Snøskredvarsel for Salten fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i terrengformasjoner som har samlet fokksnø, stedvis kan fokksnøen ligge på et vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I NV vendte heng kan det framleis finnast fokksnø som det kan vere mogeleg å løyse ut skred i. Det kan vere dårlege bindingar mellom lag i fokksnø, og somme stadar kan fersk fokksnø ligge på glatt skare. Det er kaldt, og det tek då lang tid for fokksnøen å stabilisere seg. Det finst også vedvarande svake lag av kantkorn som kan vere mogeleg å påverke. Ein bør vere særskilt merksam på dette i indre delar av regionen.
I vindutsatt terreng er snøoverflata vindpakka, og somme stadar er det avblåst. Særleg mot S og Ø. Fokksnø av varierande hardheit finst mange stader. Dominerande vindretning den siste tida har vore frå søraust. Det gamle snødekket består av fleire skarelag, lag av fokksnø og ein solid såle av smelteomvandla snø. Snøgrensa går ved havnivå. I skogen og i skjerma terreng finst det framleis mange stader laus snø og godt skiføre.
Det har blitt observert eit tjukt kantkornlag under siste fokksnø. Tjukke lag har ofte liten evne til brotforplanting.
Onsdag vart det observert naturleg utløyst skred i Valnesfjord. Det er usikkert når det gjekk.
Onsdag vart det observert overflaterim.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

08.02.2019 kl. 07:07

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179693

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

08.02.2019 kl. 01:05

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179668

Salten / BODØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:06

616 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv heng 500 m
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Nv heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  V
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Kantkorn

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert snø virker ustabil. Flakene glir lett og glatt, men er tynne. Dårlig propagering. Kanskje mest sannsynlig å utløse små skred i bratte definerte nv heng. Når det gjelder vedvarende svake lag virker ikke det å være et problem på dette stedet, men mitt inntrykk er at det er kantkorn mange steder i regionen. Mangel på respons gjør det vanskelig å definere som et problem, men jeg tror det ligger på grensen når man vurdere hele regionen. Det er i alle fall noe alle som ferdes i bratt terreng burde være obs på fremover. Ved fortsatt kaldt vær ventes det at kantkorn utvikler seg ytterligare Det er spådd mildvær neste uke. Det blir interessant å se om det vil gi respons på kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 2500 moh

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra Ø ← 30% skyer -13 ved bilen. Kjennes ut som solen gir littegrann varme.

Faretegn

Ferske sprekker Fersk vindtransportert snø sprekker opp i le NV. Tynne, Myke flak over nysnø. Propagerer dårlig.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Generelt lite og vindpåvirket snø på ytre del av Bodøhalvøya. Kom 3-4 cm i forrigårs. I lesider er det 10-15 cm myk snø. Ellers hard skare i ulike varianter. Største delen av snødekket er smelt frys skare. Det som tidligere var over er på de fleste steder blåst bort. I smeltfryspakken som er 40-50 cm er det flere lag med kantkorn. Lagene virker ofte lite kontinuerlig og ujevne ispedd smeltfrysskare. Dette er hvordan kantkornlagene fremstår på dette fjellet.

ObsID: 179563

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

07.02.2019 kl. 07:46

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179500

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

07.02.2019 kl. 05:34

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179493

Salten / FAUSKE

Snø

06.02.2019 kl. 14:29

117 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 70% skyer

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Overflaterim har startet å dannes i nysnøen som kom siste døgn.

ObsID: 179383

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

06.02.2019 kl. 14:14

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 179382

Salten / FAUSKE

Snø

06.02.2019 kl. 13:14

520 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Fokkznø

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 179374

Salten / FAUSKE

Snø

05.02.2019 kl. 10:11

466 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Fremstikkende rabb
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Kantkornlag under mildværskara. 60 cm snødekke ved funnsted.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Nærmer seg beger ved rabben

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: På utstikkende terreng har all snø ned til milværsskara blitt blåst bort.

ObsID: 179214

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.