Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 24.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Økende snøskredfare. Nysnø og vind vil lage ustabile flak av snø. Særlig der flakene ligger over vedv. svake lag av kantkorn vil det være lett å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kombinasjonen sterk vind og mye nedbør vil legge opp fokksnø i leområder over skoggrensen. Det er ventet mest nedbør i ytre strøk. Der den ferske fokksnøen legger seg over lag av kantkorn kan det være svært lett å løse ut skred. I indre strøk er det ventet mindre nedbør og vind, men det vil likevel være lett å løse ut skred i den ferske snøen, særlig der det er kantkorn høyt i snødekket. I utgangspunktet var det begrenset med snø fra før av, så skredene ventes ikke bli store.
Det ligger noen centimeter med nysnø i overflaten mange steder. For øvrig består snødekket av skarelag og lag av fokksnø og smelteformer litt avhengig av hvor høyt til fjells du kommer.
Ulike lag av kantkorn virker å ha stor utbredelse, men det varierer hvorvidt kantkornet ligger i overflaten, like under siste dagers nysnø eller rundt skarelag høyt i snødekket. Det er også kantkornet snø ved bakken.
Det er jevnt over lite snø for årstiden de fleste steder. Snøen i fjellet ligger ujevnt fordelt i terrenget etter å ha blitt flyttet på av vind. I renner og leformasjoner ligger det fokksnø, mens rygger og oppstikkende formasjoner er avblåst til skare eller barmark.
4 - 9 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra vest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 36 mm i mest utsatt område.
Bris fra øst., endring til liten kuling fra nord om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Vinddreining i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

24.12.2020 kl. 09:35

31 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Nedbør som snø til havnivå, lite eller ingen vind, temperatur rundt 0grader

Snødekke

3 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Fuktig

ObsID: 245931

Svartisen / RANA

Snø

23.12.2020 kl. 12:34

567 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Relativt godt utviklet kantkorn under et ikke bærende skarelag (østvendt terreng)

Skredfarevurdering

1 Liten Det er lite og tynt snødekke, men siden dominerende vindretning har vært fra Ø sektor, så finnes det ferske tynne fokksnø flak i vestvendte bratte lesider og renneformasjoner som kan være mulige å løse ut. Hvor jeg gravde virket det som det var en kombo av nedfokket løs snø og overflaterim/ overflate kant som var svakt lag. Ingen bruddforplantning i ECT, skytende sprekk både når jeg gikk på flaket med ski og da jeg satte spade i snøen under graving. Fant også godt utviklet kant under avblåst skare i Østvendt terreng. Mere snø kombinert med vind vil kunne danne myke flak, oppå den litt dårlige komboen vi har øverst i snødekket nå. Ettersom nåværende øverste flak er tynne så vil det kunne bli mulig og påvirke vedvarende svakt lag som har høyt i dekket nå Varslet faregrad er riktig Skredproblem og fg stemmer bra med dagens observasjon.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

23. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt helt opp i flere eksposisjoner,

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Annet Fra parkering og opp til ca 600moh (hvor det er litt trær) er det et tynt lag med løs snø på et tynt ikke bærende skarelag, under skarelaget er det stort sett løs sukersnø(kornet) Over 600, har vinden fjernet den ferske løssnøen, så mye avblåst skare (ikke bærende) og vindpakket hard snø. Rygger og knauser er generelt avblåst i de fleste eksposisjoner. Det meste av snøen ligger i terrengformasjoner og bak rygger. Mest i vestvendt terreng. Men det rapporteres om noe mere snø i områdene rundt Svartisen (over 400moh)

ObsID: 245866

Svartisen / RANA

Snø

23.12.2020 kl. 11:25

801 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Skytende sprekk, skjedde da jeg stakk spade ned i fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 1 m/s 100% skyer Det har begynt å snø lett fra N/NØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vestvendt bak rygg

Tester

LBT@5cmQ2 Gikk til brudd i samme lag som ect. Første kakket. Liten tilleggslast, mykt overliggende flak, tynt svakt lag, små krystaller

ECTN5@5cmQ2 Middels Gikk til brudd i svakt lag blanding av nedfokket overflate kant og snø

Snødekke

Snøprofil

4 cm 1F-P RGwp D, 0,6 cm 4F PP/SH 1 mm/1 mm, 1 cm 1F DF 1 mm D, 7 cm P RG 0 mm D, 1,5 cm P MFcr, 18 cm P RG 0 mm D, 3 cm 1F RGxf 1 mm D, 40 cm P RG 0 mm -4,6 °C @ 1 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 70 cm

ObsID: 245858

Svartisen / RANA

Snø

23.12.2020 kl. 10:18

634 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Vestvendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mot kubben
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Nordvendt terreng (oksskolten i bakgrunn)

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøpakken her er et tynt lag med nysnø (ca 5cm)på et porøst frys/ smelt skarelag (ca 2cm) nede skarelag er det løs tørr sukkersnø (15-20cm) så ganske likt snøpakke i obs fra lørdag.

ObsID: 245841

Svartisen / RANA

Snø

23.12.2020 kl. 09:52

563 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra Ø ← 100% skyer Her, ingen nedbør, overskyet, lite eller ingen vind, noen få kuldegrader. Men i Utskarpen da jeg startet å kjøre, sludd/snø til havnivå og temperatur rundt 0 grader. Så noe værforskjell er der nå på morgenen.

ObsID: 245828

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org