Snøskredvarsel for Ofoten mandag 19.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Sol og høye dagtemperaturer kan føre til naturlig utløste skred, særlig i leområder i høyden og i bratte solvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt høye temperaturer og sol. Snødekket er allerede gjennomfuktet mange steder og det ventes fortsatt naturlig utløste våte løssnøskred og flakskred. Hold avstand til utløpssoner for skred, og vær oppmerksom på områder med glidesprekker. Dersom varmen klarer å påvirke vedvarende svakt lag, som er observert i indre strøk, så kan det gå store eller svært store naturlig utløste skred. Det er imidlertid svært vanskelig å forutsi når og hvor de løsner. Utbredelsen til skredproblemet er imidlertid svært begrenset, men utvis varsomhet. Skredfaren varierer gjennom dagen i takt med oppvarmingen og solinnstråling, bruk dette aktivt i turplanleggingen.
I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø som har kjent på milde dagtemperaturer.
I høyfjellet over 800-1000 moh er det stedvis fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn fra kuldeperiode i januar. Men lagene er vanskelig å påvirke, og finnes i størst omfang i indre strøk.
Det er ikke observert skredaktivitet siste tre døgn. I Ballangen er det observert en del skavelnedfall søndag, samt ansamlinger av smeltevann i søkk.
Det har blitt observert rim i fjellet mellom Narvik og Bjørnfjell. Dette kan nå være nedføyka, men vi mangler observasjoner som bekrefter dette.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-10 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lokal nattefrost i fjellet. Mer skyet mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

19.04.2021 kl. 12:30

594 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lite snø mange steder under skoggrensen. Bilde tatt på ca. 200moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Tydelig smelteriller rett under skoggrensen. Bilde tatt på ca. 400moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 575moh i østvendt terreng i kystnær strøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våraktig skikjøring på Langvågtuva i dag.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 6 m/s fra S ↑ 64% skyer Mildt! Mer overskyet i dag enn det som er varslet.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Meget våt Mildværet har satt sitt preg på snødekke i lavlandet. Det har vært mye smelting de siste dagene og under skoggrensen er det nå tynn med snø, og isoterm, grovkornet MG til bakken. Ovenfor skoggrensen er det litt lagdeling i snødekke fortsatt, med opphopning av vann rundt noen gamle skarelag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ganske mildt i dag- men det er ikke første gang snødekke er utsatt for høy temperatur. Det skal også nevnes at det var mer overskyet enn varslet og at det var dermed mindre solinnstråling som kunne svekke snødekke.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V under 1500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare er relatert til svekkelse av snø på grunn av mildvær. Det var litt overskyet i dag, noe som begrenset omfang av smelting i solvendt aspekter. Men det var likevel høy temperatur høyt til fjells og det ble observert opphopning av vann rundt gamle skarelag i snødekke som kan tyder på økt fare relatert til våteflak skred. Slik våteflak er notorisk vanskelig å varsle for, og det er gjerne lite faretegn relatert til de. Men mildvær har pågått i flere dager nå og selvom det har vært mildt har det heldigvis ikke vært noe regn på snødekke som hadde gitt større grad av svekkelse på kortere tid. Ingen stor endring ventes i morgen (tirsdag). På onsdag vil kaldere temperatur og en ny runde med nedbør skaper ny skredproblem med fokksnø i høyden.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde ok oversikt over flere relevant skredbane under kjøring og selve obstur. Det ble ikke observert noen dagsferske skredaktivitet- men stor sjanse for at det har vært en del str.1 våteløssnøskred som ikke var synlig fra avstand.

Snøprofil

26 cm 4F+/1F MFcl V, 2 cm 1F MFsl S, 1 cm K IF, 10 cm 1F MF W, 20 cm P MFcl V, 1 cm K IF, 9 cm P MFcl W, 2 cm 1F MFsl S, 1 cm K IF, 36 cm P RG M, 10 cm K IFbi, 0,3 cm 4F FC 2 mm D, 7 cm K IFbi 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 90 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 268319

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.04.2021 kl. 07:04

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Hilleshamn (0moh) kl 07:04 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 07:05 Ingen, 4,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 268237

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

19.04.2021 kl. 05:04

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 268208

Ofoten / Narvik

Snø

18.04.2021 kl. 18:30

1050 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.1 løssnø skred ovenfor vassheim (ca. 650moh). Flere andre tilsvarende ble observert, spesielt i SV vendt terreng.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Pent oppholdsvær hele dagen.

Snødekke

Skare Svært variabel snødekke, men generelt hardt... Varm dag temperaturer og sterk sol innstråling etterfulgt av nattefrost har dannet skare i alle aspekter under ca. 600moh i kystnærstrøk, disse mykner selvfølgelig opp ut på dagen med stigende temperatur. . . . . Høyere til fjells, hvor temperaturen har vært noe kaldere er det aspekten som avgjør hvor smelte omvandlet det øverste del av snødekke er blitt (N og NØ aspekter >700moh hadde fortsatt tørr snø), og tid på dagen som styrer om det er våt/ myk eller gjenfrosne/ hardt. Utsatt område på rygger er preget av tidligere sterk vind og består generelt av sastrugi og tåkerim.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1000 moh Flere små våteløssnøskred observert i ettermiddag. I sør og vest vendt terreng er de observert opp til kanskje 1100moh, mens i kaldere nord vendt heng bare opp til ca. 650moh.

