Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 04.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Der overflaten er hard og avblåst er skredfaren 1-liten.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om det fortsatt vil blåse litt fra SØ, vil vinden mest sannsynlig ikke være sterk nok til å klare å flytte på mer snø. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke fokksnøen. Men vær fortsatt oppmerksom i leheng der vinden kan ha lagt igjen litt snø de siste dagene. Dette vil være mest utbredt i området rundt Øksfjordhalvøya og andre deler av regionen som har høye og bratte fjell. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket i vindutsatt terreng både i fjellet og mye av skogen. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Fredag ble det observert små kantkorn under tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene, men laget viser ikke evne til bruddforplanting. Det finnes også lag med kantkorn dypere i snødekket, men disse er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.
Fredag ble det også observert moderat snøfokk på enkelte utsatte steder i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra sørøst.
-20 °C til -10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -13 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.02.2019 kl. 14:18

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold med mindre vind. Klart og kaldt . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179133

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

04.02.2019 kl. 13:04

347 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen ble gravd i N-vendt helning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen ble gravd i N-vendt helning

Snødekke

97 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Rimelig trygt for øyeblikket. Finner lite fokksnø. Der jeg finner fokksnø sprekker det kun opp rundt området jeg belaster. Ser ingen grunn til å blåse liv i kantkornet som er på indre strøk av regionen, enda. Svak 2er. På stede hvil. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP15@45cmQ1 Isolert får man selfølgelig utslag på ect når man isolerer blokken, men det overliggende laget bærer preg av lite spenning når man ser det større bilde.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Er ikke spenning i snødekket. Det svake laget er tjukt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -19 °C 4 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179130

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

03.02.2019 kl. 13:11

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig opptil stiv kuling lokalt, lite transport av snø . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179006

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

03.02.2019 kl. 12:15

529 moh

Arne@regobs (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Arne@regobs

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Generelt vindpåvirka snødekke over tregrensa, med stort sett brytande skare. Berande skare på enkelte vindutsatte område. Svake drønn på berande skare over tynt snødekke i høgda, tyder på utvikling av kantkorn i området.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Enkelte svake drønn på avblåste parti med tynt snødekke over tregrensa.

Vær

-16 °C fra SØ ↖ 20% skyer

ObsID: 179003

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

03.02.2019 kl. 10:02

9 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt inntrykk for regionen ut fra de siste dagene: Det ligger fokksnøflak oppå løsere nedføyket snø i heng i alle himmelretninger, de ferskeste fokksnøflakene mot N-NV. Det er vanskelig å løse ut fokksnøflakene, og eventuelle skred forventes å bli str. 1 til 2. Snødekket i store deler av fjellet i regionen er slipt ned av vind, men i Finnmarksalpene/Øksfjordhalvøya og andre deler av regionen hvor fjella er høye og bratte med botner og søkk, vil disse fokksnøflakene være til stede i "noen" heng. Det gir en svak faregrad 2. Selv om det blir lite vind og været er stabilt kaldt kommende dager, vil fokksnøflakene oppå løsere snø gjøre at kategoriene "vanskelig å løse ut" i "noen" heng passer best. Fortsatt en svak faregrad 2. Omvandling til kantkorn der snødekket er tynt går sin gang, men vil nok ikke gi høyere skredfare før et nytt snøfall.

ObsID: 178964

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

03.02.2019 kl. 08:43

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). S-SØ 15-18 m sek.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vindstyrken heile dagen. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften, Kan ikke se noen skredaktivitet.

ObsID: 178953

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

02.02.2019 kl. 15:25

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig, lokalt opptil sterk kuling. Lite transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178866

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

02.02.2019 kl. 09:35

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Ser at fjellside mot S er blåst nesten bar. Til venstre fjellet Tyven.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Tatt nær søkk, for å få litt dypde. Meget stabilt topplag.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snø som var ubunden, er pakket sammen eller blåst på havet. Til tross for ca 14 ms er det ikke noe snøfokk av karakter. Litt snøfokk i enkelte partier når fallvind treffer. Det er ikke mer ubunden snø å blåse på.

Skredfarevurdering

1 Liten Sterk vind fra S i vel 24 timer, det som var løst er nå vindpakket og hardt. Lite eller ingen ubunden snø igjen i terrenget. Slik været er nå blir snødekke mer stabilt. Det må komme nedbør. Varslet faregrad er riktig Det er for høyt, vind har stabilisert snødekke

Tester

ECTP26@47cmQ3 God Vindpakket hardt på toppen. Samme laget er tynnere ved kanten av koller

Faretegn

Ingen faretegn observert Mye vind fra SØ, ingen eller lite ubunden snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 0 moh Er få bratte heng som er utsatt.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 15 m/s fra S ↑ 20% skyer Vært vind av styrke 12-15 ms de siste dagene. Så og si alt av ubunden snø er blåst bort eller pakket sammen.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178836

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

02.02.2019 kl. 09:15

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Sørlig vind 15-18 m sek.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt mye vind fra sør 15-18 m sek..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178794

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

01.02.2019 kl. 14:57

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sørlig stiv kuling, lite transport av snø.. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178722

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

01.02.2019 kl. 09:46

472 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Fruvikdalen opp mot S
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tynne små fokksnøflak med kantkorn str. 1 mm under
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppe på fjellet, foto tatt mot SV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Skare, fokksnø og avblåst i fjellet. Enkelte utsatte steder i regionen er det moderat snøfokk. Vind sliper på fokksnøen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i fjellet og mye av skogen er herjet av vind. Veksler mellom gammel skare og fokksnø, og enkelte steder har vinden slipt vekk fokksnøen ned til løsere snø (ruflesnø). Der hvor snødekket er tynt, har det blitt dannet kantkorn. Små fokksnøflak oppå kantkorn sprekker opp under skiene (liten forplantning). Der hvor det er tykkere fokksnøflak skjer ikke omvandlingen til kantkorn. Vanskelig å løse ut skred i dette. Faregrad 2 Kulde spiser opp snødekket der det er tynt, og kantkorn kan gi dårlig underlag for neste snøfall. Snøoverflaten nå er så vekslende at det vil hindre skred I å bli store. Fortsatt faregrad 2 Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Vær

Ikke nedbør -9 °C 2 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,1 cm F SH 1 mm/0 mm D, 2 cm K RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F FC 2 mm/0 mm D, 4 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 7 cm P MFcr 0 mm/0 mm Typisk snødekke der det er tynt. Enkelte små overflaterim-krystaller, kun i le for SØ vind i det siste. Omvandling til kantkorn har gått sin gang i kulden, men er låst av overliggende skare og hard fokksnø. Noen steder brister øverste fokksnølag, eller har hul lyd. Liten evne til forplantning gjør at ev. skred vil bli små.

ObsID: 178690

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

01.02.2019 kl. 08:58

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite oppsamling av snø i fjellsida.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende vind fra sør 15-18 m. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -8 °C Langfjord-Isnestoften (300moh) kl 08:58 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 178649

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org