Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 07.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i solvendte brattheng og der det er fersk fokksnø i høgda.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solvarme midt på dagen kan gi våte laussnøskred i solsider. Vindauke utpå dagen kan flytte litt laussnø inn i leområder i høgda og gi små ferske fokksnøflak her. Mildvær mot kvelden kan kortvarig svekke bindingar i fokksnø og laussnø, men etterkvart vil mildværet virke stabiliserande på snødekket.
Siste dagane har det vært forholdsvis rolig bygevær med litt nysnø. Nysnøen har delvis lagt seg opp som små fokksnøflak i leområder, men mange stader ligg den som upåvirka laussnø. Solvarme siste dagane gjer at solsider har fått delvis varmepåvirka snø, medan skyggesider har kald finkorna snø. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje aktuelt no så lenge dette laget er hardt og gjenfrosset.
Siste dagane er det meldt om ein del våte laussnøskred grunna soloppvarming.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

07.05.2019 kl. 15:11

881 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Vassnestind mot Koppartindplatået og fjella ved Langfjordbotn.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Litt snøfokk på toppen av Vassnestind 897 moh. På toppen var det tørr snøoverflate. Et par hundre høydemeter lenger ned var det fuktig snøoverflate i V-vendte heng.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 400 moh Små skred av siste snøfall sklidd oppå skare. Kan ha gått i går eller i dag.

ObsID: 193986

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 14:54

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

4. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Få cm løssnø sklir på solskare i enkelte heng

ObsID: 193712

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2019 kl. 11:08

786 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bergsfjordlodge

Vær

Ikke nedbør -3,5grad kl8, 0moh

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Noe tegn etter vind (nordlig) i høyden

ObsID: 193690

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 10:32

360 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Jøkelfjorden

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snøoverflate nede ved fjorden

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sola kan ta ut små løssnøskred i nysnøen etterhvert

ObsID: 193687

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org