Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 04.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Bygenedbør og vind frå nordvest gir fortsatt oppbygging av mjuke fokksnøflak i heng som ligg i le for nordvestleg vind. Områda rundt Sunndalen ser ut til å vere mest utsatt. Ein skiløpar vil lett kunne løyse ut middels store skred i nokre bratte heng. Bygenedbør kan gi store lokale forskjellar i snømengde. Dei austlege områda i regionen mot Oppdal får mindre snø, og vil ha lavare faregrad. Over 1200 moh. kan vedvarande svake lag av kantkorn framleis vere eit skredproblem. Vi antar at kantkornproblemet har lita utbreiing og berre kan finnast i dei høgaste fjellområda, men skred som vert løyst ut på kantkornlag kan bli store.
Onsdag har det lagt seg nysnø ned mot omlag 500 moh rundt Sunndalsøra. Mildvêr og regn i helga førte til snøsmelting og gjennomfukting av snødekket opp til om lag 800 moh. Det er generelt lite snø for årstida i regionen. Vinden har også eksponert gammel skare og fokksnø. Ryggar og toppar er i hovedsak avblåste.
I kuldeperioda i januar-februar vart det danna vedvarende svake lag av kantkorna snø. Mildvéret den siste tida har i stor grad nøytralisert disse laga, men over ca. 1200 moh. kan vedvarande svake lag framleis vere eit skredproblem.
Onsdag morgen var temperaturen på Storhornet (1550 moh) i Oppdal -5 °C. På Reinsfjellet (990 moh) i Gjemnes var temperaturen -1°C og det blåste 18 m/s frå nordvest.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

03.03.2021 kl. 10:53

957 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Ser tydelig overgang mellom nysnø og gjennomfukta snø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Dårlig sikt i dag
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fuktig nysnø. Trår ned til ankelhøyde. Godt skiføre.

Snødekke

160 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 640 moh. Snøgrense på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Regn og sludd fem til 640 moh på veg opp, snøvær ned til 500 moh på veg ned. Lite snø for årstiden. Snødekke er meget variert. Mye fremsmeltede rabber og stein, i innblåste heng er det lett å finne 2 meter + med snø. På skistøvler trår jeg ned til ankelhøyde. Flott skiføre ned til 650 moh og null sikt

Vær

Snø -1,2 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Skitvær. Tidvis kraftig vind i kasta. 16 m/s.

Faretegn

Mye vann i snøen Ser ut som snødekke drenerer greit. Ikke opphopning av vann ml lag her.

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat I høyden vil ferske nysnøflak være mulig å løse ut for en enkelt skiløper. Mildvær gjør at ferske fokksnøflak stabiliseres relativt raskt. Nysnøen har opp til ca 1000 moh bundet seg godt til eldre fuktig snødekke, men vær obs der det ligger ferske fokksnøflak. Per nå rufsevær til fjells og krevende å bevege seg i høgden. Det vil være stor forskjell på nysnømengde. Oppdalsområde får mindre snø og det er smeltet mye snø siste tiden. Høgt til fjells kan kantkorn fortsatt være et problem, virker å være mest tilstede øst i regionen. Snømengde mot helga avgjør om vi får FG 3. Ferske zfokksnøflak stabiliseres relativt raskt i det milde været og litt kaldere være minker faren for våte skred. Varslet faregrad er riktig Fint beskrevet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1200 moh Høgt til fjells (kanskje spesielt øst i regionen) kan kantkorn fortsatt være en del av problemet, men mest sannsynlig evt nedtrapping i forhold til fokksnøskred. Nærmer seg på veg ut av skredproblem, men med i tekst.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Fuktig snø som opp til 960 moh har bundet seg godt til eldre fuktig/vått snødekke.

Skredaktivitet

3. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke mulig å se noen ting i dag

Snøprofil

5,5 cm 4F DF 2 mm M, 4,5 cm 1F RG 1 mm M, 2,5 cm K MFcr W, 18 cm 1F FCxr/MF 2 mm W, 30 cm P MF W, 5 cm K MF M, 10 cm P MF W -1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 258983

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

03.03.2021 kl. 09:28

520 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Mot Varghaugen

Vær

Regn 3 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Sludd i Oppdal på 640 moh i dag tidlig. Rufsevær her. Lavere snøgrense når jeg kom ned. Snødde ved observasjonspunkt når nede igjen.

