Snøskredvarsel for Salten torsdag 25.02.2021

4
Stor
Publisert:

Mildvær og regn høyt til fjells gir økt fare for naturlige våte flakskred. Unngå bratt terreng! I høyfjellet vil fersk fokksnø være skredproblemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag fortsetter mildværet og det ventes fremdeles mye regn høyt til fjells. Det er en svært kompleks situasjon på grunn av flere svake lag av rim og kantkorn i snødekket. Snødekket er mange steder allerede fuktig etter regnværet som startet onsdag, og det ventes at det vil gå mange naturlig utløste skred i forbindelse med første gjennomfukting og svekkelse av vedvarende svake lag. På de høyeste fjelltoppene vil det fortsatt kunne legges opp ustabile fokksnøflak i leområder, og i de områdene som får mest snø kan det gå naturlig utløste tørre flakskred. Siden onsdag har det vært skiftende vindretning og skred kan derfor gå i mange himmelretninger. Hold deg unna alt av skredterreng!
Mildvær onsdag har satt sitt preg på snødekket, og i lavlandet kan det nå være sparsommelig snømengder. Gamle fokksnøflak fra tiden før mildværet ligger i mange himmelretninger grunnet skiftende vindretninger. Høyt til fjells er det ferske fokksnøflak etter kraftig vind onsdag.
Svake lag av rim og kantkorn har hatt stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved liten belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, og ved bakken. Kantkorn ved bakken ble registrert mandag ved Fauskeområdet. Statusen på vedvarende svake lag avhenger av påvirkningen av mildværet
Torsdag ble det meldt om ett str 2 fjernutløst vått flakskred i et nordvestvendt heng. Skredet ble utløst i skogen.
Det har vært observert mange drønn og sprekker i snødekket før mildværet inntraff onsdag. Iløpet av mandag var det flere observasjoner av drønn og skytende sprekker ved Fauske opp til 500 moh.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til torsdag.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

25.02.2021 kl. 15:06

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Utsikt retning Mjønestindan fra Valnesfjord. Indikerer endring i snødekke etter dager med mildvær og regn når sammenholdt med tilsvarende bilde 23. februar.

Snødekke

ObsID: 257878

Salten / FAUSKE

Snø

25.02.2021 kl. 09:20

moh

Krille (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Krille

Skredhendelse

25. feb 09:20 Sørpeskred Naturlig utløst https://www.an.no/bil-tatt-av-skred-pa-riksvei-80/s/5-4-1373256

Ulykke/hendelse

Snø Personer omkommet Vei https://www.an.no/bil-tatt-av-skred-pa-riksvei-80/s/5-4-1373256

ObsID: 257819

Salten / BODØ

Snø

24.02.2021 kl. 23:10

89 moh

Torgny (Ukjent)

Vær

Regn 3 °C 0 m/s Mye regn. Mørkt

Skredhendelse

24. feb 23:10 Ukjent Ukjent Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 128 moh og sluttet på 128 moh Svaberg Lydobservasjon, observasjonspunkt Heggmoen ved kraftstasjonen. Ukjent størrelse, mørkt og lang avstand men utvilsomt snøskred, antatt naturlig utløst.

Snødekke

Ukjent, antatt skavler i nordheng etter SØ vind i det siste.

ObsID: 257722

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 13:05

357 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Antatt naturlig utløst. Fersk.

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Antatt naturlig utløst skred under tregrensen.

ObsID: 257640

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 11:25

329 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Lang og markant bruddkant, ca. 140 cm på det høyeste.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd hovedsakelig i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flakskred i skogen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Flere svake lag kommer til syne i bruddkanten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Store furete begerkrystaller (DHla) fra vedvarende svakt lag over skare. Sprenger skalaen i regobs (over 10 mm). Fotografert på 3 mm grid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn/begerkrystaller fra bruddflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mye fuktig/våt løssnø opp til tregrensen, derfra mer ujevnt fordelt. Avblåste partier i høyden.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 8 av 8 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Fjernutløst skred. Sprekk skyter fra skiløper til henget og utløser 102 meter bredt skred.

Snøprofil

6 cm F PP/PPgp 2 mm M, 14 cm 1F-P RG 1 mm D, 3 cm F DF 1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm F DF/SH 2 mm D, 10 cm 4F/ F-4F RG 1 mm D, 2 cm F DH/DHla 5 mm/10 mm D Hele laget, 2 cm K MFcr, 6 cm F DH/DHch 6 mm D 0 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,6 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm Gravepunkt i bruddkant for stort, fjernutløst skred. Skredet har i hovedsak gått i kantkorn/begerkrystaller over skare, men også til dels i begerkrystaller under skare/ved bakken.

