Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i områder med fokksnø i høyden. Bygevær fører til store variasjoner i skredfaren innad i regionen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kuling fra SV-V og påfyll av snø i fjellet fører til ferske, ustabile fokksnøflak i leformasjoner, særlig i nordøstvendte heng. Vinddreining i løpet av dagen fører til at også andre himmelretninger kan være utsatt. Vær spesielt oppmerksom i indre strøk der fokksnøflakene kan legge seg over lag med kantkornet snø. Bygevær fører til store lokale variasjoner i nysnømengde, og i de områdene som får mest nedbør vil skredfaren fortsatt ligge på 3-betydelig.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til ca. 800 moh i ytre strøk, etter at det tidligere forrige uke kom en del nysnø sammen med kraftig vind. Mandag er det kaldere igjen, og en ny runde med snøbyger og kuling fra SV-V. Snødekket så ut til å tåle mildværet søndag relativt godt, og stabiliserer seg nå noe under mildværsgrensa. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt og det kan finnes større ansamlinger av fokksnøflak i leområder.
I indre strøk er det observert et lag med kantkorn under et skarelag der snødekket har vært tynt, men det er foreløpig ikke registrert noen utbredt aktivitet fra dette laget.
Søndag formiddag ble det på 600-800 moh ved Koppartindgryta observert to mulige bruddkanter som antas som middels store eller store skred, samt små våte løssnøskred.
8 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Skyet.
Mest nedbør og sterkest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

07.01.2019 kl. 19:43

488 moh

jan arild@obskorps (*****)

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Tørr Nysnøflak i le, men virker å stabilisere seg raskt. Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Snøbyger

ObsID: 174473

Vest-Finnmark / HAMMERFEST

Snø

07.01.2019 kl. 18:26

113 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Faretegn

Stort snøfall 20 cm med snø

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr over 150 moh

ObsID: 174466

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

07.01.2019 kl. 13:45

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 174442

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

07.01.2019 kl. 07:45

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Det er ikke nok snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er ikke nok snø for å gi skred. Det må komme kulde og nedbør Varslet faregrad er for høy Det er ikke nok snø

Faretegn

Ingen faretegn observert Mildværet har smeltet bort så og si hele snødekket under 300 moh.

Snødekke

5 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Sørpe Mildvær de siste 24 timer. All snø under 300 moh er fuktig. Snødekke har smeltet ned til ca 5 cm.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Det har vært ekstremt mildt de siste 24 t. Været går i byger, med sludd

Tester

Ikke nok snø

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke nok snø

Snøprofil

5 cm F MF 1 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen Er fuktig dekke. Ikke snø igjen

ObsID: 174380

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

06.01.2019 kl. 13:27

335 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng under 500 moh Dette er vel og merke på indre strøk av regionen. Samt mild temperatur som gjør det lettere å påvirke ned til kantkornet. Tror ikke kantkorn er noe problem lenger vest i regionen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Halv skumelt pga. temperaturstigning. Stabiliserende på kort sikt. Men god "næring" til kantkorndannelse på bittelitt lenger sikt. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er riktig på indre strøk. Litt usikker lenger vest i regionen.

Faretegn

Veldig flatt lys. Vanskelig å se godt, men ingen faretegn observert.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Våt løssnø Fuktig Øverste 5 cm er ganske våt. Der snøen er forholdsvis løs, ca 30-40 av de øverste cm av snødekkea (avhengig av hvor du er på fjellet) , dreneres snøen vannet ganske godt.

Vær

4 °C 5 m/s fra V → 90% skyer Nedbør lenger ut i fjorden.

Tester

ECTP24@45cmQ1 God

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174316

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

06.01.2019 kl. 11:57

184 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tverrelvtindan. Snøklumper og små våte løssnøskred. Nysnø over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Kuling fra V og en del regn i natt. 7 plussgrader her på Jøkelfjordeidet nå. Nysnø over 800 moh. Har studert fjellene omkring Jøkelfjordeidet - Alteidet - Langfjordbotn: Muligens to bruddkanter i 600-800 moh i Koppartindgryta, skred str 2-3 (dårlig sikt der). Ellers små våte løssnøskred og snøklumper fra berg. Dette tyder på at snødekket tåler svekkelsen av mildværet og drenerer regnet. Mulighet for store naturlig utløste skred i få heng (eller middels store i noen heng). Faregrad 2 Usikkerhet om snødekket fortsatt klarer å drenere regnet i de fleste heng, men regner med det. Det vil bli kaldere og snødekket blir mer stabilt. Faregrad 2 kommende dager. Varslet faregrad er for høy

