Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 04.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Nytt vedvarende svake lag høyt i snødekket kan bli påvirket av enkelt skiløper. Vær også forsiktig i soleksponert brattheng om ettermiddagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind utover ettermiddagen vil føre til snøtransport og dannelse av ustabile fokksnøflak. Dette gjelder hovedsakelig i høyden hvor snødekket er kaldere. Det kan finnes et nyutviklet kantkornlag i overgangen mellom gammel skare og nyere snø. Enkelte steder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkelt skiløper. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli store. Det er usikkerhet rundt utbredelsen av problemet i regionen. Temperaturstigning og solinnstråling vil kunne svekke bindingene i den øverste delen av snødekket, og våte løssnø- eller flakskred kan løsne av seg selv der snødekket blir vått.
De siste uken har vært preget av snøbyger med store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Natt til søndag har det lokalt kommet 10-20 cm nysnø med relativt svak vind. I løpet av siste uke er det totalt kommet ca. 50 cm nysnø rundt skoggrensen.
Det er observert et nytt lag med begynnende kantkorn høyt i snødekket ovenfor ca. 600 moh. Det er foreløpig en stor grad av usikkerhet rundt utbredelsen. I høyfjellet over 800 moh er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
På søndag ble det observert et naturlig utløst str. 3 flakskred på nordvendt side av Sepmolla nær Ballangen. Søndag ble det også observert et middels stort flakskred nord for Fagernesfjellet ved Narvik, trolig skiløperutløst.
Søndag formiddag var det snøbyger til havnivå i Narvik, men det ble klar himmel og pent vær utover ettermiddagen.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

04.05.2021 kl. 18:37

1157 moh

Oda Førlie (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Oda Førlie

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Moderat snøfokk Spor fra 3. mai har blåst igjen i mørkholla. Bilde tatt fra baksida.

ObsID: 271254

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2021 kl. 14:57

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:57

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271244

Ofoten / Narvik

Snø

04.05.2021 kl. 13:40

1022 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE Kommentar:  Overflaterim. Kanskje ikke så lett å se på bildet.

Snødekke

Rim på mykt underlag Overflaterim fra ca 1000moh til ca 1600moh. Både på hardt og mykt underlag der vinden ikke hadde tatt skikkelig.

ObsID: 271261

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 19:19

1173 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Flere løssnøskred, ett par str 3 flakskred. Usikkert når de er gått, enten igår eller idag iforbindelse med soloppvarming
ObsID: 271148

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:57

1273 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø til topp etter snøfall går. Har vært lite vindtransport og myeløssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 271126

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 14:10

1028 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet 20 cm nysnø men relativt lite vind. Men det er pålagret ustabile fokksnøflak i bratte leheng som lett kan løses ut mindre skred i. Kald snø i høyden gjør at stabilisering vil ta noe tid. I solvendte sider vil sola varme opp snødekket slik at det er mulig med naturlig utløste løssnøskred. Ikke observert ny kantkorndannelse under den ferske fokksnøen Vindøkning fra øst vil gi betydelig snøskredfare med rikelig løssnø tilgjengelig for vindtransport. Skredproblemet vil være i vestvendte brattheng hvor det vil pålagres fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

12 cm F PP, 18 cm 4F/1F RG D, 3 cm F+ DF, 44 cm K MFpc -5 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 12 cm, -4,1 °C @ 22 cm, -3,9 °C @ 30 cm

ObsID: 271121

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

03.05.2021 kl. 13:18

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:18

Skredaktivitet

3. mai 13:19 (+02:00) - 2. mai 13:19 (+02:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst SV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271100

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 13:15

600 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 15 cm løssnø tørr i og ved tregrense i nordvendt side

ObsID: 271098

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 12:10

921 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredaktivitet

3. mai. 12-18 (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 1200 moh Et eldre str 3 skred (kanskje igår). Ett str 2 gikk nå. Trolig nedføyka nysnø. Ca 4 skred totalt. Ellers Mange løssnøskred

ObsID: 271079

Ofoten / Resmålsakla

Snø

03.05.2021 kl. 11:12

676 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA Kommentar:  Resmålsakla, sørside

Vær

Ikke nedbør

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5) Noen bratte heng. S. Over 900 moh

ObsID: 271123

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2021 kl. 11:00

764 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5) N. Over 900 moh

ObsID: 271153

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 23:20

994 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte

Faretegn

Ferske skred

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Våt

ObsID: 271008

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 16:30

760 moh

PålE (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  PålE

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Topptur

Skredhendelse

2. mai 15:30 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt Skredet startet på 769 moh og sluttet på 740 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Svaberg Utløst før vi kom dit av tidligere skikjører som har kjørt ut av skredet. Like mange gamle spor inn som ut av skredet. Vi søkte av skredet med skredsøker.

ObsID: 270978

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:15

804 moh

micke@Obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  micke@Obskorps

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø over natten

Skredhendelse

2. mai 14:00 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 802 moh og sluttet på 747 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 100 cm høy og 8 m bred bruddkant Brattheng Hva som er det svake laget er litt usikkert, men antar fokksnø fra de to foregående dagene. Skredtidspunkt er også noe usikkert da jeg ikke observerte skredet.

ObsID: 270970

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 15:06

784 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst str.2,5-3 flak i nordvendt fjellside

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N, NØ tipper at dette skred gikk under natt til søndag når det var pågående vindtransport inn i N vendt heng (men dette er ren spekulasjon)

ObsID: 270959

Ofoten / Narvik

Snø

02.05.2021 kl. 08:48

41 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C Snøbyger siden lørdag kveld, mest intense nedbør siste 8 timer.

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Ca. 10cm nysnø ved havnivå. Fuktig på obssted, men basert på temperaturen må man ikke høyt til fjells for at det er tørt.

ObsID: 270898

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 13:10

598 moh

KRPE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KRPE

Snødekke

Lett snøfokk Lett nedføyket spor. En time gamle.

ObsID: 270815

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2021 kl. 12:54

631 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lite vått flakskred. Dessverre dårlig bildekvalitet
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøvær på ettermiddagen

Vær

100% skyer Oppholdsvær fram til ca kl 15. Skikkelig snøvær utover ettermiddagen etter det.

Skredhendelse

1. mai 12:54 (+02:00) Vått flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 454 moh og sluttet på 435 moh Brattheng Fikk dessverre ikke sett hva svakt lag var

Snøprofil

25 cm F DF M, 1 cm P MFcr M, 3 cm 4F DF/RGxf D-M, 28 cm 1F MF M, 18 cm 4F MF W, 30 cm 1F MF M

ObsID: 270814

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org