Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden ventes å øke enda mer. Det er begrenset med løssnø igjen for vinden å flytte på siden vindretningen har vært den samme i lang tid. Eventuelle ferske flak vil derfor bli små. Eldre fokksnøflak stabiliseres gradvis, men lave temperaturer fører til at stabiliseringen går sakte. Vær oppmerksom på at det er observert vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, som er mulig å påvirke. Utbredelsen er usikker, men det kalde tørre været gir forhold for videre utvikling.
Siste snøfall var før helgen. Dominerende vindretning den siste tiden har vært fra sørøst, tildels kraftig. Snøoverflaten er vindpakket og avblåst i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet finnes mange steder. Det gamle snødekket består av flere skarelag, lag av fokksnø og en solid såle i bunn. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt mange steder finnes løs snø og godt skiføre.
Det ble forrige lørdag observert et nytt vedvarende svakt lag av kantkorn som er dannet under skaren fra siste mildvær, dette går til brudd på tester og er nå et gjeldene skredproblem. Bekreftende observasjon onsdag. Skarelagene fra mildvær i januar er bærende, slik at det er vanskelig å påvirke eldre kantkornlag. Over 800 moh er det ikke funnet vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket.
Onsdag ble det observert 2-3 mm store overflaterim over store områder som etter hvert ble ødelagt av vinden.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden.
-18 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørøst om ettermiddagen.
-20 °C til -11 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 14:23

220 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar

Ulykke/hendelse

Valgte nedfart i skogen for sikker nedfart, men små flakskred ble uløst mange ganger i lia Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

2. feb 14:22 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy bruddkant I skogen Kantkornet tynt lag mot vegetasjon med ca 30 laussnø, variabelt med tynt flakformasjoner

ObsID: 178856

Svartisen / MELØY

Snø

02.02.2019 kl. 12:58

445 moh

OBay-Lar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OBay-Lar
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Skredhendelse

2. feb 11:56 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Skredet startet på 445 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 100 m bred bruddkant Nær rygg Skiløper Utløste flakskredet rett i overkant av krattskog. Bruddkant rett over ca 10 cm. Høyeste bruddkant ca 50 cm. Lengde fra ca 10- 50 m. Skiløper ble tatt med noen meter, men Ingen skader.

ObsID: 178837

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 12:45

976 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende føre i skog og opp til nakkdalen. Ganske løste herifra og opp ryggen til militærhytta. Et eldre, lite løssnøskred lå under isformasjonene i topphenget.

Vær

15 m/s fra SØ ↖ Til tider sterk kuling.

ObsID: 179010

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 12:25

204 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Pga vind og fokk var det begrenset sikt, men imellom var det sikt helt opp i flere alle eksposisjoner

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 1 - Små Ikke gitt SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Mye vindpåvirka snø i høyden. Fra avblåste rygger og knauser, vindpakket harde og vindpakket myke flak. Litt mere vindpåvirka i skogen også nå pga siste døgns vind. Men fortsatt er det mulig å finne god kjøresnø i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag var det nye fokksnøflak i høyden som utgjorde et problem. Tråkket veldig lett ut flak i mindre hellingen (vestvendte) vi har kantkorn ved skarelag under fokksnø som kjent problem. Klarte ikke å få trigget dette laget i dag, men pga dårlig vær i fjellet så fant jeg ikke noe optimalt teststed.. men fikk med lille blokktest brudd i vedvarende svakt lag under skarelag. (Ca 900moh) Fortsatt noe snø tilgjengelig for transport. Mere snø tilgjengelig dersom vi får vinddreining. Ved lave temperaturer vil kantkorn utvikling fortsette, dersom vi får påfyll av snø vil dette kombinert med vind kunne lage nye myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper med liten tilleggslast i bratte lesider. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra

ObsID: 178834

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 11:09

838 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Tester

ECTX Middels

ECTPV@4cmQ3 Middels Gikk til brudd ved frigjøring av blokk i svakt lag av nedføyket snø

Vær

Ikke nedbør -14 °C 15 m/s

Snøprofil

4 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 28 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -13,4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 1 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,1 °C @ 50 cm, -7,3 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 70 cm, -5,7 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 178831

