Snøskredvarsel for Salten mandag 28.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med ferske nysnø- og fokksnøflak, spesielt i leheng som har samlet mye snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den nordvestlige delen av regionen fikk søndag en del snø ifm bygerekke og vind fra SV, dette ga nysnøflak av vekslende hardhet i NØ-vendte lesider. En periode med kraftig vind har generelt i regionen gitt mye fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnø- og nysnøflak stabiliseres gradvis, men lave temperaturer fører til at dette går sakte. I noen leheng, spesielt i områder som fikk dannet ferske flak søndag, så vil det fortsatt være mulig å løse ut ganske store flakskred. Det har vært forhold for dannelse av kantkornlag ifm mildværskare under fokksnøen, og det er rapportert at dette begynner å bli aktivt i naboregion Svartisen. Det er derfor verdt å være oppmerksom på at dette også kan være aktuelt enkelte steder i Salten nå.
Sterk vind fra sørøst onsdag-fredag ga en vindpåvirket og avblåst snøoverflate i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og store mengder fokksnø i lesider og beskyttet terreng. I den nordvestlige delen av regionen kom der søndag lokalt mye snø kombinert med kraftig vind fra SV. Dette ga stor pålagring av nysnø også i lesider mot NØ. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt finnes løs snø og godt skiføre mange steder.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå. Det er også observert overflaterim i enkelte leområder, men det lå på myk overflate.
Det har vært kraftig vind og snøfokk i fjellet onsdag-fredag.
3 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-28 °C til -18 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

28.01.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178031

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

27.01.2019 kl. 07:22

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177863

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

27.01.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177861

Salten / STEIGEN

Snø

26.01.2019 kl. 14:43

370 moh

Gunnar (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunnar
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunnar
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Bilde tatt mot nord, dvs vi ser en sørvendt li.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Den løse snøen under fokksnøen/ skare laget kan lett børstes bort med votten.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Blokka fra kompresjonstesten løsnet lett når den først var frigjort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, V, NV over 0 moh Det ligger et lag med svært løs snø under det massive fokksnø laget her på fjellet.

Snødekke

Vær

-7 °C 4 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Blåst mye fra sørøst her også. All løssnøen er transportert til leheng over tregrensa.

Tester

CTE3@35cmQ1 God Snøen er pakket sammen til ett hardt fokksnølag, så det skal mye til å komme ned til det svake laget der jeg tok testen, men det kan jo være annerledes andre sted

CTE3@35cmQ1 God Snøen er pakket sammen til ett hardt fokksnølag, så det skal mye til å komme med til det svake laget der jeg tok testen, men det kan jo være annerledes andre steder

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er jo avblåst og trygt på store deler av fjellet, men i leheng der snøen ikke er pakket så hardt er det absolutt mulig å løse ut flak skred. Forventer ingen stor forandring. Det som er av løssnø er transportert dit det skal! Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

35 cm K 0 mm/0 mm D, 5 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm I 0 mm/0 mm D -9 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det øverste laget med fokksnø/skare var hardpakket med en hardhet mellom kniv og penn

ObsID: 177802

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

26.01.2019 kl. 12:02

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177736

Salten / BODØ

Snø

26.01.2019 kl. 11:49

461 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Jeg har gravd i noen leheng i nordlig sektor. Fokksnøen er svært homogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Børtinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Snøfokk

Skredproblem

Fokksnøen virker stabil i området jeg har gått. Fikk ett drønn i kantkorn, men jeg har ikke oversikt over hvor utbredt dette er. De fleste steder ligger skarelaget mye dypere og er antakelig mindre utviklet.

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Snøfokk i hodehøyde, men relativt lite snø transporteres. Generelt lite snø. Store områder på ryggene er avblåst. Snøoverflate er typisk 30 cm bratte skavler eller mildværsskare. I svært definerte leheng er det noe løs snø.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SØ ↖ 90% skyer -6 Ved bilen. Kraftig vind. Tidvis slik at man mister balansen. Er i utgangspunktet et værhardt fjell.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun ett drønn. Fant kantkorn 1-2 mm over mildværsskaren (10. Jan.). Det var bare 20-30 cm fokksnø hvor drønnet startet, men det bredte seg under betydelig tykkere snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hvor jeg har vært er det generelt vanskelig å påvirke snødekket. Fokksnøen virker stabil. Noe usikker utbredelse av kantkorn, men antas å være få steder dette er et problem. På dette fjellet er nok faregraden 1-2. Det er som vanlig store variasjoner i regionen. Følge med på utbredelse av kantkorn.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 177768

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

26.01.2019 kl. 05:30

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177692

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

25.01.2019 kl. 16:29

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177642

Salten / FAUSKE

Snø

25.01.2019 kl. 12:03

379 moh

Morten@forsvaret (***)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen opp hit er lite påvirket av vinden det siste døgnet

Vær

Snø 6,5 m/s fra SØ ↖ 99% skyer Lett snøfall, lite vindtransport

ObsID: 177588

Salten / BODØ

Snø

25.01.2019 kl. 10:46

3 moh

Sølve@Nordland_fk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Bildet er tatt i et vindkast, men det har vært jevn transport hele formiddagen

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 177596

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

25.01.2019 kl. 05:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177522

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org