Snøskredvarsel for Ofoten mandag 13.05.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold i høyfjellet. Unngå leområder som har fersk fokksnø, her kan det lokalt ha samlet seg mye snø på kort tid.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Restene av lavtrykket kan fortsette å gi noen snøbyger i høyden. Lokalt store nedbørmengder søndag, gjør at det lokalt kan ligge store ansamlinger av fokksnø. Under nysnøgrensen vil skredfaren raskt minke når nedbøren gir seg.
Søndag er det kraftig bygevær fra NV i regionen. Det blåser tidvis kraftig. Før helgen besto snøoverflaten i hovedsak av smelteformer etter lengre tid med milde forhold. Skiføret var godt og fast. Snøgrensen begynner å trekke seg oppover.
Før helgen var snødekket er isotermt, altså uten tørre lagdelinger til min. 1500 moh.
30 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til søndag.
Skyet.
Lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2019 kl. 12:15

990 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Lokal stor innsamling av myk, tørr fokksnø. Bilde tatt på 980moh i SSV vendt heng (antakelig enda mer i Ø vendt heng på dette høyde)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 650moh- nysnø er fuktig og uten lagdeling på dette høyde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinter er tilbake. Nedbør som snø og mye vind har dannet et kortvarig problem med fokksnø på høyfjellet. Om det er kommet tilstrekkelig med snø for å produserer str.3 flak skred er derimot diskuterbar. . . . Min personlig oppfatning er at str.2 kan være lett å løse ut i noen heng, men at str.3 er bare lett å løse ut i få heng. Dermed FG2 ifølge ADAM. Det gamle snødekke beregnes som stabil, homogent og isoterm Problem med fokksnø forventes å stabilisere seg relativt raskt med gunstig mild temperaturer. FG2 for imorgen virker rett. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -4 °C 15 m/s fra SV ↗ Igår (søndag) kom det en del nedbør (15+ mm) i regionen. Når nedbøren begynt var det mildt høyt til fjells (frysepunkt på ca. 1000moh kl.7 på søndag), men det ble kaldere utover ettermiddag og på kveld var det snø helt ned til 250moh.. . . . . Vind retning har dreide seg fra NV til SV under natt til mandag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Innsamling av fokksnø på gang ovenfor ca.800moh. Størst innsamling er i Ø sektor

Ferske sprekker noen små skyttende sprekker mellom skispor ovenfor ca.800moh

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Vindpakket myk Tørr Nysnøgrensen er ca. 250moh, på dette høyde er det bare et par cm med våt nysnø. Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet ca. 10-15cm fuktig nysnø, her er det godt binding mellom nysnø og gammel. Høyere til fjells (>800moh) er nysnøen tørr og preget av sterk vind fra V sektor, det virker å har bundet seg relativ greit til det gammel overflate, men det kan være svakt sjiktovergang inn i det nysø som har kommet pga. sterk vind.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 300 moh Når nysnøen varmes opp forventes det litt våt løs aktivitet, men med tanke på mengde nysnø på dette høyde blir det neppe >str.1

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh I kystnærstrøk er problemen mest relevant ovenfor ca. 800-900moh, men i indrestrøk (hvor temperaturen har vært noe lavere) kan problemen finnes litt lavere.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Svært begrenset sikt.

Snøprofil

25 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 50 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 30 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm

ObsID: 194553

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2019 kl. 11:44

817 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  HN20 @800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ingen sjiktovergang i nysnøen observert på dette sted.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling på vest vendt fjellside i kystnærstrøk. Bilde tatt på 670moh

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra V →

Snødekke

ObsID: 194537

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2019 kl. 11:00

484 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet ca. 10-15cm fuktig nysnø. Her er det godt binding mellom nysnø og gammel.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet ca. 10-15cm fuktig nysnø. Her er det godt binding mellom nysnø og gammel.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 650moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 500moh

Snødekke

13 cm nysnø Fuktig Ved skoggrensen (ca. 500moh) er det kommet ca. 10-15cm fuktig nysnø. Her er det godt binding mellom nysnø og gammel. Ingen sjiktovergang i nysnø observert på dette høyde (men det finnes sannsynligvis mer utpreget svak sjiktovergang høyere til fjells hvor temperaturen har vært kaldere.)

ObsID: 194532

Ofoten / Narvik

Snø

13.05.2019 kl. 10:13

275 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra ca. 250moh og oppover- våt på dette høyde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nysnø fra ca. 250moh og oppover- våt på dette høyde.

Snødekke

3 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Våt Nysnø fra ca. 250moh og oppover- våt på dette høyde.

ObsID: 194531

Ofoten / Narvik

Snø

11.05.2019 kl. 09:47

746 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke isoterm og homogent. Ingen farlig lagdeling observert. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold. Snødekke er smelteomvandlet og isoterm. Mye nedbør imorgen vil kunne skaper et problem med fokksnø høyt tilfjells der hvor nedbør kommer som snø. Synes følgende setning fra snødekke historikk er forvirrende/ misvisende: «I høyfjellet er det gamle kantkornlaget fortsatt tilstede i snødekket, men trolig lite problematisk.«. . . Basert på min egne observasjoner fra opptil 1000moh og data fra værstasjon så tror jeg gamle kantkorn er bort helt opp til ihvertfall 1500moh. (Men dette setning er kanskje basert på noe obs fra naboregion jeg ikke har fått med meg.??.?)

Vær

Ikke nedbør 1,5 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Mildt. Lite/ubetydelig mengde nedbør under natt til lørdag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Våt løssnø Meget våt Snødekke isoterm og homogent. Ingen farlig lagdeling observert. Med tanke på vær som har vært så tror jeg kantkorn som var tidligere observert er ødelagt helt til toppen av regionens høyeste fjell (men har ikke obs for å bekrefte det)

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V, 25 cm 1F+ MFpc 0 mm/0 mm V, 45 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm V 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 70 cm

ObsID: 194370

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org