Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir jevnt med påfyll av litt snø både tirsdag og onsdag. I kombinasjon med vind fra NØ-N vil dette bygge opp ferske fokksnøflak i heng mot SV-S og det forventes at det vil være lett å løse ut middels store skred. Sist helg kom det er godt påfyll av snø i fjellet med tidvis kraftig vind fra varierende retning, det kan derfor være gamle fokksnøflak til stede i alle himmelretninger, men det antas at det trengs større tilleggsbelastning for å løse ut disse. I høyden 200-600 moh kan det være vedvarende svake lag til stede i snødekket, men tilstedeværelsen og betydningen av disse lagene er svært usikker.
I helgen kom det ca. 10-25 cm med snø i fjellet. Under ca. 500-800 moh ligger snøen oppå fuktig snø eller et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag, i høyden er snøen påvirket av vind fra varierende retning de siste dagene. Det er store regionale forskjeller i mengde snø i regionen, mest snø ligger det i ytre strøk mot Langfjorden. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter.
Kulde og klarvær har før snøfallet dannet kantkorn under skarelag i høyden mellom 200-600 moh.
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til stiv kuling fra nord om ettermiddagen.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 17:40

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Tatt i søkk.

Skredfarevurdering

1 Liten Meget stabilt dekke, få arealer med ubunden snø i sektor S. Nedbør i form av snø, må til for å endre situasjonen Varslet faregrad er for høy Det meste av skarelaget er framme i terrenget.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har blåst fra N og NV. Alle rygger og koller er blåst rent for snø. Det meste av ubundensnø som var SØ har fordelt seg i terrenget

Vær

Snø -6 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Går i bygevær. Bygene er kortvarig, noen med mye nedbør.

Tester

ECTP God Gikk ikke i brudd

Snødekke

20 cm totalt Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det bemerkes at det er i bygene det er kraftig snøfokk. Ubunden snø som lå i SØ er flyttet på og har fordelt seg i terrenget. Bart på alle rygger og koller. Noe snø i søkk og renner. Ubunden snø ligger i hovedsak i S.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S over 100 moh Det ligger noe Ubunden snø i S, men alt for lite til å kunne gi noe skred.

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er for lite snø

ObsID: 173481

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

31.12.2018 kl. 12:54

422 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bare oppsprekking under ski enkelte steder. Ingen drønn

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173354

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

30.12.2018 kl. 08:30

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Profil tatt i søkk. Terrenget generelt er uten særlig med snø

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt dekke. I hovedsak skarelag. Ubunden snø i renner og søkk Det må komme nedbør Varslet faregrad er for høy Snø kun i enkelte bratte heng, renner og søkk. Sider eksponert mot SØ

Faretegn

Ingen faretegn observert Ligger snø kun i få renner og søkk, rygger og koller uten snø

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra NV ↘ 50% skyer Har vært mildvær i noen dager. Det går i byger, stor variasjon i hvor bygen treffer.

Tester

Lite snø til å ta en test

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Siste dager med mildvær har svekket snødekket opp til ca 300 moh. Det er et skarelag som er tydelig markert og det er hard. Snøen ligger i hovedsak i søkk og renner mot SØ.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 300 moh Det er kun noen få bratte heng, renner og søkk som er utsatt

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173200

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org