Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 13.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder der det har lagt seg fersk fokksnø. Kantkorn finnast i snødekket og kan moglegens påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Minkande vindstyrke og gunstige temperaturar gjer at det blir lite snøtransport og fokksnøflaka danna dei siste dagane blir meir stabile. Det vil framleis vere mogleg å løyse ut skred i desse, særleg i høgda der det har vore kaldt, men det skal generelt meir til. Enkelte stadar kan fokksnøflaka ha dårleg binding til underliggande skare. I naboregionane er det funne små eller begynnande kantkorn i denne overgangen, og det kan ikkje utelukkast at dette ikkje er tilfellet i Vest-Finnmark. Kantkorn lenger ned i snødekket, kan potensielt påverkast der overliggande snø ikkje er bærande.
Nedbør og vind frå SØ har dei siste dagane gitt fokksnøflak over skoggrensa, medan det under skoggrensa og i skjerma områder er ubunden snø. Dette ligg på rugglete skare med smelteriller opptil 700 moh. Snødekket har berre vore heilt gjennomfukta opptil ca. 550 moh. I Altaområdet kom det mindre regn under førre mildvær og der er berre snøoverflata påverka.
Difor er det framleis kantkorn med bakken i lavlandet her, medan det i resten av regionen kan finnast frå ca. 550 moh. Dette er ikkje stadfesta av observasjonar etter førre mildværet. Det kan også vere nedføyka rim over mildværsgrensa.
Torsdag vart det kunstig utløyst små flakskred mellom Skillefjordnes og Korsnes.
Øksfjordhalvøya har fått mest nedbør den siste tida, og det vart målt vindstyrke på 26 m/s på målestasjonen på Deallja onsdag.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-14 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Kortvarig stiv kuling midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om formiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

13.12.2019 kl. 13:24

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør siste 3 døgn. SS laber bris. Temp -1 til -4 grader. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 201942

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.12.2019 kl. 08:35

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig liten kuling, lite transport av snø i heng. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 201864

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.12.2019 kl. 09:57

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. des 10:00 (+01:00) - 11. des 10:00 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv8830 Skillefjordnes - Korsnes, Gas-x

ObsID: 201748

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.12.2019 kl. 09:57

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold med sørlig bris, skyet.. Uforandret skredfare neste døgn: Forventer stort sett samme værtype neste døgn .

ObsID: 201749

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

11.12.2019 kl. 13:54

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 201668

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.12.2019 kl. 12:29

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig kuling, snøfokk Transport av snø i nordvendte heng. FV8830 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og snøfokk .

ObsID: 201638

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.12.2019 kl. 09:33

281 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sett fra Langfjordbotn og skrått over på fjella S for E6
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Russelvdalen sett fra Langfjordbotn

Vær

Snø -1 °C fra S ↑ Vindkastene røska godt i kroppen oppe ved skoggrensa 300 moh så jeg snudde der.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite oppsprekking, fikk bare en 1,5 m lang sprekk i et tynt flak under nedkjøringen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig vind fra S ga turbulens i denne siden og vinden skiftet i alle retninger. Snøoverflaten var vekslende erodert ned, og innblåst med 3-20 cm tykke fokksnøflak med fasthet 1F - P.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sterk vind gir mye turbulens i denne N vendte fjellsiden med vekslende utblåst og innblåst snøoverflate. Lett å løse ut skred str 1-2 i noen heng med nedføyket løs nysnø under fokksnøflak. Faregrad 2. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 100 moh Ikke vær til å gå opp i fjellet i dag. Lenger opp i fjellsidene over E6 regner jeg med enkelte heng kan gi store skred str 3, mens mye av snøen knuses og blåses vekk av den sterke vinden.

Skredaktivitet

11. des. I løpet av dagen (+01:00) For dårlig sikt til å se rundtomkring

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 20 cm F DF D, 25 cm 1F MF D, 1 cm K IF D, 1 cm F MF D, 1 cm P MF D, 10 cm 1F MF D, 15 cm 1F RG D, 15 cm 1F MF D, 10 cm 4F MF/FCxr M S vendt 290 moh, tykt snødekke men overflaten slipt ned i dag. Ikke mulig å bruke lupe pga. snøfokk og vindkast.

ObsID: 201592

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.12.2019 kl. 08:58

151 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F RG D, 30 cm F DF D, 1 cm 1F MF D, 5 cm 4F MF D, 25 cm 1F MF D, 10 cm F+ MF/FCxr M N vendt li i skog 190 moh

ObsID: 201575

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

10.12.2019 kl. 18:24

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

62 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201539

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.12.2019 kl. 17:42

451 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snødekket rett under skoggrensen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN4@15cmQ2 Middels Lite forplantning

Vær

-6 °C 3 m/s fra Ø ← 95% skyer Østlig, når snøbygene slår inn er det mer NØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Over skoggrensen er snødekket variert tykkelse. Vanskelig å finne et bestemt mønster på hvor det er mest og hvor det er minst snø (over skoggrensen).

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen stabelisere seg fort. Det er for tiden lite vind og dermed lite transport. Det skal blåse kraftig i morgen og det er forholdsvis bra med snø tilgjengelig for transport i hele regionen. Varslet faregrad er riktig Det bør vurderes om en 3 er lurt hvis vinden som er meldt på onsdag slår til.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 300 moh

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP 3 mm D, 5 cm P RG 0 mm D, K MFcr, 5 cm F MF 2 mm D, K MFcr, 1,5 cm F MF 2 mm D, 65 cm P RG 0 mm D, 13 cm 4F 2 mm D Lite fukt å finne i snødekket på denne høyden. -8,1 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -6,7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -1,6 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profilen ble gravd så høyt det var mulig å komme på en plass med ganske tykt snødekket for evt å se hvor godt kantkornet hadde ligget beskyttet.

ObsID: 201541

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

10.12.2019 kl. 14:05

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 201499

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org