Snøskredvarsel for Salten lørdag 08.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold i høyden. Nysnøflak i fjellet kan være ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket kan gi større skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt snø og vind gir litt økende fare for tørre flakskred i fjellet. Økende vind utover dagen kan bygge ustabile nysnøflak i enkelte heng, spesielt i fjellet hvor terrenget er mer vindutsatt. Bygeværet vil trolig gi lokale variasjoner i nysnømengde og skredfare. Lokalt kan også rimkrystaller og overflatekantkorn føyke ned og bli et svakt lag, spesielt nordvendt terreng i høyden. I fjellet er det fortsatt vinterlig lagdeling i det gamle snødekket. Under snøen som kom forrige uke, kan det finnes et vedvarende svakt lag. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er noe usikkert, og kan variere i himmelretning og høyde. Der laget finnes, tar stabiliseringsprosessen lang tid.
Lørdag kommer det litt nysnø i overflata. I fjellet legger nysnøen seg stort sett over hard fokksnø, men i enkelte leområder kan det finnes litt mykere snø fra før. Fokksnøen stammer fra vinden på tirsdag/onsdag som flyttet rundt på snøen som kom forrige uke. I lavere høyder og i solsider har overflaten gjennomgått smelte-fryse-prosesser - der legger nysnøen seg over en smelteomvandlet overflate.
Det finnes kantkorn i overgangen mellom gammel skare og nyere snø fra forrige uke (avrundede korn). Utbredelsen kan variere i ulike himmelretninger og høyder. Det er få observasjoner og usikkerhet rundt utbredelse av et slikt lag i snøen. I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-17 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

08.05.2021 kl. 13:16

746 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flere lagdelinger i snøen. Fokksnøen er relativt stabil. Det reneste bruddet går i kantkorn over skare et stykke ned i profilen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Dagsfersk fokksnø, ca 650 m.o.h.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøfokk. Lett til moderat.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøbyger og kuling utgjør mindre gunstige arbeidsforhold.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Dårlig til null sikt ved gravepunkt. Her måtte GPS'en frem.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøbyger på begynnelsen av turen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøbyger og vind gir fokksnø i høyfjellet.

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen Ikke mulig å observere. Dårlig, til dels ingen, sikt i høyfjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S over 600 moh

Vær

Snø -1,8 °C 12 m/s fra NV ↘ 100% skyer Frisk bris og liten kuling, først fra nord, så mer fra vest. Snøbyger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøbyger og kuling gir nå oppbygging av fersk fokksnø i lesider. Fuktig snø opp til 650 m.o.h. begrenser utbredelsen av ustabile flak. Ingen større ustabilitet observert på denne turen, men problemet vil kunne være mer uttalt høyere til fjells og lenger øst i regionen, hvor temperaturen kan tenkes å ha vært lavere. Kantkorn finnes fortsatt *over* skare nedi profilen. Dette laget ligger nå dypere og kan være vanskelig å påvirke, men til gjengjeld vil det kunne gi noe større skred. Temperaturer nær null gir rask stabilisering av eksisterende fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk Generelt blå såle med hard smeltefrys, til dels dekket med myk fokksnø. Fuktig snø opp til ca. 650 m.o.h.m, tørt videre opp. Lett snøfokk allerede fra 350 m.o.h., opptil moderat høyere opp. Den ferske fokksnøen har hovedsakelig lagt seg i S-vendte sider.

Tester

Shovel Shear Test, STM@31 i lag med kantkorn. Q1,5.

Snøprofil

10 cm 1F/4F-1F RG/PPgp 1 mm D, 2 cm K RG/MF D, 3 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F-P RG 2 mm D, 2,5 cm 4F FC 2 mm D, 2,5 cm K MFcr D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm P-K MF -0,7 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt på 750 m.o.h., Kvalhornet. Profil viser øverste 60 cm av et snødekke på totalt 200 cm.

ObsID: 271673

Salten / SØRFOLD

Snø

06.05.2021 kl. 11:53

226 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tuh@nve
ObsID: 271420

Salten / FAUSKE

Snø

05.05.2021 kl. 07:11

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Kald natt. Skyfritt.

Snødekke

ObsID: 271293

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org