Snøskredvarsel for Romsdal lørdag 09.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold som følgje av nedsnødd rim eller kantkorn. Ver forsiktig i leområder der vinden har lagt igjen nysnøflak.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert fredag kveld etter informasjon om aktive rim og kantkornlag. Det er krevjande skredtilhøve på fjellet. Skredproblemet finnest i nysnøen frå fredag og laurdag. Der vinden har flytta denne snøen slik at det er danna flak vil det vere lett for ein skikøyrar å løyse ut skred. Bygevêr gir store variasjonar i snømengdene og storleiken på moglege skred er venta å vere 2- middels store, men større skred kan heller ikkje utelukkast. Før nysnøen kom var det vêrtilhøve for utvikling av ustabile rim og kantkornlag på eller i nærleiken av overflata. Ver merksam på drønn og skytande sprekker som er indikasjonar på at svake lag er ekstra ustabile.
Nysnø til havnivå fredag har lagt seg på eit varierande snødekke som var solpåverka i heng mot S og i ulik grad av vindpåverking elles på fjellet. Siste vekes snø har stort sett gode bindingar til det gamle snødekket som vart kraftig påverka av mildvêr til fjelltopphøgde i slutten av februar. Det finns framleis lagdeling høgt til fjells, men skaren som no ligg under nysnøen er berande opp til omlag 1200 moh.
Det er fleire observasjonar av kantkorndanning og overflaterim dei siste dagane.
Ved Hurrungen i Isfjorden vart det observert eit middels stort naturleg utløyst flakskred fredag.
Det går kraftige snøbyger i regionen fredag. 15-20 cm nysnø både på Romsdalshalvøya og i Rauma. Skytande sprekker og drønn vart observert ved Blånebba og dette tyder på at rim og kantkorn har snødd ned og utgjer eit skredproblem.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -9 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

09.03.2019 kl. 21:08

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vind siste 48 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185239

Romsdal / NESSET

Snø

09.03.2019 kl. 17:22

1372 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Ca 40 cm lett tørr nysnø som raskt vil flytte på seg om det kommer vind. Snøen virket til å ha satt seg godt mot den gamle skaren. Ingen oppsprekking. Opplevde lite drønn på ryggformasjon med tynt snødekke. Virket som et lite og avgrenset område. Ca 1100 moh. Opplevde ikke flere drønn på turen

ObsID: 185235

Romsdal / NESSET

Snø

09.03.2019 kl. 15:42

1361 moh

Robert Ulfsnes (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185202

Romsdal / Grønntinden

Snø

09.03.2019 kl. 15:30

1057 moh

Bjørn (Ukjent)

Skredhendelse

9. mar 15:30 (+01:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø Brattheng Stor skavel, mye nysnø og direkte sollys. Skiløpere i nærheten, men ikke i selve skredet

ObsID: 185224

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 15:18

938 moh

Thomas@SNO (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas@SNO

Skredhendelse

9. mar 05:19 (+01:00) Tørt løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst SV-vendt Brattheng

ObsID: 185335

Romsdal / Skjervan

Snø

09.03.2019 kl. 14:00

1380 moh

Hans (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferskt flakskred i Kvernhusbotnen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV over 800 moh Nysnøen har ikke vært veldig vinpåvirket og har lite flaktendenser. Men i enkelte leområder der det har lagt seg opp mer snø ble det observert drønn i snøen. Bruddfalten er ujevn og bindingene i flaket er svake. Snøen har lagt seg for det meste i terrengformasjoner som vender mot nord-nordøst.

Faretegn

Rimkrystaller

Stort snøfall I siden ned mot Nysetra ligger det 20-40 cm nysnø, mer i leområder.

Ferske skred Observert ferskt flakskred i nord-nordøst hellingen i øvre del av Kvernhusbotnen,ca 2 km vest for Nysetra. Str 2, bruddkant ca 50 m bred, ca 900 moh.

Drønn i snøen Enkelte drønn der snøen har lagt seg opp i nord-nordvest flanken opp mot toppen. Svake bindinger i nysnøen.

ObsID: 185199

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 13:44

971 moh

Pedda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pedda

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185213

Romsdal / Solveig Kosberg

Snø

09.03.2019 kl. 13:00

998 moh

solveig@NVE (*****)

Snødekke

Virker som snøen stor satt godt mot gammelsnøen der vi var. Fin lett ubunden kald snø. Ubunden snø også på toppryggen. Hørte fra noen som var på Skjervan at snøen ikke hang like godt der. Ut fra det de fortalte slapp snøen innad i nysnøen, ikke mot gammelsnøen. Vær obs ved vindøkning, da vil skredfaren raskt øke. så litt snøfokk på de høyeste toppene,

Tester

ECTNQ3 God Kun småbrudd Q3 rett under spaden, fikk ingen bruddforplantning.

