Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 09.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leheng med ferske nysnøflak, nysnøen kan ha dårlig feste til glatt skare. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte bratte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvêr og vind onsdag og natt til torsdag vil gi nysnøflak i leområder. Sidan vinden dreier vil det kunne vere nysnøflak i fleire himmelretningar, hovedsakleg i sør-, men også aust- og vestvendte heng. I høgda kan nysnøflaka ligge på hard skare med relativt dårlege bindingar, og i skyggevendte områder har det vore overflaterim. Vinden vil truleg ha øydelagt mykje av rimet, men det kan enkelte stadar vere inntakt, og forverre skredsituasjonen. Når sola kjem fram og det blir mildare kan det gå nokre våte laussnøskred. Skredfara vil vere størst i sørlege delar av regionen der det er meldt mest snø.
Før snøvêr og vind onsdag var det laussnø og stadvis små mjuke fokksnøflak i snøoverflata. I solsider var snøen noko varmepåverka, medan i skyggesider var det finkorna snø, stadvis med overflaterim. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje eit problem no, så lenge det eldre snødekket er hardt og frosset.
Dei siste dagane er det meldt om våte laussnøskred grunna soloppvarming.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nordøst natt til onsdag.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Snø tidlig på dagen. Mindre skyer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.05.2019 kl. 16:00

0 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vestover (innover) Langfjorden.

Vær

Sludd 2 °C

ObsID: 194100

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

07.05.2019 kl. 15:11

881 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Vassnestind mot Koppartindplatået og fjella ved Langfjordbotn.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Litt snøfokk på toppen av Vassnestind 897 moh. På toppen var det tørr snøoverflate. Et par hundre høydemeter lenger ned var det fuktig snøoverflate i V-vendte heng.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 400 moh Små skred av siste snøfall sklidd oppå skare. Kan ha gått i går eller i dag.

ObsID: 193986

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org