Snøskredvarsel for Svartisen mandag 25.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har føyket ned. Ferske nysnøflak kan skape små skred. Sprekker og drønnelyder i snødekket er tydelige faretegn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er varslet litt nysnø og vind som vil føre til fersk vindtransportert snø i leområder. Nysnøflakene som er dannet de siste dagene kan skape små skred enkelte steder. Eldre og harde fokksnøflak fra ekstremværet "Frank" ligger mange steder på vedvarende svakt lag av kantkorn som kan påvirkes av en enkelt skiløper. Vær spesielt oppmerksom der fokksnøflakene er tynne og myke. Dersom det løsner skred på kantkorn kan skredene bli middels store dersom det er nok snø i området. Skredproblemene vil være tilstede der det er større sammenhengende snøfelt hvor det kan være interessant å ferdes på ski. Selv mindre skred kan få store konsekvenser da det er mye stein og terreng som stikker frem fra snødekket.
Kraftig vind de siste dagene har flyttet og påvirket den snøen som kunne flyttes på. Det er generelt lite snø for årstiden. På høyfjellet er snøen i stor grad vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det ligger mest snø i vestvendte leområder.
Det er observert kantkorn under fokksnø og rundt skarelag. Utbredelsen og egenskapene på kantkornlagene varierer, men de må betraktes som aktive. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.
Observatør melder 23.01 om kantkornlag under skare som kollapser og skaper skytende sprekker i snødekket.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lite eller ingen nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 12:58

500 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  StigArveJohansen@Helgeland

Snødekke

Fokksnø skavl fra Frank. Flaket løsnet fra glatt skare. Tynnt skarelag.

Faretegn

Drønn i snøen

Tester

ECTP27@45cmQ1

ObsID: 251617

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 11:32

260 moh

Thosko (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thosko
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thosko

Vær

Snø -11 °C 3 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Overskyet

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Skare Tørr

Tester

LBT Ikke brudd

Snøprofil

-10 °C @ 15 cm

ObsID: 252600

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 11:23

702 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sørside av bomfjellet (bildet tatt i går)

Vær

Snø -12 °C 100% skyer Omtrent vindstille, lett snøvær

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske fokksnøflak har ikke stabilisert seg ennå, så disse kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Tynne flak gjør at skred ikke blir store, men eventuelle skred som løses ut, kan lage nok tilleggslast til at vsl blir påvirket med større skred som resultat. Roligere vær gjør at flak stabiliserer seg. Ved fortsatt lave temperaturer vil kantkorna utvikle seg enda mere. Dersom vi får påfyll av snø vil den kombinert med vind, danne nye myke fokksnøflak i bratte lesider. Dersom vi får temperaturstigning, så kan bindinger svekkes i flak, og dersom dette skjer hvor flak er tynt, så kan det gå naturlig utløste flakskred på vedvarende svakt lag av kant. Varslet faregrad er riktig Syns varsel sstemmer veldig bra, både skredproblem og fg

Snødekke

Veldig vindpåvirka i fjellet nå. Varierer mellom myk og hard fokksnø, men det er også avblåst mildværsskare. Avblåste rygger og knauser, mye innblåst snø i søkk og terrengformasjoner i vestvendte lesider. Veldig tynt i skogen, det som er av snø er uttørret kantkornet snø. I overgangen mellom skog og fjell er det i lesider tynne myke fokksnøflak på denne snøen, noe som gjør at det er mye og store drønn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN22@23cmQ2 Middels Gikk til brudd i vsl kant, dårlig bruddforplantning

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,3 cm F PP D, 21 cm P RGwp D, 2,5 cm 4F FC 1 mm D, 22 cm P RG 1 mm/1 mm D, 4 cm 1F FC 1 mm D, 3 cm P RG 0 mm D, 3,5 cm 1F FC 1 mm D, 31 cm P RG 0 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm D -13,3 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 1 cm, -12,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251613

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 10:42

704 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@85cmQ2 Gikk till brudd i kantkorn v bakken da jeg sagde løs blokka i bakkant

ECTN22@23cmQ3 Middels Gikk til brudd i vsl, dårlig forplantning

Snøprofil

ObsID: 251567

Svartisen / RANA

Snø

24.01.2021 kl. 09:55

566 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -12 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær kombinert med vind fra Ø sektor. Mindre vind utover lørdag ettermiddag.

Snødekke

25 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 251550

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 11:09

653 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Fokksnø på grønnfjellet

Vær

Ikke nedbør -9 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Over skogen sterk vind fra SØ, ingen nedbør. Kaldt

Skredfarevurdering

2 Moderat Tiltross for svært lite snø er det nå blitt en litt kompleks situasjon. Myke ferske fokksnøflak som ikke har festet seg til underliggende flak. Disse ligger på flak som ligger på vsl av kant som har utviklet seg godt siste uke. Tok en håndprofil ett av stedene jeg fikk drønn og skytende sprekk, (på ca 600moh) her var krystaller ca 2mm. Ser ut som det begynner å snø lett nå, kombinert med vind vil nye myke flak dannes, lav lufttemperatur gir fortsatt stor gradient i snøpakken, så kantkorna vil kunne utvikle seg enda mere. Ikke akkurat noen bedring av situasjonen. Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer veldig bra idag, både fg og skredproblem stemmer

Notater

Lite bilder, ingen snøprofil og test skyldes rett og slett at været ikke tillot det...

Snødekke

25 cm totalt Kraftig snøfokk Snøgrense på 50 moh Vindpakket myk Tørr Pga været måtte jeg snu på ca 700moh, men i åpne partier i skogen og over var det i le formasjoner mye myk fokksnø. Disse flakene ligger på kantkornet snø, så vi har en veldig dårlig smødekkeoppbygging i skogen og i overgangssonenen. Veldig avblåst på rygger og knauser. Mere innblåst snø i terrengformasjoner og bak rygger.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Som med drønn, skytende sprekker på flere meter

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra øverste del av skogen og opp til hvor jeg snudde drønna det mye. Myke fokksnøflak på den uttørra kantkorna gamle snøen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 251414

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 09:08

353 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Liggende stav v sprekk, stende stav hvor jeg fikk drønn, fortsatt bare i skogen

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk ca 5m fra hvor jeg fikk drønn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps i svakt lag med kankornet snø under skare, stort flak

ObsID: 251386

Svartisen / RANA

Snø

23.01.2021 kl. 08:43

218 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -9 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt kraftig vind fra Ø sektor, ingen nedbør

Snødekke

20 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 50 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 251381

Svartisen / RANA

Snø

22.01.2021 kl. 07:59

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 12 m/s fra Ø ← 100% skyer Fortsatt vind fra Ø sektor, ingen nedbør nå på morgenen. I går ettermiddag sterk vind fra Ø/SØ kombinert med snøvær.

Snødekke

Moderat snøfokk Moderat snøfokk på utsatte steder på vei til jobb nå i dag. I går ettermiddag på vei hjem var det kraftig snøfokk. Så det som var løst og tilgjengelig av snø har nok blitt flytta på siste døgn.

ObsID: 251231

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org