Snøskredvarsel for Svartisen søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen og i områder med fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt vind og litt nysnø kan danne små fokksnøflak i vestvendte leområder. Det finnes også små fokksnøflak som er danna tidligere, samt svakt lag av kantkorn dypt i snødekket.
I fjellet er snøoverflata vindpakka, og noen steder er det avblåst, men det har kommet litt nysnø og lagt seg på den harde snøoverflata. Fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Ferskest fokksnø finnes i leområder mot vest. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle. I skogen er det fremdeles mulig å finne løs snø.
Det er gjort flere observasjoner av et vedvarende svakt lag av kantkorn som er danna under skaren fra sist mildvær. Skarelaga fra eldre mildvær er bærende og det er da vanskelig å påvirke kantkornlag som ligger under disse.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

10.02.2019 kl. 13:45

623 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Lommer med kantkorn og begerkrystaller. Ved tregrensa der den tidligste snøen har fått god tid på å utvikle seg. Liten utbredelse.

ObsID: 180288

Svartisen / RANA

Snø

10.02.2019 kl. 12:49

641 moh

Thosko (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thosko

Skredhendelse

1. feb 19:06 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt 40 cm høy bruddkant Leområder

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skred. Vanskelig å si når det gikk.

ObsID: 180117

Svartisen / RANA

Snø

10.02.2019 kl. 09:41

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -6 °C fra SØ ↖ 100% skyer Litt nedbør som snø nå på morgenen. Omtrent vindstille..

ObsID: 180066

Svartisen / BEIARN

Snø

09.02.2019 kl. 14:59

127 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps

Tester

ECTX God Brudd i fokksnø ved brekktest...ca 25cm ned.

ObsID: 179936

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2019 kl. 11:53

119 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite snø tilgjengelig for transport i høyden nå, så.flak som lages blir tynne men lette og løse ut. Fikk en ectpv i belastningstest i dag, gikk til brudd i vedvarende svakt lag under skarelag. Dette ligger under et lag av fokksnø som har varierende hardhet, men dette laget begynner å bli ganske hardt, så det er vanskeligere å påvirke vedvarende svakt lag nå. Men på kuler og hvor dette flaket er tynt kan man nok kunne klare å påvirke svakt lag. Ingen ferske skred observert. Det ventes litt påfyll av snø, kombinert med vind vil det kunne dannes nye myke nysnøflak i lesider. Disse flakene kan lett løses ut av skiløper med liten tilleggslast. Får vi mildvær og regn, så vil det gjøre at bindinger svekkes og opp til mildværsgrense kunne gå naturlig utløste skred str2/str3 dersom vedvarende svakt lag under skare blir påvirket. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer.

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Over skogen var det her mye avblåst mildværsskare, og hard fokksnø (sastrugi) men dette er ei side som kan bli veldig påvirka av vind. Ettersom det har vært lite påfyll av snø så er snøpakken ganske uforandra.

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra Ø ← 100% skyer Temperatur har ved parkering steget 11 grader iløpet av 4t

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV mellom 800 moh og 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SV, V, NV over 500 moh Lite snø tilgjengelig for transport, så flak som bygges blir tynne. Men er lette å løse ut

ObsID: 179894

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2019 kl. 11:03

80 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Tester

ECTPVQ2 Middels Gikk til brudd i vedvarende svakt lag med kantkorn under skarelag

ObsID: 179879

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2019 kl. 10:04

574 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

8 m/s fra Ø ← Dreining og økning av vind

ObsID: 179870

Svartisen / RANA

Snø

09.02.2019 kl. 09:29

372 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

100 cm totalt Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen fortsatt løst der hvor vind ikke har tatt, i skoggrensen og litt over er det fokksnø dekket av ca 5 cm løst

Vær

Ikke nedbør -14 °C 100% skyer Siste døgn ingen nedbør, noe stigende temperatur på fredag, idag litt kaldere igjen ingen nedbør merker økende vind fra V akkurat nå

ObsID: 179863

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org