig påvirket av litt mildvær mandag, mens det ventes sludd og snø i overflaten helt ned havnivå utover tirsdagen. Før uværet mandag var snødekket preget av mye vind fra sørøst den siste tiden, hvor snøoverflaten besto av fokksnøflak med varierende hardhet og store områder avblåst til skare.
Kantkorn over/under skarelag ble dannet før jul og eksisterer i hele regionen fortsatt. Nært kysten har mildvær stabilisert dette relativt høyt opp, men observasjoner bekrefter at det finnes på 700 moh. I indre deler av regionen eksisterer laget trolig også lavere i terrenget.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

21.01.2020 kl. 14:48

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende fare på grunn av stort snøfall.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Stort snøfall. .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 209101

Vest-Finnmark / Alta

Snø

21.01.2020 kl. 10:40

348 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  2min med litt sikt i dag før det tettet til igjen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 300 moh

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 17 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Har snødd en del i natt, bare mens jeg har vært ute nå har det lagt seg ca 5 cm på bilen og det snør fortsatt bra. Så det blir bra med snø transport i høyden.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra V → 100% skyer -2 på 400moh. Variere mellom - 1 og 0 grader ved fjorden i dag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det skal mye til for å påvirke kantkornet under skarelaget, men det virker som skaren blir gradvis mer porøs. Mye tilgjengelig snø i fjellet. Vil nok være bra med snøtransport de neste dagene. Lenger ned i skogen er snøen betydelig tyngere. Gunstig temperatur mtp stabelisering av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP28@67cmQ1 Middels På kantkorn over skarelag

ECTN2@22cmQ2 Dårlig Fokksnø

Faretegn

0 sikt, vanskelig å se noe. Fikk ingen drønn i dag snøen.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

25 cm F PP 2 mm D, P MFcr, 2 cm F DF 1 mm D, 14 cm 1F RG 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 19 cm P RG 1 mm D, 1 cm P MFcr, 2 cm F FC/FCxr 2 mm D, 1,5 cm P MFcr, 5 cm F FC 2 mm D, 11 cm K MF 2 mm D, 21 cm K RG 0 mm D, 22 cm 4F MF 3 mm D -3,6 °C @ 0 cm, -3,1 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,6 °C @ 110 cm, -0,7 °C @ 120 cm, 0 °C @ 130 cm

ObsID: 209058

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

20.01.2020 kl. 13:32

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207918

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

19.01.2020 kl. 14:48

469 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Over skoggrensa hardt, skare og fokksnø. I skogen mye tørr løssnø. Mikkaltind er en vindutsatt topp.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s 40% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Gikk over bærende fokksnøflak og mykere fokksnøflak fra 200 moh til topps uten drønn og sprekker

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet obs fra Mikkaltind eller fra tidligere i dag da jeg studerte Koppartindgryta og Laslettind fra S: Ingen ferske skred. Ett lite SV vendt noen dager gammelt løssnøskred i skoggrensa. Fortsatt synlig bruddkant etter str 4 skredet i Koppartindgryta.

ObsID: 207774

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

19.01.2020 kl. 13:21

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207735

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.01.2020 kl. 11:44

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlige vinder med opptil kuling styrke, no transport av snø i nordvendte heng. . FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert dreining til sør vest og stigende temperatur. .

ObsID: 207701

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

18.01.2020 kl. 13:40

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207546

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.01.2020 kl. 12:17

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme vær neste døgn .

ObsID: 207530

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org