Snøskredvarsel for Romsdal tirsdag 08.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke mot faregrad 3-betydelig i takt med økende nedbør og vind. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og kraftig vind fra N ventes å gi ny flakdannelser i leheng. Problemet vil være størst over tregrensen i leheng mot S og terrengformasjoner som samler snø. I ferske nysnøflak vil det være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 3. I enkeltheng med ekstra stor pålagring vil det være fare for naturlig utløste skred. Snødekket vil være mest følsomt for skredutløsning når været står på. Snøen vil komme med bygevær og det kan være store lokale variasjoner i hvor nedbøren kommer. I de områdene som får mest nedbør ventes faregraden komme opp i 3-betydelig.
Etter mildværet fredag regnes snødekket som stabilisert nesten helt til topps. Snødekket er gjennomsmeltet omtrent til skoggrensa, over skoggrensa finnes det gradvis mer snø som ikke er smelteomvandla, særlig i leområder. Over ca 1000 moh ligger det litt nysnø fra de siste dagene. Det er lite eller ingen snø i lavlandet.
Det ble observert noen små våte skred i regionen på søndag.
Mandag formiddag var det lett regnvær under ca 500 moh og rolige vindforhold i høyden.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nord.
-9 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh natt til tirsdag.
Skyet.
Bygevær med lokale variasjoner i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

08.01.2019 kl. 19:32

865 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  30 cm vindpåvirket snø over gammel skare. Øverste 10 cm 4f flak. F under.

Snødekke

Moderat snøfokk Tørr 20-30 cm ny snø over 300 moh. ligger på hardt smelteomvandlet snø. Over skoggrensen er snøen ujevnt fordelt i terrenget. Rygger og kuler er avblåst helt ned på gammel skare. Ellers ligger flakdannelser av varierende størrelse og hardhet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh Det virker som snøen stabiliserer seg relativt raskt, men så lenge bygene står på vil det være lett å løse ut skred i noen bratte heng.

ObsID: 174633

Romsdal / RAUMA

Snø

08.01.2019 kl. 11:00

988 moh

Erwin (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erwin Kommentar:  Minst 15 cm høy bruddkant
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erwin
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Erwin Kommentar:  Etter at skredet gikk ligger det fortsatt 15 cm snø over hardt skare, under selve bruddkanten.

Skredhendelse

8. jan 11:00 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 16 cm høy og 15 m bred bruddkant Leområder Bruddbredde bare anslås, kunne ikke bli sett pga dårlig sikt. Skredet ble løst ut 30 meter under toppen.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 174582

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 10:42

70 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). nøbyger og kraftig vind fra N ventes å gi ny flakdannelser i leheng. Problemet vil være størst over tregrensen i leheng mot S og terrengformasjoner som samler snø. I ferske nysnøflak vil det være mulig for en skiløper å løse ut skred opp til str 3. I enkeltheng med ekstra stor på lagring vil det være fare for naturlig utløste skred. Snø dekket vil være mest følsomt for skredutløsning når været står på. Snøen vil komme med bygevær og det kan være store lokale variasjoner i hvor nedbøren kommer. . FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 174540

Romsdal / RAUMA

Snø

08.01.2019 kl. 10:08

588 moh

knutinge@svv (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  knutinge@svv

Snødekke

70 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh Fin lett nysnø i skogen som ligger på skare

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer Lett snøvær

ObsID: 174529

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 07:56

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Minkende skredfare neste døgn: Avtagende nedbørsaktivitet.

ObsID: 174506

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 07:55

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn siste uken. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren er ventet og avta noe.

ObsID: 174374

Romsdal / RAUMA

Snø

06.01.2019 kl. 10:22

1057 moh

Halvor@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Her i skoggrensen er hele snødekket smelteomvandlet. Kun et skarelag ved skredkort, men også dette er i ferd med å smelte/ brytes ned. Jevn fuktfodeling i hele dekket. Innsynkning fot ca 20 cm.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Halvor@NVE Kommentar:  Noen mindre glideskred i østsiden på blånebba. Typisk sted. Også mange glidesprekker. Bra sig i snøen i det varme været.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett regnvær i dag, snø over ca 1000 moh. Snødekket er generelt isotermt og smelteomvandlet helt gjennom mange steder under 1000 moh. I leformasjoner ligger det fuktig/våt snø som ikke er omvandlet ennå. I bratte heng under ca 1000 moh er det fare for naturlig utløste våte skred opp til Str 2 der snøen ligger mot hardt og glatt underlag (sva ol.). Over ca 1000 moh er problemet i den nye snøen ved at nysnøflak legger seg over svake lag av løsere snø. Dette kan gi ustabile områder og mulighet for å løse ut Str 2 skred med liten tilleggsbelastning. Denne situasjonen vil vedvare så lenge det relativt varme og fuktige været fortsetter. Varslet faregrad er riktig Bra varsel!

Snødekke

Stor snøsmelting i fjellet. Varmt, fuktig og vindstille. Mange bekker og elver er åpne under tregrensen. Over tregrensen er snødekket mer bærende etter kraftig vind. Høyere oppover blir det mer og mer snø som ikke er omhandlet, spesielt i leheng.

Vær

Regn 5 °C 0 m/s 100% skyer Lett regn, lite vind og høy luftfuktighet. Varierende snøgrense 1000-1300 MOH nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Fikk ingen utslag i svake lag på tester i dag, men det er sannsynlig at det kan finnes svake lag høyer oppe, der det er kommet mer snø de siste dagene.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Mellom 1000 moh og 500 moh Snødekket er isotermt og siger mot sva

Snøprofil

30 cm 1F MF 0 mm/0 mm M-W, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm M-W, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 30 cm P MF 0 mm/0 mm M-W Hurrungen ca 1100 moh SV. Hele snødekket er isotermt.

ObsID: 174275

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snø

05.01.2019 kl. 17:09

2 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og snøsmelting. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren er ventet og avta.

ObsID: 174195

Romsdal / Tafjord/pyttbua

Snø

05.01.2019 kl. 09:59

1148 moh

Mellera (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Henning mella
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt vestover ved pyttbua
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt vestover ved pyttbua

Snødekke

15 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Våt Meget lite snø i fjellet. Mildværet og vinden har fjernet mye av snøen som kom i forrige uke. Det ligger fokksnø i østlig helning, fra 1300 m høyde

ObsID: 174243

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org