Snøskredvarsel for Salten tirsdag 26.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Fokksnøflak kan fortsatt være ustabile. I tillegg så er det områder med vedvarende svake lag under den ferske fokksnøen som kan gi store skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra uværet i helgen forventes å ha stabilisert seg ganske bra nå, men det må fortsatt forventes å finnes ustabile fokksnø- / nysnøflak etter bygene søndag/mandag som kan påvirkes av skiløper. Mot kvelden vil vindøkning fra en nå ny retning gi litt vindtransport og dannelse av mindre, ferske fokksnøflak mot NV. Disse må forventes å være ustabile, men størrelse er begrenset. Der det er dannet hard skare etter mildvær sist fredag og der overliggende fokksnøflak er harde og tjukke så vil det være mindre sannsynlig å påvirke det vedvarende svake laget av kantkorn nå. Men rundt tregrensa og der snødekket er tynt i høyden kan det fortsatt være mulig. Skred i nysnø/fokksnø kan være tilleggsbelastningen som trengs for å påvirke kantkornlaget, og da gi store skred. I lavere områder som har fått mye fuktighet i snødekket ifm uværet 22.-23. så er sannsynligvis problemet eliminert nå.
Fredag kveld var det plussgrader og regn helt opp til ca.700-800 moh. Etter dette har det kommet tildels mye nysnø med kuling fra SV-V-NV, som har gitt store mengder fokksnø i NØ-Ø-SØ-vendte leformasjoner i høyden. Snødekket er vindbanket, men det har også kommet en del snø med mindre vind etter det kraftige uværet. I lavlandet har mye av nedbøren kommet som regn/sludd og gitt et fuktig snødekke.
Mellom fokksnøen og skaren fra februar har det utviklet seg et svakt lag av kantkorn mange steder. Laget har vist seg å gå lett til brudd og ha god bruddforplantningsevne, men ligger stort sett under harde fokksnøflak nå.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

26.03.2019 kl. 23:56

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 188331

Salten / SØRFOLD

Snø

26.03.2019 kl. 16:04

589 moh

jostein@nve (*****)

Ulykke/hendelse

Fra nrk.no: "To arbeidskolleger omkom i skred i Sørfold. To menn som drev med snørydding på en anleggsvei har mistet livet i snøskredet ved Durmålstinden i Sørfold i Nordland." Snø Personer omkommet Vei NRK nordland Satlenposten Avisa nordland

ObsID: 188304

Salten / SØRFOLD

Snø

26.03.2019 kl. 15:36

246 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jannicke@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jannicke@obskorps

Ulykke/hendelse

Snø Personer omkommet Vei

Skredhendelse

26. mar 12:00 (+01:00) Brattheng

ObsID: 188313

Salten / BODØ

Snø

26.03.2019 kl. 12:12

680 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  700 moh. SV vendt. Har kuttet laget på undersiden med skisporet mitt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Samme som bildet over. Glir lett.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  V vendt. 550 moh. Tynt flak
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  100 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Skavler er S vendt
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Leformasjon 200 moh. Tørr fokksnø over øverste gul strek. Resten av snødekket er gjennomfuktet. Under nederste gul strek er gjennomfuktet smelt frys/kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  700 moh. Fokksnø over feb. Skare. Ujevne kantkornlag i skarelaget, men ikke over.

Snødekke

10 cm ubundet nysnø i skogen. Dårlig såle før 200 moh. Over skoggrensen er det flyttet på snø i flere himmelretninger men SV sektor er mest utpreget. Mildværet fredag har gjennomfuktet snø ned til februar skaren ved 2-300 moh. Ved 550 moh. Er det dannet et 10 cm skarelag i fokksnøen. Ved 700 moh er det ikke tydelige skare. Over helgens mildværsskare ligger det tørr fokksnø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig På dette fjellet virker forholdene stabile, men antar at begge skredproblemene er mer gjeldene i andre steder i regionen Faregrad lokalt vurderes til 2.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SV ↗ 10% skyer Lite dryss nysnø på morgenen, 2 mm. Pent og rolig vær etter en helg med både vind og nedbør.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Har letet, men ikke funnet kantkorn over skare på dette fjellet. Usikker på om det har vært tidligere. Det problematiske kantkornlaget ble dannet i overflaten, mulig forholdene ikke lå til rette her, eller så er det erodert bort i senere tid. Det var aktivt kantkornlag ved Østerkløftfjellet før helgen.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Størst potensiale i SØ sektor

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Kun hvor jeg har fremprovosert på skavlkanter og markerte leheng. Bruddet går i sjiktovergang/nedføyket nysnø. Ikke indikasjon på god bruddforplantning men glir relativt godt på underliggende fokksnø. Mange himmelretninger.