ObsID: 174289

Vest-Finnmark / Kåfjordfjellan indre altafjord

Snø

06.01.2019 kl. 11:17

373 moh

Bjørn M (*****)

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke noe skredaktivitet å se (med kikkert) i primært SØ heng opp til 7-800 moh i Kåfjordfjellan. Sikten lenger ut fjorden er god, men ikke godt nok lys til å observere med sikkerhet.

ObsID: 174273

Vest-Finnmark / E 6 Alta Loppa vest

Snø

06.01.2019 kl. 11:04

0 moh

Bjørn M (*****)

Vær

Regn 7 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Lett regn. Så mildt vær med regn kan forhåpentligvis dempe og fjerne noe av kantkorn-problematikken som har utviklet seg i indre fjordstrøk med tynt snødekke.

ObsID: 174272

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

05.01.2019 kl. 17:12

618 moh

Bjørn M (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat skredfaren stemmer på Stortind jfr forventinger. Testet nyladet småheng og fikk begrenset oppsprekking uten omfattende forplantning der heng manglet støtte (skavl aktig). Største henget ved snøprofilen hadde ingen alarmtegn i selve henget eller omkringliggende mindre mer innelåste. Eventuelle svake lag innen 50 cm virker å ha en ru overflate samt mangler kollapsegenskaper antydet i går. Snøen på flyttefot vil stabilisere seg fort pga mildt vær og påfølgende kulde. Varslet faregrad er riktig Fikk ikke sikt til omkringliggende bratte fjellsider.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe forfraktninger pga vestlig vind der vinden suges ned til lavere terreng. . Skisporene fra i går var fylt på de mest utsatte partiene.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 90% skyer Det var 4 plussgrader og regn nede på fjordnivå i Langfjordbotn. Snøen oppleves mildværspåvirket opp til ca 400 - 500 moh. Mildværet med nedbør påvirker mest fra Langfjorden og nordover. Innover Altafjorden påvirket ikke den milde lufta snøen nevneverdig. Hvis det vedvarer så vil kulda gå ut av snøen i indre fjordstrøk og det kan dannes et markert skarelag. Uten regn blir denne sannsynligvis tynn og porøs der snøen er myk, med fare for kantkorndanning i eventuell påfølgende kuldeperiode. Dette kan bety at snødekket utvikler seg svært forskjellig i regionen, der ytre strøk går mot stabilisering etter mildværet, mens motsatt i indre deler.

ObsID: 174196

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

05.01.2019 kl. 11:29

351 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt lite heng 320 moh. Ingen oppsprekking.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt heng 350 moh rett over skoggrensa, samme som snøprofil
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn utenom sprekker mellom skiene og ingen skredaktivitet. Snødekket tåler mye, men i noen heng kan man løse ut middels store skred. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bare oppsprekking mellom ski

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært mye tørr løssnø i skogen. Mye omkring snøgrensa. Mer avblåst og litt tørr løssnø oppe i fjellet.

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra V → 80% skyer Kom litt nedbør og mer vind mot slutten av turen

Tester

ECTP11@16cmQ2 Middels Brudd i nederste del av nedføyket delvis omdanna 4F-faste nysnølag. Kantkornlag lenger ned i forbindelse med skarelag er vanskeligere å påvirke, ikke aktive.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 40 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 1 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt heng 350 moh rett over skoggrensa. Kantkornlag ligger dypt og har siden de ble dannet like før jul ikke vært aktive (ingen skred eller drønn/kollaps på disse lagene observert).

ObsID: 174162

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

05.01.2019 kl. 11:00

325 moh

kbl@NRH (Ukjent)

Skredfarevurdering

Ikke fare for skred i det området vi trente lavinehunder. Men der var bygget seg opp store nok skavler enkelte steder i området rundt som kunne vært eller kan bli en fare. Vi sjekket ikke disse nørmere. Ellers veldig kornet snø anslagsvis 10-20 cm nederst mot bakken.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte et lag under det øverste laget sprakk opp.

ObsID: 174193

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org