Faretegn

Stort snøfall I lesider lå det opp mot 40-50 cm tørr løs snø, noe mindre på rygg/losider.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst flere tørre løssnøskred i flere himmelretninger, str 1-2. Ett str 1 flak løsna naturlig fra Vengetind, et str 1 flak løsnet mot gammelsnø fra Blånebba-siden (normalveien) skiløperutløst. Hadde god sikt og så spor på så og si alle topper i Isfjorden. Så ut som det var løs fin snø overalt og så ingen skiløperutløste skred med unntak av det lille på Blånebba.

ObsID: 185233

Romsdal / FRÆNA

Snø

09.03.2019 kl. 12:45

255 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torehum@svv

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV Løssnøskred i brattheng fra Butippen og Bjørnen. De fleste ser ut til å væte utløst i nærheten av bratte klipper.

ObsID: 185166

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:35

1081 moh

Gustav@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gustav@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere flakskred har gått i den nordvendte botnen på nordsiden for galtåtind. Sannsynligvis natt til i dag da det lå litt nysnø oppå. Det har tidligere vært rapportert om kantkorn og rim i nordvendte botner.

ObsID: 185217

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:13

1130 moh

sondrekv (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185182

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:09

450 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 30 cm siden torsdag. Løs og fløffi her i skogen, men sola varmer nå

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s 1% skyer Pent vær i dag på lørdag. Kan ikke se særlig føyk foreløpig. Sola varmer.

ObsID: 185112

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:04

966 moh

Odd Erik (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Odd Erik

Notater

Skiløperutløst skred. Østlig himmelretning. Størrelse 1-2. Så det fra avstand da det skjedde

ObsID: 185254

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 12:00

1305 moh

Jonasl (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert rimkrystaller ca 30 cm ned i snødekte under eit firefingerfast fokssnølag (10cm). Observert rim på overflata, men kunn i høgda. Såg ingen rim under 1000 moh

ObsID: 185178

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:49

860 moh

Eirik (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Eirik

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen binder godt mot skaren. Men får brudd i nysnødekket.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V. Over 0 moh Løsnet flere små løsnl og flakskred i vestflanken på kaltind

ObsID: 185122

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:43

1039 moh

Bjørg@hemsedal (**)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185103

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 11:11

1113 moh

sondrekv (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  sondrekv
ObsID: 185184

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 10:57

667 moh

tmeling@nortind.no (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred i nordvendte sider, fra 700moh og oppover

ObsID: 185093

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 10:17

359 moh

birgitrustad (****)

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen. Kun mindre løssnøskred å se, ingen flak. God sikt.

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen,

ObsID: 185084

Romsdal / RAUMA

Snø

09.03.2019 kl. 07:11

24 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  5 cm nysnø fra i går høvles og i natt. Kaldt og klart vær nå på morgenen.

Vær

ObsID: 185067

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.03.2019 kl. 22:22

2 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø siste døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet videre snøfall neste 8 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 185040

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.03.2019 kl. 22:21

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 185039

Romsdal / RAUMA

Snø

08.03.2019 kl. 16:21

1088 moh

ØyvindD (Ukjent)

Notater

Observasjon motatt fra kompis: Kommet mye snø sist 36 timer og mye vind i høyden. Problem 1: nysnø og vin Problem 2: tynt skarelag med kantkorndannelse under. Dette er der solen tok på tirsdag i øst og sør mellom ca 600 og 1000 MOH. Problem 3: rim

ObsID: 185022

Romsdal / RAUMA

Snø

08.03.2019 kl. 12:32

1103 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Gikk akkurat et str 2 skred i bratt n. Blåser godt her i høyden og lettsnøfokk langs bakken.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 184915

Romsdal / VESTNES

Snø

08.03.2019 kl. 08:41

179 moh

torehum@svv (*****)

Snødekke

5 cm nysnø Inntil 5 cm nysnø.

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Gjelder Skorgedalen

ObsID: 184844

Romsdal / Veslefjellet

Snø

06.03.2019 kl. 15:05

1050 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 1300 moh og 800 moh Løssnøskred observert i webkamera.

