Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samla seg fersk fokksnø. Fare for våte, naturlige utløste skred i bratte sider hvor sola får tak. Skavelbrudd kan forekomme

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med solinnstråling kan føre til våte løssnøskred og skavelbrudd. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola gjennom døgnet. Selv om det nå er sent på sesongen, er det fortsatt vinterlig lagdeling i fjellet. Vind og snøtransport fra SØ på tirsdagen dannet fokksnøflak i de deler av regionen som hadde mye løssnø i terrenget fra før. Stabiliseringsprosessen går trolig fort, men i høyden kan fokksnø fortsatt være et skredproblem. Under snøen som kom forrige uke, kan det også finnes et vedvarende svakt lag i overgangen mellom gammel skare og fokksnø. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, men der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Snøoverflaten har store variasjoner avhengig av høyde, himmelretning og tid på døgnet. Over ca. 600 moh er snødekket tørrere og det er fokksnø som preger overflaten, mens i solsider kan overflaten være mer solpåvirket. Vestre del av regionen fikk mer snø forrige uke enn indre strøk.
Det er observert et nytt lag med små kantkorn høyt i snødekket, over ca. 600 moh. Laget er observert både over og under et skarelag. Utbredelsen er usikker og kan variere i ulike himmelretninger og høyder. I høyfjellet over 800moh kan det fortsatt være vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag løste skiløper ut et vått løsnøskred ved Sandhornet.
Over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare deler av snøpakken som er smelteomvandlet.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-14 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-16 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

06.05.2021 kl. 13:28

750 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt mot SV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Bilde tatt gjennom kikkert, flakskred str 3 trolig utløst av mindre skred lengre opp. Fjellside vendt mot NØ.

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad på turen min vurderes til faregrad 1, men ut i fra forholdene i fjellet ellers med bla. observert flakskred som ser ferskt ut mener jeg faregrad for regionen er 2. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observert skred på motsatt side av dalen som ser ganske ferske ut, bla. et flakskred str 3.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 500 moh Der fokksnøen ikke er pakket for hardt bryter den lett.

Vær

Ikke nedbør -0,8 °C 4 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

2 cm P RG 1 mm D, 6 cm K MFcr, 1 cm 1F FC 3 mm, 53 cm K MFcr, 3 cm I IF -3,9 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 5 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket hard Tørr Lite snø under kote 250

ObsID: 271456

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

06.05.2021 kl. 05:15

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

6. mai 05:14 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 207 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 50 sekunder.

ObsID: 271357

Svartisen / LURØY

Snø

05.05.2021 kl. 10:53

110 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fyker godt rundt toppene

Snødekke

ObsID: 271324

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

05.05.2021 kl. 08:14

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

5. mai 08:12 Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 371 moh og sluttet på 174 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 40 sekunder.

ObsID: 271294

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 18:27

833 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynn skorpe av smelt/frys skare på toppen over tynt lag med tørr snø som ikke har bundet seg til underliggende hardt lag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Litt krevende forhold i regionen nå, da vi har stor forskjell på snømengde tilgjengelig for transport. Vi har i hele regionen nå fokksnø på nedfokket nysnø som et problem, på indre deler hvor det har snødd minst er flak tynne så skred vil nok ikke bli større enn str 1 her. På ytre deler hvor det har snødd mere og derfor mere snø tilgjengelig for transport vil eventuelle skred kunne bli større. Vi har også vedvarende svakt lag av kantkornet snø mellom skare og eldre fokksnø. Ute ved kysten ligger dette under lag ca 30-50cm tykt så dersom man klarer å påvirke dette laget vil eventuelle skred bli store. På indre deler er det tynnere lag over vsl, men uansett et problem også her. Gunstig temperatur gjør at fersk fokksnø vil stabilisere seg raskt. Vedvarende svake lag vil fortsatt ligge der og med lave temperaturer på natta fortsette og utvikle seg. Disse lagene vil ligge der helt til vi får mildvær og regn til fjelltopphøyde. Ved første fukting vil det kunne gå store naturlig utløste skred på disse lagene. Om vi får sol vil kraftig solinnstråling føre til at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste våte skred i bratte solhellinger. Varslet faregrad er riktig For regionen stemmer både fg og skredproblem. På indre deler av regionen hvor det har kommet lite påfyll av snø, vil faregrad føles høy

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kan ikke utelukke at skredproblem finnes i flere eksposisjoner. Har foreløpig kun funnet dette i SSØ /Ø hvor vsl ligger mellom skare og fokksnø

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh Stor forskjell i regionen på hvor mye snø som er tilgjengelig for transport. Skredproblem størst der hvor det har kommet mest snø i løpet av helga. I hovedsak på ytre deler av regionen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Mere vind i høyden, ingen nedbør. Temperatur hadde steget fra 5 til 7 grader ved parkeringa iløpet av ettermiddagen. Det har ikke vært nedbør her siden søndag.

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 75 moh Skare Tørr Snøgrense kryper stadig oppover, på indre deler ca på 75moh (noe høyere i sørvendte sider) ute på kysten begynner den nok å nærme seg 150-200moh. I skogen begynner er snøen smelteomvandlet og råtten, over skoggrense er den gamle snøpakken i S og V smelteomvandlet og frosset opp til fjelltopphøyde. I Ø og N er det bare de øverste 25-30cm som er smelteomvandlet med flere lagdelinger gjennom pakken. Det har kommet nedbør som snø sist helg, med lokalt store forskjeller. Så stor forskjell på snøverflaten i sørlig del av regionen. På indre deler mye avblåst mildværsskare på rygger og knauser, mere løs snø i forsenkinger og terrengformasjoner i le. Tørrere fra ca 600moh

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt til fjelltopphøyde i mange eksposisjoner

ObsID: 271265

Svartisen / RANA

Snø

04.05.2021 kl. 17:20

375 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra Ø ← 100% skyer Ingen nedbør idag, vind fra Ø sektor. Nattefrost om nettene fortsatt

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 75 moh Våt løssnø Fuktig Begynner å bli tynt med snø i sørvendte sider i skogen, gikk til fots opp til ca 300moh her. Markert skille på snømengde på denne høyde. Våt smelteomvandla snø til bakken med fuktig fokksnø på toppen

ObsID: 271249

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.05.2021 kl. 15:15

1128 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. V. Mellom 1100 moh og 900 moh Tørt flakskred observert på lang avstand. Fikk dessverre ikke kamera på telefon til å fungere. Ingen observasjoner i øverkant av bruddkanter som tyder på slush, eller andre utløsende faktorer ovenfra. Viser tydelig at det er et svakt lag som lå under flak. Vanskelig å anslå høyde på bruddkanter på lang avstand, men kanskje 1 m høye. Nedre del/stoppunkt på skred var var vanskelig å se. Ferdes normalt ikke folk i dette området, ingen biler parkert eller observert etter veistrekning.

ObsID: 271139

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

851 moh

mikvol@SHUBodø (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mikvol@SHUBodø

Vær

Sterk sol og varmt

Skredhendelse

3. mai 11:00 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 879 moh og sluttet på 846 moh 5 cm høy og 2 m bred bruddkant Brattheng Sluff fra skikjører utviklet seg til et større saktegående vått løssnøskred pga. soloppvarming.

ObsID: 271091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org