Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 26.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær svært forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø, spesielt i leheng som har samlet mye fokksnø. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt kraftig vind fra SØ, som vil føre til noe fersk fokksnø i NV-vendte leheng og terrengformasjoner som samler snø. Det ventes avtagende vindtransport siden mye snø allerede er flyttet på av vinden. Siste dagers fokksnø stabiliseres gradvis, men i noen leheng kan det fortsatt være lett å løse ut store skred (str 3). Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Utbredelsen er usikker og det er vanskelig å løse ut skred på dette laget, men laget viser evne til bruddforplantning. Skred som løses ut på dette laget kan bli store. Skred som løsner i fokksnø er et eksempel på belastning som kan påvirke dette laget. Vær forsiktig i områder med tynt snødekke.
Før den kraftige vinden var det mye løs og ubunden snø i terrenget. Nå må snøoverflaten forventes å være mer vindpåvirket med avblåst vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet mange steder. I skogen og i skjermet terreng kan det fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det gamle snødekket er ujevnt fordelt, og i sørvestvendt terreng er det generelt lite snø og mye stein.
I områder med tynt snødekke er det et tydelig kantkornlag under mildværsskaren som ble dannet 10. januar. Dette laget har vist evne til bruddforplantning og skarelaget er mange steder ganske tynt. Det er også rapportert om drønn fra dette laget. Videre utvikling må følges med på. Det er fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn mot bakken, men disse er låst av overliggende skarelag eller fokksnø.
Onsdag ble det meldt om et naturlig utløst og et skiløperutløst skred på Fagernesfjellet, begge små skred i fersk fokksnø.
Fredag morgen frisk bris til liten kuling fra SØ på Fagernesfjellet (1000 moh) i Narvik, delvis skyet og minusgrader. Fredag meldte observatør om fortsatt moderat snøfokk og skytende sprekker i fersk fokksnø.
0 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-21 °C til -15 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-26 °C til -17 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

26.01.2019 kl. 11:05

761 moh

tuh@nve (***)

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Snødekket veksler mellom vindpakket hard og partier som er avblåst ned til rimskarelaget. Lett snøfokk enkelte steder, men det er generelt lite snø tilgjengelig for transport over tregrensa nå.

ObsID: 177795

Ofoten / Narvik

Snø

26.01.2019 kl. 09:18

503 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  torjekosmo

Notater

Mye skaredanning generelt. Vindpåvirkede harde flak.

ObsID: 177703

Ofoten / Narvik

Snø

25.01.2019 kl. 11:00

600 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Nedføyket svaklag med nysnø i NV vendt leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

155 cm totalt

Tester

ECTPV@26cm

Snøprofil

25 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm, 10 cm 4F- DF 0 mm/0 mm, 2 cm K PPrm 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen NB! Profil gravde i NV vendt leheng med innsamling av ferske sokksnøflak. Snødekke var 155cm her. Det ble IKKE gravde til bakken, da fokus var bare å ser på problemen med fokksnø

ObsID: 177604

Ofoten / Narvik

Snø

25.01.2019 kl. 10:40

579 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mange skyttende sprekker i område med ferske innsamling av fokksnø (primært NV vendt leheng).
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ferske innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fra skoggrensen og oppover er snøen svært vindpreget. Utsatte område er avblåst til tåkerimskare fra 10.01.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fra skoggrensen og oppover er snøen svært vindpreget. Utsatte område er avblåst til tåkerimskare fra 10.01, mens leområde vendt mot NV har stiv flak med fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fra skoggrensen og oppover er snøen svært vindpreget. Utsatte område er avblåst til tåkerimskare fra 10.01, mens leområde vendt mot NV har stiv flak med fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Størst innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV, her er det tydelig «opp/ned» oppbygging av snødekke med stiv fokksnø flak (1F RGwp) opp på løs snø (4F- DF).
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Størst innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7 °C 15 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Kraftig vindkast fra SØ siste dagene. Noe mildere temperatur idag (-3 ved 50moh kl.8)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 400 moh Det skal generelt mye til for å påvirke dette lag. Det er mest fremtredende i område med tynn snødekke. Lav sannsynlighet men stor konsekvenser.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 400 moh Skred problem #1 idag, og årsaken til FG3. Det er pågående innsamling av fokksnø inn i leheng vendt mot NV. Sterk vind har dannet flak som er nå veldig hardt og stiv sammenlignet med de som ble observert på tirs/onsdag- betydning for skred problem er at dette lag er kanskje litt mindre reaktiv nå men har større bruddforplantningsevne). Være obs på lokal vind effekt som kan har dannet flak i ulike himmelretning.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Fra skoggrensen og oppover er snøen svært vindpreget. Område som er vindutsatt er avblåst til skare, og leheng har stiv fokksnøflak. Skiføre er ikke noe å skryte av. Størst innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV. Kantkorn under tåkerim skare (fra 10.01) er observert igjen idag, dette lag har flere ugunstig egenskaper (hardhetsforskjell, <50cm fra overflate, <2cm tynn, kornstørrelse forskjell) men viste ikke samme evne til bruddforplantningsevne der hvor profil ble gravde sammenlignet med andre obs fra de siste to uke.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske innsamling av fokksnø (primært NV vendt leheng).