ObsID: 268249

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

18.04.2021 kl. 17:18

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 10 °C Brattlia (200moh) kl 17:20

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 268195

Ofoten / Narvik

Snø

18.04.2021 kl. 08:02

431 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Skavelbrudd fra et lite heng, trolig gått igår ettermiddag

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Tørr Solskare på dette stedet, men i flere områder er øvre 5 cm smelta (tidlig på dagen)

ObsID: 268075

Ofoten / Narvik

Snø

17.04.2021 kl. 11:53

696 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Aspekt, bratthet og timing har alt å si for hvor hardt overflate er. Bilde viser forskjellen mellom fin svinger i litt brattere østvendt terreng øverst med 4cm Ps (ski penetration), og litt slakere nordvendt terreng i nederste sving med knapt 1cm Ps.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 700moh østvendt heng. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteomvandlet overflate, med skare som mykner opp ved sterk solinnstråling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøforholdene i nordvendt terreng. Bilde tatt på 600moh mot SØ.

Vær

Ikke nedbør 1,8 °C 4 m/s fra S ↑ Pent oppholdsvær og sterk solinnstråling. Temperatur er stigende.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt Sol og stigende temperatur gjør at vi er i en overgangsfase fra kald vinter snødekke med lagdelt tørr snø til, våraktig smelteomvandlet snødekke. . . . . . . . Enn så lenge har den prosess med smelteomvandling ikke trekket seg så dypt ned i snødekke på snaufjell, men dette er noe som er svært sted (bratthet og aspekt) og tids avhengig og stor lokale variasjon på regnes med. . . . . På obssted var det generelt bærende skare, mens mer solvendt heng var betraktelig mykere og ga god vår skikjøring. . . .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V under 1200 moh Problem forventes å øke utover kvelden. Det er spesielt bratt solvendte sider som er utsatt.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1100 moh Sannsynligheten for dette problem øker utover dagen med stigende temperatur. På observasjons sted/tid var det ikke aktuelt ennå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare er økende utover dagen, men på observasjons tid var vi fortsatt godt innenfor FG2. Det er stigende temperatur og mye sol, men ingen nedbør og det spørs om det blir tilstrekkelig smelteomvandling i ettermiddag for å se naturlig utløste våte skred i mange heng. . . . Det kan være lurt å utvise ekstra varsomhet i område med mye svaberg (rundt Efjord f.eks.) der glidsprekker er tilstede. Nattefrost etterfulgt av varm dag temperatur gjør at skredfaren blir nok å variere mye ila. dagen de neste dagene. Tidlig på morgen når snødekke er frosne er skredfare noe lavere, mens øy temperatur ut på ettermiddagen øke skredfare.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred observert.

Snøprofil

3 cm 1F- MFcl W, 18 cm 1F+ RG M, 3 cm 1F- RG D, 32 cm P RG, 6 cm P MFpc, 8 cm 1F RG, 10 cm K MFpc, 10 cm 4F FCxr 3 mm, 8 cm I IFbi 0 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -1,4 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 70 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 90 cm

ObsID: 267994

Ofoten / Narvik

Snø

16.04.2021 kl. 18:31

719 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde mot Sø og Riksgränsen og Vassicohkka.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr 1 °C 2 m/s fra SV ↗ 95% skyer Rolig med milde temperaturer og nærmest helt overskyet på observasjonsstedet. Litt yr på begynnelsen av turen. Har registrert mer vind mot kysten ( i Narvik by) tidligere på dagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig til våt snø i overflaten som er myk, delvis grunnet nysnø og delvis temperatur. Blanding av ubunden og vindpakket snø i overflaten, som er litt vanskelig å skille fra hverandre grunnet milde temperaturer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Gjeldende først og fremst i høyden i indre strøk. Kan aktualiseres mer med de høye teperaturene som er varslet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold i nå-situasjon og moderat skredfare. Høye temeraturer og klarvær med sol på dagen fra i morgen av, vil svekke bindinger og øke skredfaren. Kan også aktualisere skredproblem med kantkorn dypere i snødekket som først og fremst er å finne i høyden i indre strøk. Økning til betydelig skredfare. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 4F/4F-1F DFdc/RG 1 mm/5 mm M-W Blanding av delvis nedbrutt og rundete korn. Laget er fra fuktig opp mot våt, og rask prosess mot avrundete korn., 36 cm P+/K- RGwp 0 mm M, 3 cm K MFcr, 7 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm M, 0,5 cm I IF, 3 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm M, 4 cm K MFcr, 26 cm P FCxr 2 mm/4 mm D-M Lag med tydelig fasseterte (striper og hulformer synlig i laget), men nå tydelig avrundete korn. Tatt i lett sydhellende skråning på ca. 720 moh.

ObsID: 267884

Ofoten / Narvik

Snø

16.04.2021 kl. 18:17

715 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot S og Bjørnfjell stasjon.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig

ObsID: 267882

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 12:33

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Regn 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 12:33

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 267810

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

16.04.2021 kl. 06:44

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 06:45 Ingen, 3,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 267761

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org