Snøskredvarsel for Salten fredag 11.01.2019

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold på grunn av store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred kan ventes. Unngå skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med storm styrke fra V og NV og betydelig nedbørmengder vil føre til fortsatt stor pålagring av fokksnø i leformasjoner og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Østvendte leformasjoner er spesielt utsatt siden mesteparten av nedbøren den siste tiden har kommet og kommer samtidig med sterk vind fra V. Det vil fortsatt være lett å løse ut skred i den nye fokksnøen, og med fortsatt vind og mye nedbør er det fremdeles sannsynlig med naturlig utløste skred. Skredfaren er størst i indre deler av regionen der det kommer mest nedbør, og all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil i disse områdene være forbundet med fare. I skogen og i ytre deler av regionen er skredfaren lavere. Det vedvarende svake laget med kantkorn kan fortsatt være til stede over 800 moh. Det er stor usikkerhet knyttet til utbredelsen av dette, men om skred løsner på dette laget kan skredene bli svært store.
I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder. I skogen er nysnøen fremdeles løs og ubunden. På rygger og knauser er det mye avblåst mildværsskare. Det er store variasjoner i snømengde med høyde over havet, avstand fra kysten m.m. Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet på torsdag har fuktet opp snødekket i lavlandet.
Det er tidligere observert kantkorn i snødekket noen steder. Trolig må man høyt til fjells for at de fremdeles skal være aktive siden det i flere omganger har vært plussgrader opp til 800 moh.
Observasjoner fra onsdag forteller om stor transport av snø inn i sør- og sørøstvendte lesider over 500 moh. Torsdag midt på dagen var det derimot hele +6 grader i Bodø, og plussgrader over 600-700 moh.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til storm fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
35 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Storm fra vest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

11.01.2019 kl. 14:32

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 175131

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

11.01.2019 kl. 04:18

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175026

Salten / FAUSKE

Snø

10.01.2019 kl. 10:36

213 moh

Jannicke@obskorps (***)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Jannicke@obskorps Kommentar:  Bilde retning S på 210moh kl 11.00
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH29@82cmQ2 God kun antydning til brudd på 29 slag

ECTX

CTH29@82cmQ2 God Kun antydning til brudd på 58 cm. Her går det også relativt lett ut med spadetest, men dette ligger så dypt i snødekket at vanskelig å løse ut. (Mulig det har ligget et rimlag her på et tidspunkt? Men dette er ikke tydelig lenger.)

ECTX God Våt snø i øvre lag absorberer godt slagene. Lite mulighet for å påvirke lag under.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

Skredfarevurdering

På observasjonstidspunkt er ingen svake lag og stabilt snødekke på denne høyden. Regn og rask temp.stign vil øke skredfaren gjennom opphopning av vann og gi skredproblem våt snø Regn og vind vil gi økt skredfare Varslet faregrad er riktig Har ikke god nok oversikt over forholdene i området til å kommentere dette, utover at varslet faregrad synes riktig

Vær

Regn 2,4 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Rask temperaturøkning i morges. Vinendring mellom kl 9 og 11 fra SØ til NV Regn begynte ca 10.30

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Regn begynte kl 10.30. Rask temperaturstigning før det. Vindendring fra SØ til NV mellom kl9 og 11

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F RG 0 mm/0 mm W, 24 cm F- RGlr 0 mm/0 mm M-W, 18 cm 4F RGlr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 22 cm 4F MFpc 3 mm/0 mm, 8 cm K MFcr 3 mm/0 mm kornstr 3-10 mm, 50 cm F MFpc 0 mm/0 mm Kornstr. 1-4 mm -2,4 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm, 0,3 °C @ 60 cm, 0,3 °C @ 80 cm, 0,3 °C @ 100 cm, 0,3 °C @ 120 cm, 0,5 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 174941

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

09.01.2019 kl. 23:01

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174834

Salten / Valnesfjord

Snø

09.01.2019 kl. 10:23

577 moh

Marthe (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 3 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En god del fokksnø i sør- sør/østlige vendte sider over 500 høydemeter ca.

ObsID: 174803

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

09.01.2019 kl. 08:16

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174677

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

08.01.2019 kl. 16:23

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 174622

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 12:34

279 moh

Michael (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Michael

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: 15-25 cm vindtransportert nysnø i leheng. Fant 2 sjikt innad i nysnøen.

ObsID: 174561

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 11:57

407 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  DagTheodor@SVV Kommentar:  Enkel snøprofil

Snødekke

125 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I snøprofil på ca. 400 moh var temperaturen i snøen fra bakken og opp til ca 90 cm 0 grader, videre opp til toppen (125 cm) var temp under 0 grader.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snø og mye vind gir ansamling av fokksnø i leheng over tregrensa. Opp til mildværsgrensa for de siste dagene har nysnøen festet seg godt til skaren, men det er sjiktoverganger i fokksnøen. Meldes noe nedbør og en del vind fra NV som gjør at faregraden vil holde seg neste døgn. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174579

Salten / FAUSKE

Snø

08.01.2019 kl. 09:58

64 moh

DagTheodor@SVV (*****)

Snødekke

2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Vær

Snø -2 °C 80% skyer Temperaturen ved havnivå er +1 grad. Mildt i går, synkende temperatur til i dag.

ObsID: 174528

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org