Snøskredvarsel for Salten mandag 28.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i bratt terreng med ferske nysnø- og fokksnøflak, spesielt i leheng som har samlet mye snø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Den nordvestlige delen av regionen fikk søndag en del snø ifm bygerekke og vind fra SV, dette ga nysnøflak av vekslende hardhet i NØ-vendte lesider. En periode med kraftig vind har generelt i regionen gitt mye fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Fokksnø- og nysnøflak stabiliseres gradvis, men lave temperaturer fører til at dette går sakte. I noen leheng, spesielt i områder som fikk dannet ferske flak søndag, så vil det fortsatt være mulig å løse ut ganske store flakskred. Det har vært forhold for dannelse av kantkornlag ifm mildværskare under fokksnøen, og det er rapportert at dette begynner å bli aktivt i naboregion Svartisen. Det er derfor verdt å være oppmerksom på at dette også kan være aktuelt enkelte steder i Salten nå.
Sterk vind fra sørøst onsdag-fredag ga en vindpåvirket og avblåst snøoverflate i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og store mengder fokksnø i lesider og beskyttet terreng. I den nordvestlige delen av regionen kom der søndag lokalt mye snø kombinert med kraftig vind fra SV. Dette ga stor pålagring av nysnø også i lesider mot NØ. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt finnes løs snø og godt skiføre mange steder.
Det finnes kantkorn over skarelaget fra romjulen, men det er låst under massive skarelag og ikke mulig å påvirke per nå. Det er også observert overflaterim i enkelte leområder, men det lå på myk overflate.
Det har vært kraftig vind og snøfokk i fjellet onsdag-fredag.
3 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-28 °C til -18 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk nord i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-22 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

28.01.2019 kl. 05:37

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178031

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

27.01.2019 kl. 07:22

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177863

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

27.01.2019 kl. 05:40

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177861

Salten / STEIGEN

Snø

26.01.2019 kl. 14:43

370 moh

Gunnar (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunnar
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunnar
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Bilde tatt mot nord, dvs vi ser en sørvendt li.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Den løse snøen under fokksnøen/ skare laget kan lett børstes bort med votten.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Gunnar Kommentar:  Blokka fra kompresjonstesten løsnet lett når den først var frigjort.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, V, NV over 0 moh Det ligger et lag med svært løs snø under det massive fokksnø laget her på fjellet.

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTE3@35cmQ1 God Snøen er pakket sammen til ett hardt fokksnølag, så det skal mye til å komme ned til det svake laget der jeg tok testen, men det kan jo være annerledes andre sted

CTE3@35cmQ1 God Snøen er pakket sammen til ett hardt fokksnølag, så det skal mye til å komme med til det svake laget der jeg tok testen, men det kan jo være annerledes andre steder

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er jo avblåst og trygt på store deler av fjellet, men i leheng der snøen ikke er pakket så hardt er det absolutt mulig å løse ut flak skred. Forventer ingen stor forandring. Det som er av løssnø er transportert dit det skal! Varslet faregrad er riktig

Vær

-7 °C 4 m/s fra SØ ↖ 70% skyer Blåst mye fra sørøst her også. All løssnøen er transportert til leheng over tregrensa.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

35 cm K 0 mm/0 mm D, 5 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm I 0 mm/0 mm D -9 °C @ 0 cm, -7,2 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Det øverste laget med fokksnø/skare var hardpakket med en hardhet mellom kniv og penn

ObsID: 177802

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

26.01.2019 kl. 12:02

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177736

Salten / BODØ

Snø

26.01.2019 kl. 11:49

461 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Jeg har gravd i noen leheng i nordlig sektor. Fokksnøen er svært homogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Børtinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Snøfokk

Skredproblem

Fokksnøen virker stabil i området jeg har gått. Fikk ett drønn i kantkorn, men jeg har ikke oversikt over hvor utbredt dette er. De fleste steder ligger skarelaget mye dypere og er antakelig mindre utviklet.

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Snøfokk i hodehøyde, men relativt lite snø transporteres. Generelt lite snø. Store områder på ryggene er avblåst. Snøoverflate er typisk 30 cm bratte skavler eller mildværsskare. I svært definerte leheng er det noe løs snø.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun ett drønn. Fant kantkorn 1-2 mm over mildværsskaren (10. Jan.). Det var bare 20-30 cm fokksnø hvor drønnet startet, men det bredte seg under betydelig tykkere snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Hvor jeg har vært er det generelt vanskelig å påvirke snødekket. Fokksnøen virker stabil. Noe usikker utbredelse av kantkorn, men antas å være få steder dette er et problem. På dette fjellet er nok faregraden 1-2. Det er som vanlig store variasjoner i regionen. Følge med på utbredelse av kantkorn.

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SØ ↖ 90% skyer -6 Ved bilen. Kraftig vind. Tidvis slik at man mister balansen. Er i utgangspunktet et værhardt fjell.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 177768

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

26.01.2019 kl. 05:30

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177692

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

25.01.2019 kl. 16:29

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177642

Salten / FAUSKE

Snø

25.01.2019 kl. 12:03

379 moh

Morten@forsvaret (***)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen opp hit er lite påvirket av vinden det siste døgnet

Vær

Snø 6,5 m/s fra SØ ↖ 99% skyer Lett snøfall, lite vindtransport

ObsID: 177588

Salten / BODØ

Snø

25.01.2019 kl. 10:46

3 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Bildet er tatt i et vindkast, men det har vært jevn transport hele formiddagen

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 177596

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

25.01.2019 kl. 05:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177522
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.