Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege vêrforhold i fjellet gjer at fokksnøflaka får tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande. Det er framleis forhold for at skiløpar kan påvirke dei ferskaste fokksnøflaka, så vær varsam i bratte heng med vindpåvirka snø.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare over tid. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Kaldt og klart vær søndag har heldt snødekket tørt og laust og såleis tilgjengeleg for vind. Dette har og gitt overflaterim.
Observasjoner fra Oppdal fredag viser til eit drønn i kantkornlag under skare på tynt snødekke. Dette kantkornlaget er foreløpig ikkje rekna som eit skredproblem.
Fredag var det observert nokre små laussnøskred i svært bratt terreng. Flere middels store flakskred observert laurdag.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

22.01.2019 kl. 12:20

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt, stabilt vær . FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt stabilt og kaldt.

Vær

Ikke nedbør -15 °C Storlidalen (700moh) kl 12:20 80 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - ,

ObsID: 177103

Trollheimen / Åbittind

Snø

22.01.2019 kl. 11:00

1187 moh

hilde@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Stabilitetstest viste ikke bruddforplantning i nysnølaget under fokksnøen. Det var mulig å få brudd i fokksnøen ved liten tilleggsbelastning noen steder. Andre steder med større tilleggsbelastning. For å få brudd i kantkornlaget under skarelag måtte stor tilleggsbelastning til. Det ligger mange steder mye fokksnø over dette laget og det er dermed vanskelig å påvirke.

Tester

ECTP21@61cmQ3 God ECT viser forplantning av brudd i begynnende kantkorn.

CTE3@20cmQ3 Middels Får utslag på nedføyka lag med nysnø under fokksnø. Bruddet er ujevnt. I flere lille blokktester gir det ikke lett brudd, og fokksnøen knuses under spaden. Setter derfor middels stabilitet.

CTH20@61cmQ3 God Bruddet går i begynnende kantkorn under skarelag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Har ikke sett noen faretegn i dag, ingen ferske skred eller skytende sprekker. Tørre flakskred anses som det eneste skredproblem. Begynnende kantkorndannelse ligger langt nede i snøpakka, og gir ujevnt brudd. Har ikke tatt med kantkornlaget som et skredproblem. Hvis disse vokser kan dette bli et skredproblem. Det er mye fuktighet tilgjengelig i bakken (nederste 25 cm mot bakken er fuktig snø). Varslet faregrad er riktig Stemmer bra

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra S ↑ 30% skyer Fine værforhold med lite vind og lettskyet

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er ujevnt fordelt, med mest snø i S-Ø etter mye nedbør fra NV-V siste tiden. Snødekke består stort sett av gammel base med smelteformer fra før jul. Disse er fortsatt fuktige i bunn (se snøprofil). Det finnes også begynnende kantkornvekst nær toppen av det gamle dekket (under et skarelag), disse er fortsatt små og gir ujevne brudd men viser tegn til bruddforplantning. Over denne basen finnes det stedvis mye snø fra sist uke. Denne er fortsatt løs og har en gunstig oppbygging i skogen og skjermede formasjoner til fjells. Over skoggrensa er siste snøen vindpåvirket av ulik hardhet jo høyere til fjells du kommer.

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm P MF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 50 cm K MF 2 mm/0 mm D, 25 cm P MF 2 mm/0 mm M -9,5 °C @ 5 cm, -8,4 °C @ 15 cm, -6,8 °C @ 25 cm, -4,1 °C @ 35 cm, -2,8 °C @ 45 cm, -1,7 °C @ 55 cm, -1,3 °C @ 65 cm, -1 °C @ 75 cm, -0,8 °C @ 85 cm, -0,8 °C @ 95 cm, -0,5 °C @ 105 cm, 0 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Snøprofilet er tatt i østvendt helning, ca 900moh. Har ikke fått med snøfuktighet i profilet. Str på kantkorn er 0,7mm. Nederste 25 cm mot bakken er fuktig. Ellers tørr snøpakke

ObsID: 177028

Trollheimen / Nonshøa

Snø

21.01.2019 kl. 21:30

1129 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Viser til eldre fokksnøflak, da det ikkje har kome vind som meldt her. Det skal mykje til å løyse ut dei eldre flaka med fokksnø no, men brot vil truleg komme i fokksnø heller enn mot skare

Faretegn

Ingen faretegn observert Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover

