Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 21.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte stader kan det vere lett å løyse ut skred i leheng med ferske fokksnøflak danna i vind frå søraust - også i skogen. Der det samlast mest snø kan skreda bli store (str. 3). I søraustleg sektor kan gamle fokksnøflak på vedvarande svake lag i snødekket løysast ut, helst der fokksnøflaka er tynne. Ver merksam på fareteikn som drønn og skytande sprekkar. Tynt snødekke og mykje oppstikkande stein gjer at sjølv mindre skred kan gjere stor fysisk skade.
Snøoverflata over skoggrensa er prega av vind frå søraust. Snødekket har store områder med kantkorn i overflata. I skjerma terrengformasjonar og i skogen kan det vere mjukare flak og laus snø. Ryggformasjonar er avblåst. Det er snø frå fjorden, og brukbart skiføre frå 2-300 moh.
Kantkorn og rim i overflata danna rett etter nyttår er mange stadar dekka av fokksnø. I tillegg finst det kantkorn kring skarelag djupare i snødekket.
Tirsdag blei det rapportert om drønn i ferske, mjuke flak i skogen i Vengedalen.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-11 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

21.01.2021 kl. 10:21

789 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Tett skydekke med høye skyer foreløpig. Blåser friskt fra sø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot smørbottn. Vinden har tatt godt og det er avblåst på rygger og kuler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Variabel hardhet på snødekket i høyden.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Bryter mot gammel, hard smelteomvandlet snø her.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 800 moh Vind gir ferske flakdannelser på utsatte plasser kan det være lett å løse ut skred.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Overliggende snø er i stor grad bærende og det skal mer til å påvirke svakt lag nå.

Vær

8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Sterk vind gir snøfokk også i skogen. I høyden er flakene generelt hardere, men det fins fortsatt fin snø i skjermede formasjoner.

Tester

LBT@60cmQ3 Stor tilleggslast her på tykkere snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind har gitt flakdannelser av varierende hardhet i høyden. Flakene er nå generelt bærende og det skal mer til å påvirke vvsl. På utsatte plasser vil likevel ny pålagring gi ustabilitet og mulighet for å løse ut skred mel liten tilleggsbelastning. Samme situasjon Vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

30 cm 4F/P RGxf D, 3 cm 1F FC/FCxr 1 mm D, 25 cm 1F/P FCxr 1 mm/1 mm Gammelt mf som er i ferd med å fasetteres. Kommet lengst øverst, men henger fortsatt sammen., 2 cm 4F FC 2 mm D Bryter her ved stor tilleggslast., 20 cm K MF -3,4 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 60 cm 800 moh østlig leformasjon.

ObsID: 251117

Romsdal / RAUMA

Snø

19.01.2021 kl. 11:31

1168 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot kirketaket og kjøvskardtinden. Greit med snø i store konkave formasjoner. Spesielt mot s og ø. Ellers generelt lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skiføre, men Generelt lite snø mot hurrungen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vinden har tatt godt også i skogen og gitt mindre flak.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Typisk ut mot tynt snødekke der vinden har fått tak. Godt utviklet kantkorn 2mm på hardt underlag. Overliggende snø er her fasettert og uten spenning. Her 800 moh NØ.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet pent vær. -10 oh vind her på toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lbt bryter ved middels belastning i kantkorn ved termometer. Glatt brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh På utsatte plasser i høyden er det bra snøtranport og ferske flakdannelser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der flakene er harde er det generelt vanskeligere å påvirke, men vind gir lokalt ferske flak som kan være lett å påvirke på utsatte plasser.

Vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i helt ferske, myke flak i skogen. Høyere opp er flakene hardere og vanskeligere å påvirke.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Tørr Her i vengedalen har sørøsten tatt godt og det er ferske flakdannelser også i skogen såvel som i høyden. Ellers er det mye fin snø i skjermede formasjoner. Det er generelt lite snø for årstiden og det er Str 2 skred som er mest aktuell skredstørrelse. På utsatte plasser kan det også samle seg nok snø til å gi Str 3 skred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ferske flakdannelser i et snødekke som har store områder med svake lag av kantkorn er hovedproblemet. Det er mange steder lite spenninger i overliggende lag, men vind gir stedvis pålagring og nye flakdannesler. Det er stor grad av oppbyggende omvandling i snødekket og løs snø fasetteres gradvis. Vedvarer med samme værtype Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm 4F/1F RG/RGxf, 2 cm F FC 2 mm D, 50 cm 1F MF -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1100 moh N

ObsID: 250833

Romsdal / RAUMA

Snø

19.01.2021 kl. 11:31

1168 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her mot kirketaket og kjøvskardtinden. Greit med snø i store konkave formasjoner. Spesielt mot s og ø. Ellers generelt lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Skiføre, men Generelt lite snø mot hurrungen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Vinden har tatt godt også i skogen og gitt mindre flak.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Typisk ut mot tynt snødekke der vinden har fått tak. Godt utviklet kantkorn 2mm på hardt underlag. Overliggende snø er her uttørket og fasettert og uten spenning. Her 800 moh NØ.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lettskyet pent vær. -10 oh vind her på toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Lbt bryter ved middels belastning i kantkorn ved termometer. Glatt brudd.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 1000 moh På utsatte plasser i høyden er det bra snøtranport og ferske flakdannelser.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Der flakene er harde er det generelt vanskeligere å påvirke, men vind gir lokalt ferske flak som kan være lett å påvirke.

Vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner i helt ferske, myke flak i skogen. Høyere opp er flakene hardere og vanskeligere å påvirke.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Tørr Her i vengedalen har sørøsten tatt godt og det er ferske flakdannelser også i skogen såvel som i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ferske flakdannelser i et snødekke som har store områder med svake lag av kantkorn er hovedproblemet. Vedvarer med samme værtype Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P RG D, 2 cm 4F RGxf 1 mm D, 20 cm 4F/1F RG/RGxf, 2 cm F FC 2 mm D, 50 cm 1F MF -10 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm 1100 moh N

ObsID: 250834

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org