Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng. Faren øker i takt med sol og varme.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer ventes å føre til naturlig utløste skred. I sørvendte fjellsider vil også sola varme snødekket. Skred kan løsne både som våte løssnøskred og som flakskred i overgangen mellom gammal snø og siste fokksnøen.
I snøoverflata i fjellet finnes fokksnø etter bygevær fra NV forrige helg kombinert med tidvis kraftig vind. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteomvandlet snø. Snøgrensa ligger mellom 300-400 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh.
Klarvær.
Inversjon gir plussgrader til fjelltopp.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
4 °C til 10 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

17.05.2019 kl. 14:25

36 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Snøgrense på 400 moh

Vær

Ikke nedbør 12 °C Sol, ingen nedbør, litt trekk fra V

ObsID: 194901

Svartisen / RANA

Snø

15.05.2019 kl. 17:13

975 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Det begynner å bli mere bare partier også i nordvendte sider bildet tatt mot Lasken/ jarfjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kan se tynt lag med nysnø høyt i jarfjellet (ca 1000moh)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTE7@16cmQ2 Middels Gikk til brudd i fuktig lag av kantkornet snø mellom to skarelag

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Fuktig Snøgrense flytter seg stadig oppover, i sørlig del er den høyest ute ved kysten (ca 400moh) og i indre deler på ca 250-300moh. Den gamle snøpakken virker være utsatt for smelt/ frys og uten lagdelinger. Men i høyden har det den siste tiden kommet nytt påfyll av snø oppå. Dette laget er vått helt opp til ihvertfall 1000moh hvor jeg snudde idag. Veldig stor forskjell på snøfordeling, mest i østvendte sider, selv om det begynner å tære på også i disse eksposisjonene.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 9 °C fra SV ↗ 100% skyer Idag har det vært omtrent vindstille hele dagen, regn først på morgenen. I takt med avtagende nedbør så har temperaturen steget utover dagen. Det ble tåke og lavt skydekke og lett regn på 900moh på slutten av turen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er "toppdekket# som er det største problemet nå, fokksnø dannet løpet av de siste dagene, er våt og har ingen bruddforplantningsevne, men den har ikke festet seg til underliggende lag. Skiløper kan løsne ut str 1 våte løssnøskred, med liten tilleggslast i bratte sider. disse skredene behøver ikke være stor men har tyngde, så skiløpere må gjøre konservative veivalg de kommende dagene til snøen har fått stabilisert seg. Stigende temperatur gjør at bindinger vil svekkes i den ferske snøen, og vi vil kunne få naturlig utløste våte løssnøkred i bratte hellinger. Varslet faregrad er riktig Syns både fg og skredproblem stemte veldig bra.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 500 moh virker som den "ferske" snøen løsner med liten tilleggslast i bratte sider. Kjente når jeg gikk opp at det øverste laget skled lett ut.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 194725
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.