Skredfarevurdering

2 Moderat Måneskinnstur til Nonshøa. Ikkje fareteikn i snø eller vær. Meldt vind har ikkje komme inn hit. Det er uvanlig godt oppbygd snødekke no med gradvis fastere ned mot knivfast skare. Ikkje lagdeling av betydning der eg har vært idag. Den ferskaste fokksnøen er truleg frå litt vind igår, men storleiken på flaka er små. Snøen er tilgjengeleg for vind utan på dei mest utsette plassar der det er ned til skaren. Kantkornet er ikkje aktivt, det ligg murt godt fast under stødig skare som ikkje har endra seg stort sidan fredag. På dette fjellet er det låg faregrad, men kan ikkje utelukka at det kan ha blåst meir i Sunndalsfjella, skjønt eg tviler på det. Snø tilgjengeleg for vind, 10-20 cm. Overflaterim må følges med på, om det blåser istykker eller føyker ned Varslet faregrad er for høy Meldt vind kom ikkje, men kuling ville ha flytta bra på denne snøen

Vær

Ikke nedbør -12 °C 4 m/s fra SØ ↖ Ikkje til lite vind frå SØ

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er tørr snø tilgjengeleg for vind bortsett frå på dei mest utsette stadene der det er ned til skaren. På slike stader knekker skaren litt i kantkornet under.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 12 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 0 mm/0 mm D, 20 cm K MF 0 mm/0 mm D Grov ikkje til bakken. Ikkje utslag på LBT. Knakk ut fokksnøen i Q3 brot over skare. Det er kantkornutvikling mot skare, men det er svært god binding mot skare

ObsID: 176923

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 14:22

1219 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

Tester

CTM20@15cmQ2 Middels

CTM20@15cmQ2 God Utførte spadetest i skogrense, på 1100 og 1200 moh SØ heng. Alle testene viser middels til god stabilitet på nedføyket lag av nysnø. Ingen av testene gav utslag på kantkorn over skare.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Obstur opp til 1200 moh i SØ heng i dag. Fokksnøen virker stabil med lite spenninger selv om det finnes sjiktoverganger. Gode bindinger til gammelt snødekke. Tenderende kantkornlag, men ikke et skredproblem nå. Ingen faretegn eller skred observert. Fortsatt snø igjen for vindtransport. Klar faregrad 2 her i dag.. Stabilt kaldt vær vil ikke påvirke skredfaren de nestene dagene. Skal kraftig vind til for å endre skredfaren. Varslet faregrad er for høy Vi mener faregraden er for høy i denne delen av regionen.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett snøfokk her. Moderat snøtransport på toppene. Snødekket er ujavnt fordelt. Lagt seg mest inn i S-Ø heng. Løs snø i skogen. Stabil oppbygging av snødekket i skogen. Over skoggrense finnes det eldre sjiktoverganger i fokksnøen, men skal stor tilleggsbelastning for å løse ut noe. Finner tenderende kantkornlag mellom gammel og nytt snødekke (kun 1mm), som ikke er fult utviklet ennå. Anses ikke som et skredproblem. se https://www.regobs.no/Registration/176859 og https://www.regobs.no/Registration/176839

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 44 cm 1F/P RG/RG 1 mm/1 mm D, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 39 cm K MF 0 mm/0 mm 2 tester knyttet til snøprofilen Foreløpig gode bindinger mellom nytt og gammelt snødekke. Får ingen utslag på stabtest i kantkornlaget

ObsID: 176881

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

21.01.2019 kl. 13:47

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Slutt på nedbør og mindre vind og fokk.

ObsID: 176873

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 12:53

1184 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  40 cm fokksnø over gml skare. Bryter på medium i delvis nedbrutt på 15 cm. (CTM20@15cm). Tendenser til begynnende kantkorn over skare. Får ikke utslag på stab.tester. Snøprofil representativt for skredproblem
ObsID: 176866

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 12:05

1224 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Sletteformasjon på 1100 MOH
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Mot storhornet

Snødekke

Observasjon Ca. 1100. Fortsatt en del snø tilgjengelig for vindtransport. Myk overflate(4f) Lite spenning i fokksnø. Moderat vindtranport på toppene nå. Noe vindøkning. Gått noen små løssnøslred i bollen mellom Elghøa og Storhornet

ObsID: 176859

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 10:56

1214 moh

Henrik@NGI (Ukjent)

Vær

fra NV ↘ Snøfokk, vind fra Vest-Nordvest

ObsID: 176835

Trollheimen / Oppdal

Snø

21.01.2019 kl. 10:55

837 moh

Gunne Haaland (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Tatt mot NØ

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Foreløpig ikke nedbør. Svak trekk fra SV

