Snøskredvarsel for Salten onsdag 02.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og sterk vind fornyer skredproblemer av fokksnøflak. Særlig finnes skredproblemene i fjellet hvor det ligger mer snø og i østvendte fjellsider som er i le for vinden. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke og vi kan vente oss store skred i de mest utsatte områdene. Der det ligger mindre snø eller hvor det har vært mildt siste dagene ventes skredstørrelsen å være mindre og faregraden lavere.
Tykkelsen på snødekket varierer mye. De siste dagene er det kommet 40-50 cm nysnø med kraftig vind sør og øst i regionen. Det ligger mest snø i nord- og østvendte leformasjoner. Ved kysten og i lavlandet er snøoverflaten fuktig grunnet kraftig regn de siste dagene. Det finnes skarelag i snødekket og på de mest vindutsatte stedene ligger skaren i overflaten.
Det ble i jula observert kantkorn. Mildværet siste dagene har trolig ødelagt mye av dette laget og skredproblemet er enten ikke lenger til stede eller lite aktivt. Vi fortsetter gjerne å motta observasjoner i regObs som sier noe om hvor aktive disse lagene er.
6 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-15 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.
Natt til tirsdag regn opp til ca. 500 moh i sør, ellers snø helt ned til havnivå.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra sørvest.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.
Fra om ettermiddagen bris av skiftende retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Salten / STEIGEN

Snø

02.01.2019 kl. 20:13

320 moh

Gunnar (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt Kan bli flakskred når det begynner å blåse, men det er meldt mildvær og regn i morra, så det vil endre seg raskt.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er ikke frossen bakke så med en ny kuldeperiode kan det jo utvikleds krystaller nede ved bakken. Kunne ikke observere det nå.

Snøprofil

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 14 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 24 cm P MF 1 mm/0 mm M, 30 cm P MFpc/MFpc 1 mm/0 mm M -6 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 15 cm, 0,3 °C @ 30 cm, 0,3 °C @ 45 cm, 0,3 °C @ 60 cm, 0,3 °C @ 75 cm, 0,8 °C @ 90 cm, -6 °C @ 90 cm Første forsøk med denne snøprofilen,men tror det ble ganske rett.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat liten skredfare her og nå, men det endrer seg jamfør værmelding Varslet faregrad er for høy Været skal jo endre seg mye i morra med mye regn og mildvær, så skredfaren vil jo øke da, men ute ved kysten virker det som om varslet faregrad (stor) er noe høy.

Vær

-4 °C 4 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Tester

ECTX God Ikke mulig å få brudd. Kram snø nederst som binder lagene sammen.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173677

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2019 kl. 11:58

561 moh

Sølve@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sølve@SVV Kommentar:  Fra SV heng 570 moh. Under delvis nedbrutt lag var det en tynn mildværsskare som ikke kom med på tegningen (25 cm Under overflaten).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V Vind fra N og snøbyger har transportert snø til sørheng. Jeg har ikke oversikt over situasjonen for nordvendte heng, men det antas at det fortsatt kan være noen heng som er ustabile.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Nysnø over tynt skarelag i skogen. Over skoggrensen bærer mildværsskaren/fokksnø hund og skiløper de fleste steder i sø-sv sektor. Under skare er det ca 20 cm med 1 til 4 finger fast snø før en pakke med smeltfrys. Det er fersk vindtransportert snø i sørvendte leheng. Det ligger fortsatt en del myk bundet snø i N vendte heng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snø har lagt seg mellom S og SV

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stabilitetstest viser at det er lett å påvirke fokksnølaget, men hvor jeg har vært har det ikke vært andre faretegn enn vindtransportert snø. Det ligger relativt fersk fokksnø i leformasjoner i de fleste himmelretninger. Enkelte stedet kan skiløper trolig utløse store skred. En skiløper kan antakelig utløse middels skred relativt mange steder. Mildvær og nedbør vil føre til kortvarig svekkelse av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø 7 m/s fra NØ ↙ Bygevær. Vind fra nord har transportert en del snø siste døgn.

Tester

ECTP3@23cmQ3

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet For det meste dårlig sikt

ObsID: 173619

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2019 kl. 10:45

942 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Snødekke

Lett snøfokk Annet Tørr I siste bakke opp mot Kvalhornet var det 50 % med skare og 50% med fokksnø. Fokksnøen varierte fra ubunden til bunden. Det sprakk tidvis opp rundt skiene og vi fant fokksnølag fra 5 cm til 20 cm. I de tykkere lagene løsnet fokksnølaget på to dybder. På ca 4 cm ned på et hagllag, samt 20 cm ned mot skaren da på et nedføyket nysnølag. Noen steder var fokksnøen blyanthard og vi bar oppå snøen, mens det andre steder var myke fokksnølag. Isskaren som lå framme i dagen vitner om at mildværet som har vært siste tiden har strukket seg opp mot 1000moh.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 12 m/s fra V → 100% skyer Bilde viser siste helling mot toppen sett nedenfra. Skisporene fra oppturen var nesten borte på 30 min.

