Snøskredvarsel for Salten fredag 17.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Framleis høge temperaturar kan føre til naturleg utløyste skred i snøen som kom i helga og tidlegare i veka. I sørvendte fjellsider vil også sola varme snødekket. Skred kan løysne både som våte laussnøskred og som flakskred i overgong mellom gammal snø og snøen som har kome siste veka. Mest utsatt er dei områda der det har blitt pålagra fokksnø siste veka.
I snøoverflata i fjellet finn ein no fokksnø etter bygevær frå NV i helga kombinert med tidvis kraftig vind. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteomvandla snø. Snøgrensa ligg på om lag 300 moh.
Det gamle snødekket under fokksnøen frå siste veke er gjennomfukta og utan kritske lagdelingar.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om kvelden.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden. Lettere skydekke til kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-1 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh.
Klarvær.
Inversjon gir plussgrader til fjelltopp utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.