Skredfarevurdering

4 Stor Fjernutløste et stort skred (anslagsvis 3000 m3, utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader) og observerte antatt naturlig utløste skred på denne turen. Vi ser nå en betydelig pålagring oppå allerede vedvarende svake lag. Utbredelsen begrenses noe, men til gjengjeld vil skredstørrelsen kunne bli stor, kanskje til og med svært stor. Mildvær vil kunne skape bedre bindinger og gi mer stabile forhold de neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Vær

Sludd 2,9 °C 0 m/s 100% skyer Lavt skydekke. Vekslende mellom snø, sludd og regn.

Snødekke

Ikke snøfokk 7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig (M) løssnø på starten av turen. Nærmere vått (W) på tampen av turen. Jevnt mye snø opp til tregrensen, derfra har vinden fordelt snøen mer ujevnt. Flere avblåste partier.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Ferske skred

Skredhendelse

24. feb 11:28 Vått flakskred 3 - Store Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 342 moh og sluttet på 331 moh Kantkornet snø over skarelag 140 cm høy og 102 m bred bruddkant I skogen Prøvde å fjernutløse på ca. 30 meters avstand, og lyktes. Fanget på film. Bruddkant målt med GPS til 102 meter. Lengde (løsne + utløp) 30+ meter. Opptil 35-38° på det bratteste i løsneområdet. NNV-vendt. Løsnet hovedsakelig i lag med kantkorn/begerkrystaller over skare, men også delvis i begerkrystaller under skare/ved bakken. Vurdert til stort (størrelse 3) tross kort skredbane. Anslagsvis 3000 m3, og utløpet går inn i terreng som er betydelig slakere enn 30 grader.

Ulykke/hendelse

Politiet ble rutinemessig varslet om kontrollert fjernutløst skred uten skredtatte. Snø Påvirket ingenting Annet

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store Skred løsner naturlig. Kan iallfall bli store.

ObsID: 257613

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 11:22

337 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Fjernutløst av skiløper med vilje som test
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Jannicke@obskorps
ObsID: 257608

Salten / FAUSKE

Snø

24.02.2021 kl. 10:46

172 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

Nedbør som snø. Ferske 6-7 cm fuktig (M) nysnø på P-plass.

ObsID: 257591

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 12:13

355 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV

Skredhendelse

23. feb 12:13 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NV-vendt Skredet startet på 367 moh og sluttet på 356 moh Kantkornet snø over skarelag 150 cm høy og 60 m bred bruddkant Leområder Må ha fjernutløst dette på tur opp eller ned. Dette skredet har fjernutløst et størrelse 1 skred 50-60 meter lengre bort, ser sprekk fra utløpsområde til nytt løsneområde.

ObsID: 257390

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 11:13

396 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  DagTheodor@SVV

Skredhendelse

21. feb 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy og 150 m bred bruddkant Leområder Trolig etter uværet på søndag. Ut i fra forplantning og observert lagdeling i området har det løsnet på kantkorn.

ObsID: 257387

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 11:00

362 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Denne sprekken går i retning str. skredet som er jeg har meldt inn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Vinden har herjet og ført til mye avblåste partier.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Kan se ut som begerkrystaller også over skarelag. Rutenett 2 mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

20 cm P RG 1 mm D, 0,1 cm F PP 2 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 1,5 cm F DH 5 mm D Hele laget Ser ut til å være utvikling av begerkrystaller også over skare., 0,5 cm I MFcr D, 10 cm 1F DH 5 mm D

Skredfarevurdering

3 Betydelig Flere kraftige drønn og skytende sprekker samt fjernutløsning av skred tyder på et potent snødekke. Lett å løse ut skred der snødekket er tynt, også fjernutløsning. Det er også mulig å løse ut skred i fokksnøen der snødekket er tykkere. Ventes overgang til mildvær i morgen med fare for en del nedbør. Vil komme som regn i lavlandet som gir fare for våte skred i alle himmelretninger. Over mildværsgrensa får man pålagring i leområder. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 95% skyer En del klar himmel på starten av turen, skyet til etterhvert. Opplevdes som tilnærmet vindstille meste av turen, et kortvarig vinddrag og noen snøfiller underveis.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig varierende snødybde, avblåst på oppstikkende partier og mye snø i leområder. Der det er snø varierer hardheten mellom vinpakket myk og hard.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fjernutløste skred trolig fra dette stedet på tur opp. Kraftig drønn og skytende sprekker.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker forplantet seg godt og ganske store områder kollapset.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere kraftige drønn og oppsprekking på turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

ObsID: 257429

Salten / FAUSKE

Snø

23.02.2021 kl. 09:16

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Status før mildere vær og de neste dagers nedbør.

Snødekke

ObsID: 257351

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org