Snøskredvarsel for Salten mandag 11.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren er knyttet til vindtransportert snø i leområder. Vind fra NØ de siste dagene har fraktet tilgjengelig løs snø over i leområder mot SV. Det kan være lett å løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Enkelte steder ligger fokksnøen på glatt skare, andre steder er det sjiktoverganger i fokksnøen eller nedføyket nysnø under fokksnøen som vil gå til brudd. I skjermede områder kan det finnes løs og ubunden snø som kan gi fine skiopplevelser. Men vær obs på at når solen titter frem kan det gå naturlig utløste skred i bratte sørvendte fjellsider. Unngå bratte sørvendte helninger når solen er på det sterkeste.
Forrige uke kom det en del snø, og over skoggrensen har vind fra ulike retninger (mest NØ de siste dagene) lagt opp myke og harde flak av fokksnø. Kraftig vind har også ført til at det har bygget seg opp små skavler i østvendte sider. Vinden har påvirket snødekket også i skogen, men her og der kan det fremdeles finnes ubunden snø. I lavlandet var det bart før den nye snøen kom. I fjellet består snødekket av et lag med smelteomvandlet snø i bunn med skare og fokksnø over.
Under is- og skarelaget som ble dannet etter mildværet i siste halvdel av februar er det observert at det har dannet seg lag av kantkorn.
Lørdag er det observert et naturlig utløst skred i Valnesfjord og et skiløperutløst skred på Nattmålstuva.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Stor usikkerhet i vindretning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

11.03.2019 kl. 07:58

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185498

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

11.03.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185493

Salten / FAUSKE

Snø

10.03.2019 kl. 11:29

596 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør 0 °C 12 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

ObsID: 185331

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

10.03.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185277

Salten / Nordre Nattmålstuva

Snø

09.03.2019 kl. 17:36

529 moh

tomelby (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Torbjørn Melby Kommentar:  Utløst skred av skikjører. Utløser var i skredet men ikke stort nok til at han ble dradd noe særlig med.

Skredhendelse

9. mar 17:35 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 529 moh og sluttet på 520 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 cm høy og 30 m bred bruddkant Nær rygg

ObsID: 185236

Salten / BODØ

Snø

09.03.2019 kl. 14:40

643 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lene Kommentar:  I det jeg kjørte over en liten kant som lå i le av dagens vindretning fra NØ sprakk det opp i snøen. Jeg dro ut nysnøflak med 4F/1F hardhet på 20 cm tykkelse. Dette lå på et tynt skarelag. Flere lag med smeltepakke og skarelag under når jeg graver med hendene. A Antar at det er dårlig binding til sksrelaget/nedføyket nysnø som gjør at det løsner.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lene
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lene Kommentar:  Flak på ca 20 cm tykkelse, virket å dele seg i 2 lag a 10 cm

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye nysnøflak i fjellet

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer

ObsID: 185164

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2019 kl. 13:06

263 moh

FAA@Forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FAA@Forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  FAA@Forsvaret
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  FAA@Forsvaret Kommentar:  100m lenger opp i terrenget

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Bare 100m opp startet fokksnø. Kunne se at topplaget på ca 5cm har bunnet seg

Notater

Tester

CTN God Ingen kollaps av laget på 30cm

ObsID: 185225

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2019 kl. 12:38

397 moh

steinar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  steinar Kommentar:  Ingen ski spor. Naturlig utløst. Mye vind i området.
ObsID: 185121

Salten / FAUSKE

Snø

09.03.2019 kl. 09:33

453 moh

Svsj (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett: 

Notater

ObsID: 185469

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

09.03.2019 kl. 05:36

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185066

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2020

Snø

08.03.2019 kl. 05:48

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 184833

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org