Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 28.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør i form av snø med vind fra nordvest vil føre til ansamlinger av nysnøflak i S og Ø vendte leområder der det ligger igjen snø fra vinteren. Det ventes at nysnøen binder seg dårlig til gammel snøoverflate, men at evnt. skred i hovedsak ikke vil overstige str. 1, små skred. Det gamle snødekket vurderes som stabilt uten lagdeling med god evne til å drenere vann.
Det er lite snø i regionen og gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. Snøoverflaten er stort sett fuktig, våt og myk. I nord og vestvendte terreng formasjoner ligger snøgrensen lavere enn i sør og øst, der det knapt er skiføre og snø igjen.
Natt til mandag 27.05 ble det målt -3,5 grader ved Storhornet i Oppdal, 1550 moh.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

28.05.2019 kl. 06:06

577 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Nysnø, men blir vel neppe så vi tek fram skia

Notater

ObsID: 195773

Trollheimen / Oppdal

Snø

27.05.2019 kl. 20:16

1104 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Nysnø
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  torolav@obskorps Kommentar:  Flekkvis skiføre over 1200. I søraustvendt botn

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Kaldt og nysnø eit par dagar no, med null og delvis minus på dei høgaste toppane på natta. Ligg nysnø ned mot 12-1400, men ikkje mengder som utgjer eit skredproblem. Det er flekkvis skiføre over 1200 i austvendte botnar. Alt er omdanna og stabilisert. Går mot den grønne tida her no, men om kun få mnd er det skiføre att. Varslet faregrad er riktig Fint, tek utskei frå Trollheimen for denne sesongen. Ha ein fin sommar!

Vær

Snø 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer lett snøvær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ over 1500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1100 moh. Snøgrense på 1200 moh Våt løssnø Våt Litt nysnø i høgda

Notater

ObsID: 195750

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org