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange skyttende sprekker i område med ferske innsamling av fokksnø (primært NV vendt leheng).

Tester

CTH23@21cmQ2 i FC under PPrm

ECTN23@21cm i FC under PPrm

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det har nok vært flere naturlig utløst flakskred i NV vendt leheng de siste dagene. Men fortsatt sterk vind fra SØ gjør at bruddkant og massene er blitt dekket av ny fokksnø og er dermed ikke synlig lengre

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tekst og skred problemen på varsom beskriver situasjonen veldig bra. Fortsatt sterk vind gir pågående innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV, og det er dette skredproblem som er årsaken til FG3. Selve flak er blitt noe hardere og stivere de siste dagene, noe som gjør at det blir litt vanskeligere å løse ut (men fortsatt mulig for en enkelte skikjørere!) men har større bruddforplantningsevne. Selvom det er generelt lite snø tilgjengelig for vind transport, så er vinden såpass sterk idag at det er fortsatt moderat/kraftig snøfokk på gang. Vedvarende svaklag under skare er selvfølgelig fortsatt tilstede, men regnes som mye mindre relevant for skikjører per dags dato. Problem med fokksnø forventes å avta betraktelig utover dagen imorgen når vinden roe seg. Hvorvidt dette minkende fare er nok til å går ned på FG2 er ikke lett å si. Det kommer helt an på når tid vinden roe seg. Det er vanskelig å utelukke at det vil være område med FG3 (NV vendt brattheng >1000moh) mellom midnatt og lunstid. Men ut på ettermiddag blir det nok å kommer ned på FG2. Varslet faregrad er riktig neste obstur blir mandag eller tirsdag

Snøprofil

19 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm, 2 cm P PPrm 0 mm/0 mm 10.01, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 14 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 84 cm 1F MFpc/FCxr 0 mm/0 mm laminert med et par tynn (5mm) løs lag (virker som FC) -9,5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 90 cm, -0,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen NB! Snøprofil ble gravde i NNØ vendt heng som IKKE hadde innsamling av fokksnø- var interessert i å ser på kantkornlag med dette profil.

ObsID: 177595

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2019 kl. 19:16

471 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skytende sprekker i fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Vindpåvirket snødekke

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Moderat til kraftig snøfokk

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 177316

Ofoten / Tjeldsund

Snø

23.01.2019 kl. 15:24

210 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Vindpåvirket snø som danner flak med tynt lag mykere sne under. Ustabile forhold.

Snødekke

ObsID: 177260

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2019 kl. 13:12

42 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø sektor på høyfjell. Bilde tatt mot NV.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ser ut som det blåser godt fra Ø og SØ på høyfjell.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser ut som det blåser godt fra SØ sektor på høyfjell.

ObsID: 177217

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2019 kl. 11:55

14 moh

Alexander@sbo.nu (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Alexander@sbo.nu

Vær

Ikke nedbør 9 °C Mye vind i högfjellet. Var vaksam på nya snabbt bildande flak.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stort pågående snödrev i högfjellet i Beisfjord. Förmodligen på andre platser inåt landet (Öst). Oklart vilken vindriktning. Förmodligen SV

ObsID: 177191

Ofoten / Narvik

Snø

23.01.2019 kl. 11:32

703 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skiløperutløst størrelse 1 tørt flakskred med brudd i nedføyket nysnø. 35 meter bredt, bruddkant på ca 15 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vindpåvirket snø
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Størrelse en skred rett ved skiløperutløst skred. Vestlig brattheng.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 15% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 400 moh Skredproblemet vil være til stede i alle heng der snøen legger seg og avhenger av lokale vindforhold.

Snødekke

Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snøen er ujevnt fordelt i terrenget over skoggrensa på grunn av kraftig vindtransport siste døgnet. Snøen var lite vindpåvirket under skoggrensa .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk

Ferske sprekker Skytende sprekker i fokksnøen flere steder.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Observerte to størrelse 1 skred rett ved siden av hverandre. Det ene var skiløperutløst.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 177184

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:23

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen, Noen fokkskavler

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

ObsID: 177157

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 10:20

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Henrikneset (400moh) kl 10:21 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder . RV827 Brattlia - Henrikneset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

ObsID: 177156

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org