Snøskredvarsel for Svartisen onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes rolige værforhold, men vær oppmerksom på at det kan være store lokale forskjeller på grunn av bygevær de siste dagene. Skredproblemet ventes være fokksnøflak, både dårlig binding til det gamle snødekket og sjikt i fokksnøen. Det gamle snødekket har vedvarende svake lag over skoggrensen, men disse er nå vanskelig å påvirke. Ellers er det gamle snødekket stabilt.
Det er godt med snø i regionen, og på grunn av bygeaktivitet mandag kan det være store lokale variasjoner. Stedvis ligger det betydelige mengder i leområder på grunn av kraftig vind de siste dagene. Det gamle snødekket består av smelteformer under ca 700 moh, og over dette nivået er snødekket tørt og består av lagdelinger.
Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men det ventes at disse er avlåst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste 3 døgn i regionen
Det har vært lave temperaturer og klarvær de siste dagene i regionen, og overflaterim dannes på snøoverflaten. Disse utgjør ikke et problem før de eventuelt snø ned. Søndag ble det observert drønn i snødekket i indre deler av regionen, ved Bolna.
10 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør sørvest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør stort sett bare på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

15.01.2019 kl. 18:31

611 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 500 moh det er blitt dannet tynne fokksnøflak i østvendte lesider, lave temperaturer gjør at stabilisering kan ta noe tid.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr i skogen 5-10cm løs ubundet snø på den harde pakken dannet etter mildværet forrige uke. over skogen har det vært litt vind i begynnelsen av uken så det er noe avblåst mlldværsskare på rygger og knauser, i terrengformasjoner hvor vinden ikke har tatt tak er det fin kjøresnø, men vi har også i østvendte lesider tynne fokksnflak over nedføyket snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken virker stabil opp til 670moh hvor jeg snudde idag, men det er dannet fokksnøflak i østvendte sider, disse kan løses ut av skiløper med liten tilyegglast. ettersom det er lave temperaturer vil det ta litt tid før disse flakene stabiliseres. Ser også at her har det begynt å skje ting i snødekket over og under romjuls skare. Under skarelag er det nå et lag med kantkornet snø, som det gikk til brudd i i CT. Dette laget utgjør nå ingen trussel da det ligger under to tykke kompakte skarelag og er vanskelig å påvirke nå (ikke aktivt). Over skarelag, her fant jeg idag begynnende kantkorn. Dette laget tror jeg at jeg må følge med på i tiden fremover. Det gikk ikke til brudd i CT i dette laget, så anser det pr i dag som ikke aktivt. Kalde klare netter med lite vind vil gjøre at det vil dannes overflaterim, dette kan bli et problem dersom det snør ned. Kaldt vær gjør at vi får stor gradient i snødekket, og det vil være gode muligheter for gode forhold for å utvikle kantkorn Varslet faregrad er riktig FG og skredproblem stemmer bra

Vær

Ikke nedbør -23 °C Kald og klar vinterettermiddag. siste par dager har det vært synkende temperaturer, og lite vind, stort sett ingen nedbør. Idag omtrent vindstille på 670moh, - 23 ved parkeringa ved veien.

Tester

CTM14@51cmQ2 Middels

CTV@3cmQ3 Middels

Snøprofil

2 cm F 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F/P RGlr/RGlr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F 0 mm/0 mm, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm K RG 0 mm/0 mm, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 53 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm W -14,2 °C @ 0 cm, -14,7 °C @ 1 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -6,1 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -1,9 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 175824

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

13.01.2019 kl. 14:55

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbøren di siste timene. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -1 °C Kilvik (0moh) kl 14:56 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175492

Svartisen / RANA

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

612 moh

Thosko (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 175448

Svartisen / RANA

Snø

13.01.2019 kl. 10:37

583 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Bygevær

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har blitt flyttet på snø til leformasjoner

ObsID: 175389

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org