Snøskredvarsel for Svartisen tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Vær svært varsom i områder med fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over mildværsgrensen har det kommet mye nysnø og vind og vært stor pålagring av fokksnø i leheng. Mer vind og mer snø vil føre til enda mer pålagring av snø i leområder mot øst og sør. Siden det er ventet bygevær vil det være store variasjoner i hvor det kommer mest nedbør. Det er vil være svært lett å løse ut skred i de ferske flakene av fokksnø og naturlig utløste skred kan forekomme der det kommer mest nysnø. Det vedvarende svake laget med kantkorn er fortsatt tilstede, men blir stadig vanskeligere å løse ut. Under skoggrensen er det gamle snødekket stabilt, men i åpne områder vil vinden herje og det kan legges opp flak av fokksnø som er lett å løse ut også her.
Over mildværsgrensen har nedbør som snø og vind ført til stor pålagring av fokksnø i leområder. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder. Under mildværsgrensen har mildvær og regn fuktet opp snødekket.
Det er observert kantkorn i snødekket. Under mildværsgrensen er nok disse i stor grad borte.
Før og under mildværet var det stor skredaktivitet, men på grunn av begrenset sikt de siste dagene er det få skred som er rapportert inn fra høyere fjellområder.
Mandag morgen gikk nullgradersgrensen 100 - 300 moh.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til mandag.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Svartisen / D1804(55160) Mo 2017-2022

Snø

08.01.2019 kl. 15:04

113 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og is i geithæsjen. FV357 Geithalsen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174611

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 17:42

550 moh

Abelsen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V →

Skredproblem

Tørre flakskred Innen en halv meter Ø over 500 moh Fra over tregrensa har vinden flyttet snø til østvendte heng, denne snøen har bundet seg til flak

ObsID: 174472

Svartisen / RANA

Snø

07.01.2019 kl. 11:39

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Ser et tydelig skille på skogen mot båsmoen hvor vi har snøgrense ca 50-100moh.

Vær

Sludd 1 °C 100% skyer Nedbør som sludd ved havnivå(bygevær) lite eller ingen vind her idag.

ObsID: 174408

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

07.01.2019 kl. 10:27

160 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området og lokale folk har ikke oppservert noen aktiviteter i nærområdet. FV494 Rangård - Leiråmo er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mye nedbør og vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Leiråmo (800moh) kl 10:29 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv494 Rangård - Leiråmo, Lite snø i antatt løsenområde

ObsID: 174537

Svartisen / RANA

Snø

06.01.2019 kl. 11:50

35 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 3 °C 100% skyer Regn i lavlandet, omtrent vindstille. Også regn og 3 Grader på 200moh (Bjerklia fv12)

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Snøgrense er fortsatt ved havnivå her, men det begynner å bli tynt her

ObsID: 174282

Svartisen / D1805(55160) Sør - Salten 2014-2019

Snø

05.01.2019 kl. 18:27

90 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten mengde nedbør og kjørligere om natta. Minkende skredfare neste døgn: Kjørliger vær meldes.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174229

Svartisen / BEIARN

Snø

05.01.2019 kl. 13:31

1097 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  André@obskorps

Notater

Mye fokksnø på 5cm skarelag med mykere snø mellom. Gode bindinger i snødekke. ECTX og får brudd med lille blokkerte med makt. Lite fukt i snøen på denne høyden. Det ligger mye fokksnø i østlige heng som er fersk og viser tendenser til å ville skyte sprekker. Turte ikke gå inn å gjennomføre tester i disse.

ObsID: 174206

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 13:30

144 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vi har nok myke fokksnøflak over mildværsgrense nå. Men det har vært gunstige temperaturer så disse er nok i ferd med å stabilisere seg. Fikk ectp14q2 i stabilitetstest, her gikk det til brudd under skarelag (romjuls/nyttårsskare) fant under blokka begynnende kantkorn, men underliggende lag var så mykt at det var vanskelig å se dette da jeg tok snøprofil. Pga at dette laget ligger under to skarelag, så er det PR idag vanskelig å påvirke dette laget. Men dersom romjulskare går høyere enn skarelag dannet torsdag. Kan man risikere å kunne påvirke dette svake laget (ihvertfall hvis skaren blir tynnere høyere opp) Vi har også et lag kantkornet snø mellom gammel snø og den «nye» snøpakken. Dette ligger dypt og er vanskelig å påvirke nå. Mere påfyll av snø kombinert med vind vil føre til at nye myke flak dannes. Disse kan løses IT med liten tilleggslast av skiløper. Ved synkende Temperaturer vil kantkornutvikling nede i snøpakkken fortsette. Varslet faregrad er riktig Utifrå dagens tur så begynner det å ligne på fg-2 moderat her. Virker som mildværsskare har gått ganske høyt opp og eventuelle svake lag litt vanskelig å påvirke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 800 moh Ganske tykt skarelag på toppen av snøpakken til 800moh, så lite snø tilgjengelig for transport opp til denne høyde

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 650 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Våt snø med tynt skarelag på toppen opp til 450-500moh. Fra ca 550 til ca 820moh hvor jeg snudde idag er det mildværsskare øverst(4-5cm tykk delvis bærende) mellom dette skarelaget og skare dannet i romjula nyttårshelga er det tørr snø, i skogen veldig løs, mens over skogen er det 1f innblåst snø. Det er kommet bra med snø i sørlig del av regionen, men regnværet tæret godt på snøen i lavlandet.

Notater

Dårlig sikt på dagens tur, vekslet mellom tåke og klarvær. Ikke optimalt observatør vær

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt på dagens tur

ObsID: 174182

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 12:01

797 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr

Tester

ECTP14@24cmQ2 Middels

Snøprofil

1,5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 4,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 12,5 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm D, 5,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F-1F DFbk 0 mm/0 mm D, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 53 cm K MFcr 0 mm/0 mm -3,1 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 2 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,3 °C @ 80 cm, -0,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 174155

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 10:29

535 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Tynt skarelag på tørr snø her på ca 580moh. Snøpakken er fuktig opp til 450-500moh. Skarelag fra romjul og nyttår er fortsatt der men de er ganske porøse . På 500moh markert forskjell på at snøen under mildværsskare er omtrent tørr.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer Akkurat nå ingen nedbør men tåke/ lavt skydekke

Snødekke

ObsID: 174089

Svartisen / RANA

Snø

05.01.2019 kl. 08:45

175 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet, ingen nedbør, omtrent vindstille

Snødekke

60 cm totalt Snøgrense på 0 moh Fuktig Gjennomfuktet snø på starten av turen. Tynt lag (ca 1cm)frys/smelteskare på toppen

ObsID: 174071

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org