Snøskredvarsel for Salten søndag 04.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Store naturlig utløste skred ventes i høyfjellet. Hold god avstand til skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er et stadig påfyll av nysnø i høyfjellet og nysnøgrensen synker litt igjen. Avtagende vind gjør at pålagringen blir mindre voldsom, men noen naturlig utløste skred kan forekomme. Det er krevende forhold og fjellet forlanger nok et avstandsforhold gjennom påsken.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet har det vært stor pålagring av fokksnø de siste dagene. Særlig leområdene mot øst har mye snø.
I høyfjellet over 800-1000 moh er det trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar. Men det er få bekreftende observasjoner på dette.
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende nysnøgrense utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

04.04.2021 kl. 08:21

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bodø (100moh) kl 18:23

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom og værmelding. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 265459

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

03.04.2021 kl. 18:22

318 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bodø (100moh) kl 18:23

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Varsom og værmelding. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 265405

Salten / FAUSKE

Snø

02.04.2021 kl. 11:36

585 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  SØ flankene under Nordre Nattmålstuva. Eksponerte rabber har tynt snødekke. I le heng og søkk finnes det endel snø, men lite for en normal vinter.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Trær viser tydelig tegn etter SV været dagen før. Fuktig nedbør i form av snø.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Sprøhagl
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM12@20cmQ2 Middels Brudd i nedføyket lag med sprøhagl.

Snødekke

Moderat snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er kram snø opp til ca 500 m. Over dette er snøen tørr på toppdekket. Under den nye snøen er det en fuktig snøpakke. Den nye snøen binder godt til gammel fuktig snø. Fortsatt relativt beskjedne snømengder i fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh Det er generelt beskjedne snøtransporter i observert område, men enkelte heng kan ha større deponier. Relativt høye temperaturer i snødekket er gunstig for stabilisering.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra NV ↘ 80% skyer Bygevær med alt fra sol til tett sikt med vind og snøfokk i høyden. Relativt mildt vær.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snødekket har oppnådd en solid og homogen "gammel" snø der mildvær tidligere i vinter har ødelagt svake lag. Melding for de neste dagene er relativt mye nedbør i form av snø over 400 m og mye vind. Skredfare knyttet til ustabil fokksnø vil gjøre enkelte heng utsatt. Varslet faregrad er riktig Det er i observasjonsområde Valnesfjord ikke vært registrert vedvarende svake lag siden det kraftige mildværet i februar.

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt mellom lange byger. Likevel ingen ny skredaktivitet i observasjondområdet eller nærliggende områder.

Snøprofil

10 cm F DF D, 60 cm 4F RG D, 4 cm F MF M, 26 cm 1F RG D, 10 cm F MF M, 15 cm P MF Snøprofil i SØ heng på ca 600 m. Ca 25 grader bratt.

ObsID: 265226

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265031

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265178

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org