Snøskredvarsel for Ofoten fredag 30.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga. snøbyger og vind. Vær varsom i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt roligere vær vil være gunstig for stabilisering av fokksnøproblemet fra i går. Være likevel obs høyt til fjells hvor kaldere temperatur gjør at fokksnø trenger litt mer tid til å stabilisere seg. Områder uten fersk fokksnø regnes som generelt stabile. Det er observert noen få lommer med begynnende kantkorn nært overflaten høyt til fjells. Dette antas foreløpig ikke å være et skredproblem, men det er få observasjoner og utbredelsen er derfor usikker. Selv om sannsynligheten av skredaktivitet på dette laget er lav så kan potensielle konsekvenser bli store. Hvis sola får tak kan det gå enkelte små våte løssnøskred.
Det siste uken har vært preget av snøbyger med store lokale variasjoner i nedbørsmengde. I noen heng på snaufjellet er det totalt kommet 30-45cm med nysnø under de siste dagene. I solvendte sider er snøgrensen på vei oppover i terrenget, mens det i skyggesidene fortsatt er mer sammenhengende snø. Overgangen mellom tørr/ fuktig snøoverflate er cirka 500moh.
På tirsdag ble det observert begynnende kantkorndannelse høyt i snødekke over siste mildværsskare. Det er ikke observert noe skredaktivitet eller faretegn i forbindelse med det ennå, men det er generelt få observasjoner. I høyfjellet over 800moh. er det fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket. Det ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men det kan aktiveres ut på våren når/hvis det blir varmt og mye nedbør som regn.
På torsdag formiddag er det snøbyger til havnivå i Narvik.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:38

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:39 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 12:39 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270705

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

30.04.2021 kl. 12:25

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:25

ObsID: 270698

Ofoten / Narvik

Snø

30.04.2021 kl. 11:38

1002 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vestvendt side opp mot Linken. Avblåst noen steder
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Som vanlig ekstra vindpåvirket ved Skaret
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lavt skydekke med skiftende sikt i høyden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Gløtt av blå himmel innimellom
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Linken (sørvendt)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ved Skaret

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Fokksnø over tregrensa. Mest vindpåvirket snø i sør og vest (delvis avblåst i vest), men myk fokksnø også i nord. Mye løssnø i skogen. Lett snøfokk i de kraftigste vindkastene. Det har blitt dannet litt tåkerim både enkelte steder i skogen og på høyfjellet.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s Temperaturmåleren ved Øvre viste 0°C. -9°C i følge værstasjonen på Linken....stor forskjell i temp

ObsID: 270708

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2021 kl. 18:45

511 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I skjermede område under skoggrensen er snødekke mindre preget av vind, men fortsatt påvirket av relativt milde temperatur og er litt fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Rundt skoggrensen og oppover er det tydelig hardhetsforskjell i øverste del av snødekke, med vindpakket snø opp på løsere nysnø partikler.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Vindutsatte område som her på bilde er avblåst fra sterk V-vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Samler seg i øst vendt leområde.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Meget dårlig sikt!

Snødekke

Kraftig snøfokk 8 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøoverflate er preget av sterk vind fra V sektor og relativt mild temperatur opp til ca. 400moh. Det er lokalt dannet tykk lommer med fokksnø i østvendt leområde som har åpenbare "opp/ned" oppbygging (stiv, kram snø opp på litt løsere tørr snø).

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Torsdag har vært preget av bygevær med stor lokale forskjeller i nedbørsmengde. Nedbør har kommet som snø til havnivå. Vindstyrke har vært økende utover dagen, hovedsakelig fra V sektor med en dreining mot NV på kvelden. Null isoterm har vært på 200-400moh.

