Snøskredvarsel for Romsdal fredag 20.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i terreng som har samla fokksnø. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt ny nedbør og pågåande kraftig vind frå søraust vil gje auka pålagring i nordlege leområder og ferske fokksnøflak.
Kraftig vind har siste døgnet transportert snø inn i nordvestlege leheng. Den gamle snøoverflata er prega av mykje vind, hardt på kuler og ryggar. Mildværet 4 desember har gjennomfukta snødekket opp til 1000 moh og seinare frose til. I Romsdalen er det skiføre med god såle frå omlag 300 moh.
Svake lag av kantkorn forventast mange stedar å vere øydelagde av mildvær eller ligg under bærende skare.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-6 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

20.12.2019 kl. 09:10

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør som regn på snø. Uforandret skredfare neste døgn: nedbør som regn.

ObsID: 203686

Romsdal / RAUMA

Snø

19.12.2019 kl. 12:00

885 moh

Silje@svv (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Myke flak enkelte steder som sprekker opp ved liten tilleggsbelastning
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Mykt flak, løsner på nedføyka nysnø.Q2
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Nysnø oppå skare i skogen. Skaren gikk opp til ca 800-909
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Vanskelig å se på bildet men i konkave terrengdormer var det veldig fin snø å kjøre i!
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Silje@svv Kommentar:  Rasterplate står på svakt lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Vinden hadde i fått tatt så mye enda så det meste av snøen er fortsatt ubundet. Vi leitet for å finne flakene. Men vi fant dem til slutt! Tynne og små. Se bilder, snøprofil og skredproblem

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Begynnende snøtransport. Det er bare de siste 5cm som kom i går som går ann å flytte på så når kulingen kommer i kveld er det fort ferdig med snøflyttingen

Tester

LBT@5cmQ2 Løsnet i nedføyka nysnø. Flakene er små og myke. Dårlig bruddforplantning.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Fellestur med Halgeir. Mest rekognosering for Silje i nytt område. Litt vind. Tok mer i dalene mellom fjella enn på toppen av Store Hesten. Varierer sikkert men virker som d tar mest i dalene nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh Vi måtte leite for å finne flak. Vanskelig å anslå størrelse på skred. Der vi var var det maks str 1. Antar likevel at andre formasjoner kan gi str 2 i dag med vinden som er nå. Tenker likevel det er få heng som er utsatt siden det er så lite tilgjengelig snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tenker myke flak I siste snøen er eneste skredproblem. Testkanter(miniheng) gir utslag akkurat som LBT. Sprekker opp ig løsner rett rundt skiene. Må komme mer snø om det skal skje så mye. Tror ikke mildværet vil gi noe skredproblem. Det er så lite snø at tror ikke mildvær vil gi våte skred. Varslet faregrad er riktig Ingen naturlig utløste skred observert. Forventer det heller ikke. Var det meningen at det skulle stå i varselet?

Snøprofil

5 cm 1F RG D, 5 cm F DF D, 20 cm 1F MF, 5 cm 4F FC D, 10 cm P MF D

ObsID: 203638

Romsdal / GJEMNES

Snø

19.12.2019 kl. 11:46

666 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv

Vær

Ikke nedbør -1 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Nok vind på toppene til lett snøtransport, men lite å flytte på. Mjuke flak i øst, men det virker dødt og uten spenninger. Er nok bare få og i bratte skjermede formasjoner det er mulig å få ut noe

ObsID: 203630

Romsdal / Molde

Snø

18.12.2019 kl. 19:50

508 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ThomasN
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ThomasN Kommentar:  Testheng med mye vindlasting

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra SV ↗

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små Myke flak sprekker opp under ski i bratte testheng. Liten evne til bruddforplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Myke flak i bratte heng over skoggrensa antas å være størst skredproblem. Regn under 500m har bundet overflaten som gir liten mulighet for vindtransport. Over 500m er det fortsatt noe snø tilgjengelig for transport. Selv om nysnøen forventes å binde seg bedre til underlaget med tiden. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Vindpakket myk Tørr 2cm frosset regnskare opp til ca 500m. Gradvis mindre over. Nysnø som kom mandag har dårlig binding til gammelt og hard snølag. Antydning til kant under skarelag men ingen utslag på tester.

