Snøskredvarsel for Salten lørdag 20.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Unngå leområder. Det er lett å løse ut store skred på vedvarende svake lag. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er lett å løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn og rim under den vindtransporterte snøen. Skredene kan bli store, og fjernutløsning er mulig. Lokalt kraftig vind og nedbør gir pålagring i leområder. Der det finnes fersk vindtransportert snø kan det være svært lett å påvirke vedvarende svake lag, og enkelte skred kan gå naturlig. I lo-sider der snødekket er hardere er det vanskeligere å påvirke, men skred kan ikke utelukkes. Det er også mulig å løse ut skred i nedføyket løs nysnø. Skredfaren vil øke utover dagen, etter hvert som nedbøren tiltar og temperaturen stiger.
Sist uke kom det nysnø i regionen, på vind fra nordvest, som flyttet snøen inn i leområder. Kraftig vind fra sørøst flytter nå snøen inn i leområder mot nord og vest. Snødekket er vindpåvirket i overflaten og består av vindtransportert snø av varierende hardhet. I enkelte skjermede områder kan det fortsatt være noe løs, ubunden snø. Rabber og utsatt terreng er avblåst.
Svake lag av rim og kantkorn under den siste nysnøen har stor utbredelse. Stabilitetstester viser god evne til bruddforplantning i de vedvarende svake lagene. Enkelte steder bryter blokken sammen ved frigjøring eller ved den minste belastning. Det finnes også svake lag av kantkorn rundt skarelag lenger ned i snødekket, men disse er mindre utviklet.
Tidlig i uken gikk det flere skred på vedvarende svakt lag høyt i snødekket.
Onsdag er det observert drønn og sprekker som forplanter seg langt. Fredag var det mye vindtransport av snø i fjellet.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøstlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om kvelden.
Skyet.
Perioder med sørøstlig stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / BODØ

Snø

19.02.2021 kl. 12:16

moh

DW (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DW
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DW

Vær

28 m/s fra SØ ↖ 30% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det blåser godt med mye snø fortsatt tilgjengelig for transport

ObsID: 256540

Salten / FAUSKE

Snø

19.02.2021 kl. 10:05

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Mjønestindan sett fra Valnesfjord. Snødekket er nokså ujevnt fordelt, ser ut til å være godt sintret og kan vel antas å være temmelig hardt de fleste steder.

Snødekke

ObsID: 256494

Salten / FAUSKE

Snø

18.02.2021 kl. 15:31

310 moh

DW (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Undersida av blokka viser det svake laget som ECTP12 gikk på @65cm
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Laget bruddet gikk på
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  DW Kommentar:  Laget bruddet gikk på
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DW Kommentar:  Rask profil. Ikke undersøkt hvert lag videre. 20cm F, 30cm 4F, 15cm 1F, 2cm P, 5cm F, 2cm P, 6cm F.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTP11@65cmQ2 Middels

Snøprofil

ObsID: 256405

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 14:28

385 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snøprofil på tvers av skytende sprekk. Brudd i lag med nedsnødd overflaterim.

Snøprofil

15 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F PP 3 mm D, 2,5 cm F SH 4 mm D, 2,5 cm K MF, 7 cm F DH 6 mm D, 3 cm K MF -13,8 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 45 cm Profil på tvers av skytende sprekk.

ObsID: 256118

Salten / FAUSKE

Snø

17.02.2021 kl. 13:51

464 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd med forplanting ved frigjøring, ECTPV@30. Glatt skare under svakt lag bestående av nedsnødd overflaterim.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Brudd i nedsnødde overflaterim.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Skytende sprekk. Går via treet i forgrunnen og opp og langs toppen av henget bak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekket betydelig påvirket av vind, ikke minst over tregrensen. Miks av fokksnøflak og avblåste rabber.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tydelige faretegn, drønn og skytende sprekker ved belastning av nær sagt alle flak. Svakt lag av nedføyket overflaterim er særlig potent nå. Svært lett å løse ut store skred der fersk fokksnø har lagt seg oppå. Finner også skredproblemene nedføyket nysnø og kantkorn under skare, men disse er mindre utviklet og/eller utbredt som skredproblem. Skredproblemet vil kunne vedvare med fortsatt lave temperaturer. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Vindpåvirket mange steder nå. Ferske flak har lagt seg i dette NV-vendte terrenget, både myke og harde. Over tregrensen er vindutsatt terreng mer avblåst og snøen enda mer ujevnt fordelt.

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 0 m/s 20% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker skyter flere titalls meter. Går ned til lag med nedsnødd/nedføyket overflaterim.

Drønn i snøen Mektige drønn, forplanter seg langt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Betydelig forplantingsevne i det svake laget, mulig å se for seg store skred.

Tester

ECTPV@14cmQ2 Dårlig Får brudd ved frigjøring også i nedføyket nysnø på tilnærmet samme gravepunkt.

ECTPV@30cmQ1 Dårlig Brudd med forplantning i overflaterim, som ligger på glatt skare (Q1), ved frigjøring.

Snøprofil

13 cm 1F RG 1 mm D, 15 cm 4F PP/DF 2 mm D, 3 cm F SH 8 mm D, 4 cm K MF, 10 cm F DH 4 mm D, 5 cm K MF, 5 cm F DH 5 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 256104

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org