ObsID: 270646

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2021 kl. 14:25

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270592

Ofoten / Narvik

Snø

29.04.2021 kl. 13:24

995 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er pålagret fersk fokksnø i bratte leheng som trenger tid til å stabilisere seg. Gunstige temperaturer gjør at dette skjer temmelig raskt. Det er kommet mindre snø siste døgn enn antatt men pga mye løssnø tilgjengelig for vindtransport vil skredfaren være betydelig de steder hvor det de siste dager er kommet mest snø Fokksnøflak vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil avta fra fredag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr 4-5 cm våt- til fuktig nysnø under tregrense. Over tregrense har nysnø kommet med vind. Pålagret i le for vestlig vind og dannet myke fokksnøflak i bratte leheng. Stedvis skare og avblåste partier. Pågår moderat vindtransport over 500 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 600 moh

Vær

Ikke nedbør 0 °C fra V → Kraftige vindkast og snøføyke over 500 moh

Snøprofil

23 cm 4F/1F- RG D, 4 cm 4F- DFdc D Øvre del, 50 cm P-K MFpc M-W Sterk vind og snøføyke. Fikk gjort en kjapp snowpit

ObsID: 270584

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

29.04.2021 kl. 08:22

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Vær

Ikke nedbør 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:22 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:23 Ingen, 1,0 °C.

ObsID: 270532

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 18:31

1007 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 20
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Mye tørr løssnø i leområder (ca 20 - 30 cm på Baksia)
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiftende vær: Linken kl 18:30
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø opp mot Andretoppen

Skredfarevurdering

2 Moderat Når vinden skrus opp utover dagen i morgen vil det fyke godt med all løssnøen som er i terrenget. Snøvær vil bidra ytterligere til pålagringen og skredfaren vil øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I leformasjoner er det mye tørr løssnø, men snøen er tydelig vindpåvirket på utsatte plasser (noe mer enn i går på samme tid).

Vær

Ikke nedbør -8 °C Skiftende vindstyrke og skydekke. En del tåke som henger rundt de høyeste toppene.

ObsID: 270501

Ofoten / Narvik

Snø

28.04.2021 kl. 12:56

1003 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Kommet en del snø de siste dagene. Selv om det det har vært rolige vindforhold og mye løssnø, har det i høyden har det vært litt pålagring av fokksnøflak med vind fra NV. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg. Mest utsatte eksponering er Ø/SØ vendt brattheng. Mer påfyll av snø kombinert med vind fra SV som skal øke utover dagen vil det gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid til å stabilisere seg og skredfaren forventes å øke til betydelig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø fra tregrense. I høyden mer ujevnt fordelt i terrenget. Mer bundet og pålageret myke fokksnøflak i leformasjoner. Ingen store endringer i snødekket i høyden siden tirsdag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 600 moh

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Tåke. Og null sikt men sola skimte så vidt gjennom

Snøprofil

14 cm F/4F- PP/DF, 2 cm F PP, 10 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F RG, 8 cm K MFpc, 3 cm 1F-P MFpc, 42 cm K MFpc

ObsID: 270468

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 19:39

1109 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Fant litt begynnende kantkorn rett over gammel mildværskare her, men små kystaller som ikke utgjør noe skredproblem. Virker også som om de bare finnes veldig lokalt, men verdt å følge med på.

ObsID: 270392

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 18:53

822 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  45 cm løssnø på det meste! Det er generelt mye løssnø i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  På de aller mest vindutsatte stedene er det avblåst til skare eller bakke
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  I noen få heng er det litt flakdannelse med fokksnø

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er generelt mye løssnø i terrenget. I enkelte områder er det opp til 45 cm (!) løssnø. I sør er snøen veldig lett vindpåvirket, i nord er den helt løs. På noen få vindutsatte områder er det avblåst til fjell eller skare. På de mest vindutsatte områdene er det dannet litt flak, men problemet er begrenset til få heng.

Vær

Bygevær. Stort sett opphodsvær, men kom noen lette snøbyger innimellom.

ObsID: 270391

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 13:26

607 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm løssnø ved tregrense. I høyden har snøen kommet med vind og ligg mer ujevnt fordelt i terrenget med pålagring av myk fokksnø i leområder

ObsID: 270451

Ofoten / Narvik

Snø

27.04.2021 kl. 12:14

84 moh

Kaj@obskorps (*****)

Snødekke

5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Snøbyger under natt til tirsdag.

Vær

Snø 1 °C

ObsID: 270338

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org