ObsID: 186176

Romsdal / RAUMA

Snø

06.03.2019 kl. 14:34

440 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østover
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørover
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Østvendt side
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1500 . Bedre profil kommer seinere
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Hei fra fjellet !
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng over 800 moh Fant egentlig ikke noe ordentlig fokksnø i dag der jeg gikk men antar det finns andre steder mer tydelig. Lett å sende små våte skred i solvendt bratt der varmt nok.

Skredfarevurdering

1 Liten Det var så å si vindstille i fjellet i dag. Sola varmet. Lite faretegn bortsett fra rimkrystaller , men etter kjøreturen hjem på etterrmiddagen så det ut som at det har gått noen skred på solvendte bratter . Blir spennende til neste snøfall med tanke på rimet. Det finns nå solskorpe til topps der riktig solvinkel/bratthet, og ellers rimkrystaller . Snøen som kom forrige uke er blitt kantkorn, også solvendt under skorpen , men mindre enn 2mm enda. . Inntrykk av Fg 1 i dag, eventuelt en lav Fg 2. Stigende med meldt nedbør og vind. Bra beskrivelse .

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate tørr i skyggen men sola varmet til topps der riktig vinkel/bratthet. Ser ut til at her har det kommet et dryss nysnø i morgentimene eller i natt. Den skjuler rimkrystallene og blander seg i de . Lite vindpåvirka snø her , fant bare F og 4F , og gammel skare. Bra med snø i høyden , men vel under 1 meter i skogen.

Tester

@40cmQ2 God Svikter i kantkorn under tykk skare , med ekstra stor tilleggslast . Det er det gamle kantkornproblemet vi hadde tidligere i vinter,

@15cmQ3 God Svikter i gammel sjikt i siste snøen med stor tilleggslast.

Faretegn

Rimkrystaller Bare rimkrystaller som faretegn enn så lenge idag. Det har trilla ned noen snøklumper i solvendt bratta men ikke nok til å kalle det skred.

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred å se her, men det har trilla ned noen snøklumper i solvendt bratta ila dagen. Men ikke store nok til å kalle d et skred

Snøprofil

7 lagdelinger observert Fra 1500 Vest, NV . Nokså tykk snødekke .

ObsID: 184497

Romsdal / MOLDE

Snø

06.03.2019 kl. 14:33

514 moh

solveig@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  solveig@NVE
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  i skogen

Skredfarevurdering

1 Liten Vurdering for ytre og lavereliggende områder: Ingen skredproblemer nå. Finner ikke fokksnø så lavt nede. Økende dersom det kommer nedbør/vind. Vær obs på rimdannelse (ikke veldig store men kan være utbredt og ligger på skare) dersom det kommer snø uten vind i starten av snøfallet.

Snødekke

Skare Tørr bruddskare opp til ca 600. på toppryggen var det hard fokksnø.

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det ligger rim på toppen av bruddskare nesten overalt i denne fjellsiden i hvert fall. 1-2 mm store. Der sola har tatt er det ikke rim/de er veldig små. Vil anta rim kan bli et problem mot NV-SØ hvis neste snøfall starter uten vind/mildvær først. Overflaten er nokså ruglete og snødekket er tynt her, men i større fjellsider kan man ikke utelukke at det kan bli en del bruddforplantning hvis det danner seg større sammenhengende flak over rim. Ikke funnet overflatekant.

Snøprofil

3 lagdelinger observert

ObsID: 184493

Romsdal / RAUMA

Snø

06.03.2019 kl. 13:18

1512 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal

Faretegn

Rimkrystaller Opp til 1cm lange rimkrystaller (men mest mindre) , ligger på F mykt løsere fasetert snø. Rim er største her i høyden. Obs hvis de føyker ned og ved neste snøfall. Ligger også på 4F i nærheten.

ObsID: 184479

Romsdal / RAUMA

Snø

06.03.2019 kl. 12:33

946 moh

torolav@obskorps (*****)

Notater

Det meste av fokksnø er omdanna til kantkorn i skyggevendt, så det er fint skiføre. Det er godt utvikla rim i skyggevendt. Dei fleste stader ligg rim på mjuk/laust kantkorn. Ikkje rim i solvendt. Sol har påvirka i bratt sørvendt, men ikkje ellers.

ObsID: 184538

Romsdal / RAUMA

Snø

06.03.2019 kl. 11:23

782 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra tregrensa 700.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørvendt side
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Sørvendt side 2

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s 10% skyer Pent vær nå i formiddag. Kan ikke se føyk av betydning foreløpig. Komt et dryss nysnø i morgentimene ser ut som.

ObsID: 184437
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.