Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 17.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng der det har samla seg fersk fokksnø. Vedvarande svake lag kan påverkast der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane, fram til søndag morgon, har det danna seg fokksnøflak i mange himmelretningar, og desse treng tid på å stabilisere seg. Sidan det stadvis har vore relativt mykje nedbør og vind kan det ha samla seg relativt store mengder snø i leheng. Vedvarande svake lag av kantkorn er mogleg å påverke, og skred på desse kan bli relativt store. Vær difor varsam der snødekket har vore tynt, sidan kantkornlaga er best utvikla og enklast å påverke der.
Torsdag til laurdag har det vore ein del nedbør, sterk vind og mildvær opp til ca. 400 moh. Over mildværsgrensa er det fokksnøflak av varierande hardheit i mange eksposisjonar grunna skiftande vindretning. Under mildværsgrensa er det skare sidan temperaturane blir lågare, stadvis med litt nysnø på.
I regionen finnast det vedvarande svake lag av kantkorn, og desse er mest utvikla der snødekket har vore tynt. Ved Altaeidet gjekk det eit stort naturleg flakskred på kantkorn fredag eller laurdag, og det vart drønn når ein skikøyrar påverka snødekket.
Torsdag og fredag gjekk det tre skred på fylkesveg 883 i Skillefjord.
Innad i regionen er det stor variasjon i snømengde, og mest er det i sørvestlege delar av regionen, særleg på Øksfjordhalvøya.
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra nord om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Forbigående mindre vind midt på dagen med skiftende retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til bris fra nord om formiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.02.2019 kl. 14:14

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig bedre værforhold. nordlig bris, enkelte snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn. .

ObsID: 181567

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.02.2019 kl. 09:52

819 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred i Koppartindgryta (foto Bjarte Hollevik)

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Over 300 moh Skred fra berg/brattheng har løst ut flakskred med stor forplantning til sidene lenger ned i Koppartindgryta. Tyder på vedvarende svakt lag.

Snødekke

Moderat snøfokk Noe snøfokk mot V over høye fjell/rygger

Skredfarevurdering

For regionen: Kombinasjonen vindøkning fra Ø-SØ og at snødekket har svake lag fra før, vil gi økning i skredfaren i morgen mandag. Der hvor bygene har lagt igjen mest snø og der det er store oppsamlingsområder, forventes at naturlige skred kan gå og faregrad 3.

ObsID: 181496

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

17.02.2019 kl. 07:41

7 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Gjelder nede ved fjorden her på Alteidet

ObsID: 181470

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.02.2019 kl. 12:21

381 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  60 cm snødekke Ø vendt side 400 moh. Drønn her med forplantning 10-20 m. 7 cm nysnø / 0,5 cm is / 4 cm fuktig løs snø / 5 cm skarelag / 20 cm runda fuktig snø (snøball der) 1F til P / 23 cm kantkorn 1,5 mm tørr
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP7@37cmQ1 Dårlig Brudd i toppen av kantkornlag ved bakken. Blokka skled ut

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 6 cm F DF 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 4 cm F DF 0 mm/0 mm M, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm M, 23 cm F FC 2 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Ø-vendt side 400 moh. Det drønna her med forplantning 10-20 m til sidene. Samme profil som bilde med bildetekst ovenfor.

ObsID: 181388

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.02.2019 kl. 11:31

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

16. feb 11:38 (+01:00) - 15. feb 11:38 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, To mindre skred utløst med Gas-x

ObsID: 181374

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.02.2019 kl. 11:31

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Minkende vind og nedbør, men fortsatt skredfare . Økende skredfare neste døgn: Ventes dreining til nordlig sterk kuling og snø i kveld. Flere strekninger kan bli stengt på kort varsel. .