ObsID: 188279

Salten / Durmålstinden

Snø

26.03.2019 kl. 12:05

593 moh

Runar Helskog (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Runar Helskog
Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  Runar Helskog Kommentar:  Oversiktsbilde som viser omfang

Vær

fra SV ↗ Begynt å fokke litt utpå ettermiddagen

Skredhendelse

26. mar 11:26 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst -vendt Skredet startet på 694 moh og sluttet på 548 moh 300 m bred bruddkant Leområder ca. meter målt på kart i ettertid. Flakskred gått i underkant av steinete terreng. Store mengder fokksnø

ObsID: 188319

Salten / FAUSKE

Snø

26.03.2019 kl. 11:33

603 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar Kommentar:  I et område det er vanlig å kjøre ned

Vær

1 m/s 5% skyer

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst Observert fra ca en km avstand .

ObsID: 188254

Salten / BODØ

Snø

26.03.2019 kl. 10:06

538 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Falkskred som strekker seg langs hele siden fra skistaven og helt bort til ryggen som kommer ned fra kl 14 til 20. Sett ifra andre siden av fjorden ved Stornupen. Ser ut som det har lagt seg nysnø over flakskredet, antar at skredet har løsnet ila helgen. Flere slike flakskred langs denne fjellsiden.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 5% skyer

ObsID: 188220

Salten / Durmålstinden

Snø

26.03.2019 kl. 09:21

593 moh

Valsø (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Valsø Kommentar:  Stort mennskeutløst skred Durmålstinden/sisodalen Sørfold kommune.

Ulykke/hendelse

Snø Personer omkommet

Skredhendelse

26. mar 09:34 (+01:00) Tørt flakskred Personutløst N-vendt Brattheng

ObsID: 188378

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

26.03.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 188150

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

26.03.2019 kl. 03:34

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 188149

Salten / SØRFOLD

Snø

25.03.2019 kl. 16:24

443 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  LeneP@forsvaret Kommentar:  Veste Rishaugfjellet er den hvite toopen midt i bildet. Skredekant går i siden under til venstre for denne toppen, litt over tregrensa og skredmassene har gått ned "skredgaten"

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Mye løs ubunden snø i fjellet. På toooen av Harlifjellet lå det 15cm nysnø på toopen av gammel isskare. I skogen var det opptil 40 cm løssnø.

Skredaktivitet

25. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). Naturlig utløst NØ. Mellom 500 moh og 200 moh Vanskelig å si om skredet har gått ila av det siste døgnet pga avstanden. Var ikke langt nok inne på fjellet til å kunne se hvor det hadde stanset men tror det nederste eg kunne se var ca på 250moh

ObsID: 188132

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

25.03.2019 kl. 12:25

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 188091

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

25.03.2019 kl. 05:33

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187972

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

25.03.2019 kl. 03:14

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187971

Salten / FAUSKE

Snø

24.03.2019 kl. 14:04

311 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Gaute

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Skiers cut på konveks formasjon Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

24. mar 14:06 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 20 cm høy og 6 m bred bruddkant Nær rygg Fokksnø under oppbygging. Svakt lag ca 4 cm. Kort skred, kun 2-3 m. Skikjører reiste seg og kjørte ut.

Tester

ECTPVQ2 Dårlig Tok ect rett ved der skredet gikk. 10 m lengre ned var det ingen fokksnø og der fikk vi ect 23@30 med q3

ObsID: 187944

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

24.03.2019 kl. 10:10

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 187868

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

24.03.2019 kl. 05:31

101 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187826

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

23.03.2019 kl. 05:38

101 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 187673
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.