ObsID: 173598

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2019 kl. 10:02

698 moh

Christen@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse Kommentar:  Skispor blåser igjen etter 3-4min

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10 m/s fra NV ↘ Tempen skal være 7 minus.

ObsID: 173614

Salten / FAUSKE

Snø

02.01.2019 kl. 08:54

206 moh

LeneP@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LeneP@forsvaret

Snødekke

5 cm nysnø 5-10 cm nysnø med innslag av hagl. Tydelig at det har vært noe vindtransport av nysnøen men ubunden snø på denne høyden. Noe snø i luften og vind fra N, 5-6 m/s. -2 grader.

ObsID: 173537

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

02.01.2019 kl. 05:25

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

ObsID: 173533

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

02.01.2019 kl. 03:59

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 173532

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

01.01.2019 kl. 05:28

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Stort snøfall

ObsID: 173414

Salten / SALTDAL

Snø

31.12.2018 kl. 14:21

634 moh

Gaute (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gaute Kommentar:  Traverserte mellom trivelige elvedaler. Nordvendte lesider samlet ustabile fokksnøflak. De sørvendte sidene var stabile. En del sprekker og små drønn rundt skiene på flater på vei opp. Svakt lag var kantkornet snø nede ved bakken. Generelt tynt snødekke i hele fjellsiden. 20-50 cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, NV mellom 700 moh og 400 moh Vinden skifter hyppig retning her, mange fjell som påvirker retning. Vil anta at kantkornproblemet er utbredt siden det er lite snø generelt. I høyden er det avblåst, så tror problemet blir størst i overgang skog-fjell

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 12 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Var i Valnesfjord i går, der var det fuktige lag i snødekket helt opp til 600m. Her i Skaiti er hele snøpakken tørr. Skare lagene er tynnere og mer porøse enn i Valnesfjorden. Det er ingen glasskare her. Det er også et tykkere lag med kantkorn ned mot bakken her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

3 Betydelig 3 Økende Varslet faregrad er riktig Dagens opplevelser stemmer bedre overens med tekstvarselet, enn hva jeg følte det gjorde i går.

Vær

Snø -4 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Har blåst mye natt til i dag. Dro ut da det var litt roligere vindforhold. Snøen som har kommet ca 10-15 cm, er på flyttefot. Det kovet fra hustak og fra trærne.

ObsID: 173373

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

31.12.2018 kl. 13:28

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 173361

Salten / FAUSKE

Snø

31.12.2018 kl. 09:48

467 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  Snøpakken i øst heng på ca 450 moh. 85 cm tykk. Tørr snø, men fuktig de nederste 20 cm. Øverste 30 cm 1F, så 20 cm 4F og dernest 15 cm 1F. Det nederste laget er kniv/pencel hard smelte lag med fuktig løsere snø helt i bunnen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  CT18@50Q2. Brudd i nedføyket hagl lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  kjus@nortind Kommentar:  ECTN15@50Q2. Brudd i hag lag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Det er lokale forskjeller i vindretning og dermed forskjeller i hvilke eksposisjoner som er påvirket. I terrenget jeg besøkte idag er det de østlige eksposisjoner som har fått pålagring.

Snødekke

80 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket opp til ca 150 moh har et tynt skarelag (vanskelig for skikjøring). Over dette varierer snødekket fra is (avblåst) i partier via skare (blottlagt) til 1 finger hard og 4 finger hard fokksnø.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Notater

Mange ønsker sikkert en skiføre rapport og den er; relativt greit skiføre over 200 moh med mye god snø å sette svinger i, men under 200 moh er skarelaget skummelt med fare for hekt. Skaren gir god fart!

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfaren knytter seg til vindtransportert snø. Dårlig binding til nedføyket lag. Økende pga vind. Varslet faregrad er riktig Skredvarselet gir et godt bilde av forholdene i fjellet.

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Været var stille og uten nedbør da turen startet kl 0830, men dro seg til med mer vind og nedbør (snø) på vei hjem. Været i fjellet blir markert dårligere.

Tester

ECTN15@50cmQ2 God Brudd kommer i et nedføyket hagllag. Det finnes også et hagllag høyere opp i snødekket.

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset oversikt over området (lysforhold og vær).

ObsID: 173334

Salten / D1807(55160) Nord-Salten 2013 - 2019

Snø

31.12.2018 kl. 05:23

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 173299

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

31.12.2018 kl. 03:42

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173298

Salten / FAUSKE

Snø

30.12.2018 kl. 11:03

506 moh

Gaute (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C 3 m/s 100% skyer 10 cm nysnø siste døgn. Under nysnøen har den gjennomfukta snøen fra romjula har fått 2-10 cm skare oppå seg. På rabber og kulformasjoner er det glass-skare. Under 200hm er skaren porøs og velegnet for gjennomslag. Alt i alt ganske dårlige skiforhold og ugunstig med tørr snø rett på skaren. Glimrende leddbåndforhold...

ObsID: 173182

Salten / D1806(55160) Bodø 2015-2020

Snø

30.12.2018 kl. 04:41

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173158

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org