ObsID: 181375

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.02.2019 kl. 10:48

203 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  200 moh NØ vendt 170 cm snødekke, 1,6 grad C, tørt snødekke her utenom nederste 5 cm: 1 cm nysnø F / 8 cm runda 1F 0,3 mm / 25 cm delvis omv. nysnø F 1mm / 4 cm storkornet og smelteomvandla kant P 1mm / 0,2 cm is / 1 cm storkornet P / 0,2 cm is / 29 cm delvis omv. nysnø 4F til 1F 1mm / 25cm runda P 0,3mm / 70 cm smeltepakke 1F 1 mm med smelteomvandla kantkorn 1mm og noen islag / 5 cm storkornet fuktig snø nederst mot bakken
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Bredt skred fra bergside over skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ over Alteidet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

16. feb. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N Nyinnblåst brattheng med berg og tynt snødekke fra tidligere. Samme skred som obs tidligere i dag

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mer løssnø nede i skogen og der var øvre del av snødekket fuktig (opp til ca 100 moh). Var litt snøfokk fra S i morges.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 100 moh

Tester

ECTP1@15cmQ3 Dårlig Brudd litt nede i F-fast løssnølag

ECTP1@15cmQ3 Dårlig Nyinnblåst lite heng 200 moh ved skoggrensa. Brudd litt nede i F-fast lag av nedføyket nysnø med mykt flak oppå.

Faretegn

Drønn i snøen Ett drønn på Laslettindryggen 400 moh. Se egen obs.

Ferske skred Samme som i egen obs tidligere i dag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt inntrykk fra denne obsturen er at snødekket stort sett er bra stabilt. Noen nyinnblåste heng kan lett løses ut og gi skred str. 2. Av alle heng jeg ser her fra Laslettindryggen har det gått ett naturlig skred i N-vendt, sannsynligvis i natt. Der har det vært tynt snødekke tidligere, og kantkorn kan være innblandet. På Laslettindryggen var det ett drønn, med kollaps ned i kantkorn ved bakken på 37 cm dyp. Der det har vært tynt snødekke tidligere, kan det være kantkorn, og ny pålagring kan gi skred str. 3 som kan være lett å løse ut. Faregrad 2

Vær

Ikke nedbør 1,6 °C 0 m/s 100% skyer Byger i morges

Snøprofil

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm P MF/FCxr 1 mm/0 mm D Smeltepåvirket kantkorn, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 1 cm P MF 0 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 29 cm 4F/1F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 70 cm 1F MFcr/FCxr 1 mm/0 mm D Også noen islag i smeltepakken., 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen 200 moh i NØ-vendt heng med tykt snødekke. Samme profil som bilde med bildetekst.

ObsID: 181379

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.02.2019 kl. 09:26

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredhendelse

16. feb 04:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 402 moh 50 cm høy og 400 m bred bruddkant Nær rygg Rein bruddkant så antar skredet har gått i natt eller i morges (stadige snøbyger). Skredet har gått nesten til bakken, og antar dermed at det har gått på et vedvarende svakt lag av kantkorn.

ObsID: 181342

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.02.2019 kl. 06:53

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig kuling. Snøfokk . FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Ventes minkende vind utover dagen .

ObsID: 181314

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2019 kl. 13:45

301 moh

Arne@regobs (Ukjent)

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Pørøst, tynt regnskarelag frå regn natt til 15.02. opp til ca. 250 moh. Dette vart nedsnødd i løpet av dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fersk vindtransportert snø i tregrensa og i sør-/sørvest-vendte heng, frå siste døgn. Kraftig auke i vind frå nordvest og nedbør (snø) frå rundt kl 1230 og utover i dag, med aukande pålagring i søraust-vendte heng.

Vær

Snø -2 °C 90% skyer

ObsID: 181271

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 11:49

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 11:54 (+01:00) - 14. feb 11:54 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Tre mindre snøskred i Skillefjord

ObsID: 181172

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 11:49

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold for øyeblikket. Skiftende bris, opphold. . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind og snø, snøfokk fra Sør-østlig retning, senere nordlig og enkelte snøbyger .

ObsID: 181173

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.02.2019 kl. 09:29

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 181109

Vest-Finnmark / Leirbotnvatn-sandvik

Snø

14.02.2019 kl. 18:00

254 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 00:00 (+01:00) -vendt https://www.ifinnmark.no/finnmark/nyheter/veimeldinger/snoras-og-uvar-rammer-veier/s/5-81-940555

ObsID: 181122

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.02.2019 kl. 13:34

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180972

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 11:31

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende vind fra sørvest, snøfokk. Skredfaren vil nok øke noe utover dagen da det har meldt stigende temp og nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør. Vil dreie til nordvest neste døgn.

ObsID: 180936

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org