Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 01.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Vind og litt nysnø dannar ferske fokksnøflak. Soloppvarming av snødekket kan føre til naturleg utløyste skred i våt snø. Faren er størst på ettermiddagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden aukar på utover dagen og kan danne ferske flak der det finst laus snø i terrenget. Fuktig snødekke vil fryse i klarvêr om natta, og tine på nytt der sola slepp gjennom skydekket på dagtid. Her kan snødekket svekkast og fare for skred i våt snø aukar litt utover dagen. Høgt til fjells kan det i enkelte heng framleis vere svakt lag av kantkorn djupt i snødekket. Det er usikkert kor stort problem dette er, men skred som lausnar på slik lag kan bli store.
I indre og høgareliggande strøk ligg det nysnø i overflata. Tidlegare i veka vart snødekket fukta av regn og stigande temperatur opp til 1200 moh. Høgare oppe finst fokksnøflak i nordvendte leformasjonar. Elles er overflata prega av skare og avblåste ryggar. Det er framleis lite snø for årstida i regionen og begrensa skiføre under skoggrensa mange stadar.
Kantkornlag djupt i snødekket frå kuldeperioden i februar kan framleis vere eit problem nokre stadar høgt til fjells over 1200 moh.
Onsdag vart det rapportert opp eit skiløparutløyst flakskred ved Trolltinden (1347 moh) på grensa mellom Molde og Sunndal. Det ble også rapportert om fersk skredaktivitet i Vengedalen i Romsdalen.
Onsdag morgon var det på Mannen (1291 moh) i Oppdal -6 °C og rolege vindforhold.
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

31.03.2021 kl. 15:04

1161 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Skiløperutløste små.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Isfjordsfjella
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  500 østvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vestvendte skogen mot Hurrungen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Bra størrelse på skavler mot øst.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nysnølag
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Begynnende kant .
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca.1150 Ø/NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 14 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lett bunden nysnø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 14 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Tåke på ryggen
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 13 av 14 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 14 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite tegn til avlastningsavstand på bratt og utsatt sted.

Snøprofil

5 cm F+ DFbk D Lett bunden, 5 cm F-/F PP/DFbk D Øvre del Svikter øverst ganske lett, Q2, 3 cm 1F MFcr D-M Litt smuldrete og mjuk. Mildvær 23.mars?, 10 cm 4F/1F- RG/MF D Snøfall 21.mars?, 1 cm 1F+ MFcr D Skare fra 19.mars?, 2 cm 4F- DF/RGxf D Øvre del Svikter med stor tilleggslast, Q1, 40 cm 1F/1F-P RG D, 50 cm Gravde ikke -1 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 5 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -1,5 °C @ 25 cm, -1,6 °C @ 35 cm Ca.1150 Ø/NØ , totalt rundt 2m snø her

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr overflate fra ca.1000 og oppover i skyggen. Ellers kram . Kom rundt 10 cm snø siste døgn, mer der vinden har lastet. Ved tregrensa er det 5 cm kram eller våt nysnø som vil nok omvandla raskt. I skogen ble det ganske mjukt og sløsj til ettermiddag, men vært bra drenering egentlig. Bra med fuktighet i gamlesnøen opp til ca.9-1000 . Det er en del løs og tørr snø tilgjengelig for vinden, spesielt i skyggen i høyden. Nokså lite snø under tregrensa (600).

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, NV over 1000 moh Også løssnøskred der varmt og sol. Eventuelt også str 2 i noen heng.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra V → 80% skyer Litt yr i lufta i dag på onsdag, og en del tåke. Så å si vindstille. Minusgrader i høyden, men varmt hvis sola tittet gjennom. Klarte ikke se tydelig føyk .

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er komt ca.10 cm nysnø i høyden siste døgn. Den er fortsatt kald og tørr i skyggen og der sola ikke har tatt over ca.1000. Det var ganske tåkete vær i dag på onsdag, og fuktighet i overflate er således varierende, men mjuk. Stort sett gode bindinger til snøen under men en finner nedføyket nysnø -problem i den øverste snøen. Fant ellers 2 skarelag i øverste halvmeteren der den andre på ca 20-30 cm ga Q1 brudd og plan overflate. Dette er et nytt begynnende-kantkornlag som trenger flere obser for å vite mer om. Jeg fant dette laget fra ca.1050 -1100 og oppover, men foreløpig måtte det stor tilleggslast for å få brudd. Usikkerhet ift utbredelsen. Ellers inntrykk av fg 2 i dag. Holder seg nok på fg2 noen dager til. Varslet faregrad er riktig Bra

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Lite tegn til avlastningsavstand i bratt, utsatt plass.

Ferske skred Det har gått mange str 1 og muligens noen str 2 også , idag i fjellet rundt Isfjorden.

Tester

LBT@25cmQ1 Begynnende kant under tynnt skarelag svikter med stor tilleggslast, men bruddet er veldig plan, og snøen over sklir ut av seg selv.

LBT@6cmQ2 Nedføyket nysnø svikter ganske lett.

Skredaktivitet

31. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ, S, SV, V Gikk mange naturlige løssnøskred i dag . Også noen skiløperutløste små flakskred og løssnøskred så ut som.

ObsID: 264948

Romsdal / RAUMA

Snø

31.03.2021 kl. 14:56

1160 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Ferske skred Ser det har gått mange ferske skred

ObsID: 264928

Romsdal / RAUMA

Snø

31.03.2021 kl. 11:51

1024 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  10 cm nysnø siden i går ettermiddag her over 800 moh. Lett bundet på utsatte plasser.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 264894

Romsdal / SUNNDAL

Snø

31.03.2021 kl. 09:44

1283 moh

Okm (Ukjent)

Skredhendelse

31. mar 09:30 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 75 m bred bruddkant Brattheng Ingen personskader

ObsID: 264875

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org