ObsID: 203553

Romsdal / GJEMNES

Snø

17.12.2019 kl. 13:07

733 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  knutinge@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vestover mot Snøtind
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Østover mot Trollheimen
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  glatt brudd under nysnøen

Tester

LBT@10cmQ1 Middels Brudd i nysnø ved lette klapp

Vær

Ikke nedbør -2 °C 3 m/s 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnø i ytre strøk siste døgn. Ca 10 cm som er vindpåvirka til myke flak noen steder. Nysnøen ligger på et tynt skarelag, men gunstig lagdeling lengre ned. Med mer nysnø øker fg fort til 2. Fortsatt litt løs snø tilgjengelig for vind. Det sprekker opp rundt skia, men evt flak ventes ikke å være store. Problemet er begrenset til Romsdalshavøya som har fått nysnø. Det gamle snødekket virker stabilt her ute Litt øeknde

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm, 1 cm P MFcr 3 mm, 3 cm 4F RG 1 mm, 1 cm P MFcr, 15 cm 4F RG 1 mm, 12 cm 1F RG 1 mm, 45 cm P RG 1 mm, 35 cm K MF 2 mm M 0 °C @ 120 cm, -0,6 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 35 cm, -2,5 °C @ 12 cm, -4,5 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 203378

Romsdal / GJEMNES

Snø

17.12.2019 kl. 11:56

412 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv Kommentar:  Mot Eresfjorden

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 50% skyer Oppklarning utover morgenen og kaldere vær. Mer skyer sørover

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tynn snerk på nysnøen opp til ca 400 her. Snøen henger i trea lavere i nærheten. Bra med snø i skogen ned mot havnivå, spesiellt på Nordmørssida

ObsID: 203362

Romsdal / RAUMA

Snø

17.12.2019 kl. 09:49

915 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE

Snødekke

7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Skiføre fra parkering på de fleste vanlige utgangspunkt for tur. Fin og jevn såle fra 300 moh. Gammelt snødekke er preget av mye vind. Hardt på kuler og rygger. Fortsatt myk og fin snø i mage skjermede formasjoner. 7 cm lett og tørr nysnø fra i går kveld gir et jevnt og fint skiføre. Har vært litt vind i den nye snøen i høyden.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Tilskyende. Kommer noe rusk fra sv. Klarvær gjennom natten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Mest aktuelle problemet er nok den siste snøen i isolerte faresoner som inngang til renner, nedfor rygger OL. Det finnes også svake lag av kantkorn i forbindelse med flere skarelag i snødekket. Utviklingen er ikke kommet langt og det trenger ikke defineres som et eget skredproblem ennå. Utviklingen vil fortsette og vi får følge opp dette utover.

Skredfarevurdering

1 Liten Litt ny snø over et generelt stabilt snødekke. Vind i Høyen vil kunne gi små, ustabile flakdannelser i utsatte områder som inngang til renner, under rygger ol. Det er også flere steder lag med kantkorn i snødekket. Spesielt under skarelag, ut mot kuler ol. Lagene gir utsalg på LBT med middels stabilitet på utsatte områder. Utviklingen er ikke kommet langt ennå og det virker ikke å dekke sammenhengende områder. Tar det derfor ikke med som sp ennå. Holder seg som i dag med samme værtype. Varslet faregrad er riktig Fint varsel

ObsID: 203314

Romsdal / RAUMA

Snø

17.12.2019 kl. 09:17

670 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

7 cm F PP D, 0,2 cm I IF, 2 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 3 cm P FCxr D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 25 cm P MF M -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm Ca 700 moh Ø, på en konveks i terrenget. Her er det en tynn snerk med lite utviklet, men løs kantkorn under. Kun representativt for små områder i fjellsiden. Generelt er det mye mer fokksnø.

ObsID: 203306

Romsdal / RAUMA

Snø

17.12.2019 kl. 08:59

582 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  5 cm nysnø fra i går kveld over vindskare av varierende hardhet og tykkelse. Har vært litt vind i snøen her over tregrensen.

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 203297

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org