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

02.02.2019 kl. 10:46

472 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindpakket hard snø. Drønn på dette sted.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Heng på 6-7 høydemeter.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Sprekk i sørvendt helling. Fingerfast fokksnø, med knyttneve fast nysnø under.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Fingerfast fokksnø på knyttnevefast snø.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Vindtransport av snø

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I sørvendte hellinger med innblåst fokksnø sprekker det veldig lett opp.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I visse heng sprekker vindpakket snø opp i store flak. Mye kartongaktig med hul lyd.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Vær

fra Ø ←

Skredhendelse

2. feb 13:46 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 477 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Bittelite heng 6-7 høydemeter. Passerte først gjennom på ski. Stoppet for å ta på feller. Mens jeg sto stille løste et lite område ut. Gikk tilbake og løste ut først et lite skred og så ett til.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Svært lett å løse ut Meget sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng S, SV mellom 500 moh og 300 moh

ObsID: 178911

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 09:39

449 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Sprekk skimtes langs stav, føyk nesten igjen før jeg fikk tatt bilde

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i fokksnøen. Skoggrensa. Trålet ogsålett ut flak i små le formasjoner

ObsID: 178799

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:59

265 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

105 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

ObsID: 178793

Svartisen / RANA

Snø

02.02.2019 kl. 08:20

170 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lettskyet vær, ikke nedbør, vind fra NØ. Lett/ moderat fokk langs vei på kjøretur hit.

ObsID: 178785

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 13:49

960 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Litt dårligere binding mellom fokksnø og underliggende lag. Ujevnt brudd på små kantkornet snø.

ObsID: 178710

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 12:38

802 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Skog uten vind, mykt underlag
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekket kjennes stabilt ut og jeg finner ingen faretegn

Snøprofil

5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 63 cm P/P RG/FC 1 mm/1 mm D Fast pakke ned til 80cm ned i snøen. Ingen tegn til svake lagdelinger i snødekket. Jeg kjennte heller ingen antydninger til svake lag med søkestang og hadde ingen svake lag fra tidlgere gravinger i denne siden. Prioriterte å dekke større område framfor detaljer., 80 cm 0 mm/0 mm -12,5 °C @ 0 cm, -11,8 °C @ 10 cm, -10,1 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -6,8 °C @ 50 cm, -5,8 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Notater

Ectn#25down17cmFC Q3. Kantkornet snø i tidlig stadie ca 0,7mm 1F.

Tester

ECTN25@17cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s 20% skyer Røde linseskyer!

Skredfarevurdering

2 Moderat Gennerelt stabile forhold. Der finnes fokksnø med kantkorn som utvikler seg der vinden har fått laget flak som er harde nok (1F-P). Dette skjer over tregrensen litt gradvis etter hvor hardt vinden har påvirket. Rundt 800moh er det tydeligere flak dannelser med kantkorn under. Nærmere toppen er det mer avblåst og tynnere snødekke og lite snø uten sammenhengende store flak. Kulden har myknet opp overflaten til kantkorn under 800moh og vinden ikke har tatt like hardt. Fint og raskt skiføre med gradvis hardere snø under. Ingen stabilitetstester avslører svake lag som binder dårlig, men ser at det blir gradvis dårligere bindinger under fokksnøen fra 900moh og opp. https://www.regobs.no/Registration/178710 https://www.regobs.no/Registration/178686 Der er overflaterimim skogen der vinden ikke har tatt som sitter på myksnø F. Der underlaget er hard har vinden knust overflaterimet. Utbredelse er litt usikker da jeg ikke har fått sjekket begge sider av dalen over et større område. Utviklingen av kantkorn vil fortsette med kaldvær og må følges med på. Det er lite snøtransport og kulden omdanner flak til kantkorn i overflaten. Forventer ingen store endringer før det kommer mer snø. Varslet faregrad er riktig Jeg fant ikke skarelaget mellom 400-800 moh men jeg leitet ikke spesifikt etter det heller.

ObsID: 178699

Svartisen / BEIARN

Snø

01.02.2019 kl. 11:37

503 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Knust overflaterim, 10cm frysetørket kantkorn F, 20cm RG 1F påsolid pakke kantkorn som er sammenfroset K.