Snødekke

145 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Observasjon fra skogengrensa, SØ heng, 850 MOH. Upåverka snø i skogen. Gravde profil. Brudd i nedføyka nysnølag ca. 15 cm ned i snødekket med lille blokktest, Q2 brudd. Sjiktoverganger i fokksnø, men gode bindinger. Generelt stabilt snødekke. Gode bindinger mellom melk gammel og nytt. Skal se etter kantkorn høyere opp der snødekket er tynnere. Gunstig temperaturgradient her i tykt snødekke

ObsID: 176839

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 13:07

1224 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret

Faretegn

Rimkrystaller Tidlig stadie nå, må følges med på.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176706

Trollheimen / Viromdalen

Snø

20.01.2019 kl. 13:00

1022 moh

Bast - Trollheimen Skitouring (Ukjent)

Tester

CTM@80cmQ1 CTM 14 @80cm Q1, very clean break, not easy to identify the weak layer (surface hoar?). Test repeated several times between 1000 and 1500m with similar results. Several hand shear tests showing 20cm thick storm slabs as well.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 2500 moh Natural avalanche, form before sunday (probably saturday), steep east slope under ridge, probably windslab, crown height should be less than 50cm.

Skredhendelse

19. jan 14:13 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1283 moh og sluttet på 1232 moh Leområder

ObsID: 176814

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 12:59

1408 moh

eskildskov (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 m/s 10% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Mye tørr løssnø >30 cm i leheng, helt til topps, tilgjengelig for vindtransport

Skredhendelse

19. jan 18:14 Skavlfall 1 - Små Ukjent SØ-vendt Skredet startet på 1326 moh Ser ut som at deler av skavlen i sørøstbolla på Storhaugen løsnet og dro med seg litt snø. Observert fra andre siden av dalen. Sannsynligvis i går kveld/natt, da skredmassene så ferske ut.

ObsID: 176747

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

20.01.2019 kl. 12:49

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Slutt på nedbør og mindre vind og fokk.

ObsID: 176700

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

20.01.2019 kl. 12:42

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1,7 m/s fra Ø ←

Snødekke

91 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176698

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 12:23

1268 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Mot oppdal

Tester

@15cmQ2 God Lille blokk-test. Brudd i nedføyket nysnø. Lengre ned i snødekket fikk vi brudd (q2) i sjiktoverganger i fokksnø. Snødekket virker stabilt, på tross av disse bruddene ser vi ingen oppsprekning rundt skiene eller snø som sprekker opp i verken på vei opp eller ned (opp tom 35 grader)

Faretegn

Ingen faretegn observert Har jo kommet mye snø med endel vind siste uka, men utover det ingen faretegn

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig gunstig oppbygging av snødekket som virker stabilt på trosd av mye vær og vind siste uka Om vinden øker er det mye snø tilgjengelig snø for vindtransport. Mulighet for rimdannelse på overflaten med kaldt og klart vær, eller oppbygging av kantkorn ved gammelt snødekke der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -12 °C 1 m/s fra NV ↘ 10% skyer Nydelig, kaldt vintervær

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mengden løssnø varierer i området med eksponeringen for vinden fra vest. Der vi gravde var det ca 10 cm tørr løssnø (fist/4 fingre). Under dette var det fokksnø med progressiv fasthet fra 1 finger øverst til blyant nederst. Gravde ca 1 meter ned uten å komme til gammelt snødekke.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 176717

Trollheimen / SURNADAL

Snø

20.01.2019 kl. 12:15

1162 moh

MathiasVindal (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  MathiasVindal

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt og trygt snødekke. Fantastisk pudder å kjøre i. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra NV ↘ 5% skyer

Snødekke

300 cm totalt 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Helt uten lagdelinger ca 2 meter ned til skarelaget fra det gamle snødekket. Snøen har sunket sammen progressivt og er uten tydelige lagdelinger.

ObsID: 176728

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.01.2019 kl. 10:57

1107 moh

Henrik@NGI (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HenrikLangeland

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 naturlig utløste skred, trolig fra 19.01

ObsID: 176667

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

19.01.2019 kl. 13:32

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

ObsID: 176545

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

19.01.2019 kl. 12:06

22 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

ObsID: 176510

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

19.01.2019 kl. 10:52

175 moh

Erling Snøva (*)

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

92 cm totalt Moderat snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

ObsID: 176490

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org