ObsID: 258889

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.03.2021 kl. 11:14

1203 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Smelta ned til stein på i helga. Helt til topps.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fra bilvegen mot Nonshøa.

Snødekke

Moderat snøfokk Våt løssnø

Vær

Snø 1 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Ruskevær på toppen. Kraftig vind. Kun litt snø i lufta

ObsID: 258566

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.03.2021 kl. 10:19

1148 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Tidvis kraftig snøfokk på observasjonspunkt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Fuktig mjuk snø her oppe. Nysnøen som er blåst inn har stedvis antyding til veldig tynn skare på toppen. Ellers fuktig.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Pål@obskorps/NORTIND Kommentar:  Kan se hvordan toppen knekker sammen ved saging. Kan også se tydlig lagdelingen i øvre del av snødekket.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 350 moh Vindpakket myk Fuktig Fuktig mjuk snø fra bunn til topps. Stedvis er nysnøen blåst ned på skare. Fortsatt lite snø i regionen. Snøen er ujevnt fordelt. Steder hvor det er innblåst ligger det fort 2 meter snø. Rett i nærheten er det barflekker som normalt ikke er til stede. Mye stein.

Tester

ECTPV@16cmQ2 Middels Brudd går ved isolering av ECT i kantkorn. Flaket over er fuktig og har lite spenninger og får ikke sprekker i det eller løser ut skred i det i små testheng.

LBT@16cmQ2 Kantkornlag bryter ved saging på side 2 (dvs før saging bak/isolering). Ikke glatt brudd. Når jeg skal løfte av flaket løfter jeg av på 9 cm ikke på 15 cm.

Faretegn

Drønn i snøen Drønn med utbredelse på tynnere snødekke. Høres det ut som det er høgt i snødekket. Se profil, kant under skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren avtar litt pga. minkende nedbør og litt roligere vind. Skredfaren er størst høyt til fjells. Ferske nysnø- og fokksnøflak vil i hovedsak finnes i fjellområdene over 1200 moh. Opp hit er nysnøflak fuktig og har ligget noen dager og virker spenningsløse. Det finnes svake kantkornlag i snøen som også er mulig å påvirke som skiløper. Stabiliseringen går raskt i milde temperaturer, men det kan fortsatt være mulig å å løse ut skred i enkelte heng. Våte løssnøskred kan forekomme enkelte steder selv om faren avtar med tiden når det nå blir kaldere igjen. Vind og snø legger opp mye fokksnøflak igjen på onsdag. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer nok bra. 3 er fint for regionen der det har kommet mest snø i høgden. Ruskevær til fjells som begrenser ferdsel i høgden. XGEO fungerer ikke her per nå og får ikke sett nedbørsmengde og vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 1100 moh Der jeg var, var det igjen lett å påvirke kantkornlag under skare. Lite spenninger i flak over.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1100 moh Str 2 er mest aktuelt her. Disse kan ta med seg vedvarende svake lag dypere i snødekket hvis skred

Skredaktivitet

28. feb. 18-24 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Over 1400 moh Var gått 3 flakskred (str 1-2) natt til søndag (glemte å ta bilde) på Storhornet. Mest sannsynlig da nysnøen fra fredag som fikk varme gjennom, ned til kant muligens (se profil)

Snøprofil

0,2 cm P MFcr 1 mm M, 9 cm 1F DF 1 mm M, 3 cm 4F DF 1 mm M, 2,5 cm K MFcr 2 mm M, 4 cm 4F FCxr/DHcp 3 mm/3 mm, 2 cm K MFcr M, 5 cm 4F FCxr 3 mm M, 23 cm P MF M, 1 cm K MFcr M, 24 cm 1F FCxr M, 12 cm K MF 0 °C @ 0 cm, -2,7 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 258565

Trollheimen / Oppdal

Snø

01.03.2021 kl. 08:49

645 moh

Pål@obskorps/NORTIND (***)

Vær

Yr 3 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Yr og regn her nå. Kan innimellom skimte Elghøa. Kjører bil opp i høgden til snøen (Nonshøa) å gjør observasjon der.

ObsID: 258500

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org