ObsID: 178686

Svartisen / Sandneslia

Snø

01.02.2019 kl. 06:56

9 moh

skreddeteksjon@ngi-svv (A)

Skredhendelse

1. feb 06:55 (+01:00) Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 394 moh Svaberg Sandneslia skredløp 2B Hendelsen er detektert automatisk, og feil kan forekomme. Skredstørrelse er estimert på grunnlag av varighet og intensitet på vibrasjoner, målt med geofoner ca 370 meter i overkant av veien. Løsneområdet er antatt plassert øverst på svaen, og utløp predefinert fra skredstørrelse og historiske observasjoner av tilsvarende hendelser i samme skredløp. Signalene fra hendelsen ble registrert i 31 sekunder.

ObsID: 178644

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

31.01.2019 kl. 12:33

45 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Kilvika - ,

ObsID: 178563

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

31.01.2019 kl. 12:33

90 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Kilvik (0moh) kl 12:35

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær i flere dager. Uforandret skredfare neste døgn: Fin melding .

ObsID: 178564

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2019 kl. 18:49

618 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Rimkrystaller det var overflaterim helt opp til der hvor jeg snudde idag, 2-3mm størrelse.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Litt mere vindpåvirket over skogen her siden sist uke. I skogen løs ubundet snø oppå den gamle snøpakken. Over skogen er det mye vindpåvirkxet snø, men der hvor vinden ikke har tatt tak er det fortsatt mye god løs ubundet snø. på rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare, mens det er mere snø bak rygger og knauser, Det er nok fortsatt mest snø i østvendte sider, men det ble flyttet mye over til vestsidene før sist helg.

Tester

ECTPV@63cmQ2 Middels Gikk til brudd i lag av kant mellom skarelag når blokka var frigjort i bakkant

Vær

Ikke nedbør -24 °C Kaldt og stjerneklart, ingen vind, ingen nedbør.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ettersom det fortsatt er litt snø tilgjengelig for transport i høyden, så dannes det fortsatt nye tynne myke fokksnøflak. Disse løses ut med liten tillegslast, men pga begrenset tilgang til løs snø, så blir disse flakene tynne. Har observasjon på vedvarende svake lag i Ø og V eksposisjoner mellom 500-800moh i sørlig del av regionen. Lag mellom jule og nyttårsskare er pr nå godt beskyttet av bærende skarelag, og godt pakket snø P hardhet, og er vanskelig og påvirke. (dette laget har vi i både Ø og V) Vedvarende svakt lag rundt mildværsskare dannet 4.jan er observert i V eksp under fokksnø dannet 24-26.jan. det gikk til brudd i dette laget under belastningstester lørdag, og vi har en observasjon fra grensefjell (Hukerten)med indikasjon på at naturlig utløst skred gikk på dette laget. Har også et skiløperutløst flakskred ved skukken lørdag 26.01, har ingen info om svakt lag her. Fortsatt snø tilgjengelig for transport i høyden, men det er kun ved vinddreiing at denne snøen nå kan bli flyttet på. Kulde gjør at kantkornutvikling kan skyte fart. Og kalde klare netter gjør at det dannes overflaterim. Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer

Snøprofil

2 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F/4F-1F RGlr/RGxf 0 mm/1 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm -14,8 °C @ 0 cm, -17,9 °C @ 1 cm, -13,5 °C @ 10 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -10,5 °C @ 30 cm, -8,4 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178433

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2019 kl. 18:03

502 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Gravde og tok belastningstest her lørdag, nesten igjen fokka idag.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Fortsatt løst og ubundet i skogen. Noe mere vindpåvirka over skogen. Tynne myke fokksnøflak, men også løs snø hvor vinden ikke har tatt tak.

ObsID: 178432

Svartisen / RANA

Snø

30.01.2019 kl. 16:49

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Ikke nedbør -24 °C Siste dager har det vært kaldt klart vintervær. Ingen nedbør, vind fra Ø sektor.

ObsID: 178430

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

30.01.2019 kl. 13:22

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv452 Kvitrona - Oldra,

ObsID: 178387

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

30.01.2019 kl. 13:22

90 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Bjærangen (0moh) kl 12:22

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt vær i flere dager . Uforandret skredfare neste døgn: Vær medingen er den samme de neste dagene.

ObsID: 178388

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org